Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.06.16

PSZÁF válasz 2012.06.15.

 Szabó József úr részére

A Hiteles Mozgalom egyik alapítója

HITELES MOZGALOM

hitelesmozgalom@gmail.com

 

 

Tisztelt Szabó József Úr!

 

Hivatkozással a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére (a továbbiakban: Felügyelet) küldött levelére, az abban megfogalmazott javaslataival kapcsolatban a Felügyelet által kialakított álláspontról az alábbiak szerint tájékoztatom.

 Ön hivatkozással a Szegedi Ítélőtábla másodfokú ítéletére — amely a médiában 2012. április 26-án jelent meg és amely az OTP Bank Nyrt.-vel szemben indított peres eljárásban született —, azzal a javaslattal fordult a Felügyelethez, hogy a Felügyelet az összes pénzügyi szervezetnél haladéktalanul indítson eljárást és kötelezze a pénzügyi szervezeteket arra, hogy a szerződéseket számolják át MNB középárfolyammal, töröljék a felszámított konverziós költségeket és a túlfizetéseket késedelmi kamattal növelten utalják át az adósok részére. Álláspontja szerint továbbá fennáll a nagymértékben, bűnszövetkezetben elkövetetett csalás gyanúja, illetve kezdeményezi a THM mutató számításának a felülvizsgálatát.

 Az Ön által hivatkozott peres eljárásban a felperesek a deviza alapú kölcsönszerződésükkel kapcsolatban kifogásolták, hogy a hitel törlesztésekor a részlet forint összegét a pénzügyi intézmény az általa alkalmazott deviza eladási árfolyamán határozza meg, miközben a kölcsön folyósításakor a vételi árfolyamon számolt. A médiából megismert információk szerint a pert kezdeményező fél javára arról döntött a bíróság, hogy a per tárgyát képező devizahitel szerződéssel kapcsolatban az intézménynek a vételi árfolyamot kell alkalmaznia a hitel törlesztő részleteinek elszámolásakor.

 Engedje meg, hogy megkeresésével kapcsolatosan arról tájékoztassam, hogy a Felügyelet nem rendelkezik azzal a jogosultsággal, hogy valamely peres eljárásban született bírósági ítélettel kapcsolatosan állást foglaljon, véleményt fogalmazzon meg. A Felügyelet ugyanis jogalkalmazó szerv, amely jogállásából eredően nem tiszte az, hogy a független igazságszolgáltatás döntéseivel kapcsolatosan álláspontot alakítson ki. Az előbbire, valamint arra való tekintettel, hogy a Felügyelet hivatalból nem ismeri a bírósági eljárás során előterjesztett keresetet, az azzal kapcsolatosan benyújtott peres eljárási iratokat, sem jogi értelemben, sem objektíve nem áll fenn a lehetősége annak, hogy a per során született ítéletről a Felügyelet véleményt formáljon, vagy abból további következtetéseket vonjon le.

Tájékoztatom, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.) szerint — a független igazságszolgáltatás garanciális elvét követve — a Felügyelet hatásköre nem terjed ki a szerződés érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítására, a szerződéses jogviszonyban tanúsított magatartások jogszerűségének megítélésére, vagy az egyedi bírósági ítéletek minden pénzügyi szervezetre általánosan kiterjedő végrehajtásának a kikényszerítésére, a Felügyelet ennek érdekében vizsgálatot nem indíthat.

Engedje meg, hogy arról tájékoztassam, hogy a Felügyelet folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi szervezetek fogyasztókkal kapcsolatosan folytatott eljárásait, követett gyakorlatait, és amennyiben a fogyasztók érdekeit sértő, veszélyeztető működést tapasztal, úgy eljárásai keretében intézkedik a jogszabálysértő helyzet mihamarabbi megszüntetése érdekében.

A beadványában foglalt azon álláspontja tekintetében, mely szerint a pénzügyi intézmények részéről felmerülhet a bűnszövetkezetben elkövetett csalás bűntettének gyanúja, az alábbiakról tájékoztatom.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy a pénzügyi intézmények valamely bűncselekmény törvényi tényállását megvalósították, akkor lehetősége van az illetékes rendőrkapitányságon illetve rendőr-főkapitányságon feljelentést tenni és büntetőeljárás megindítását kezdeményezni.

A deviza alapú kölcsönök esetén a pénzügyi intézmények által alkalmazott teljes hiteldíj mutatóval (a továbbiakban: THM) kapcsolatban megfogalmazott kifogásai tekintetében tájékoztatom, hogy a Felügyelet az Ön 2012. február 20-án elektronikus úton érkezett kérdéseire adott válaszában részletesen kifejtette a THM-val kapcsolatos kifogásaira vonatkozó álláspontját, amelyet továbbra is fenntart.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2012. június 15.

 

Üdvözlettel:

dr. Kolozsi Sándor ügyvezető igazgató

 

Megjegyzés:

A levél, melyre a PSZÁF válaszolt - https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/vizsgalatok/level-a-pszaf-a-gvh-a-nfh-reszere---2012-05-01.html

 

 

 

A levélre küldött GVH válasz - https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/vizsgalatok/a-gazdasagi-versenyhivatal-valasza---2012.05.15..html


A többi címzett eddig még nem válaszolt.