Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.10.26

Az Ügyészség a „devizahitelem” és én - 2011

 A kerületi ügyészség határozata ellen 2011.október 18.-án panasszal éltünk.

A Főügyészség válasza:

 

 

u-01.png

u-02.png

u-03.png

u-04.png

u-05.png

u-06.png

u-07.png

-előzmény-

 

A XVIII.-XIX. kerületi Ügyészségnél tettünk feljelentést 2011.09.19.-én hétfőn.

3 nap elteltével, szeptember 22.-én csütörtökön írta meg a kerületi ügyészség a válaszát.  Teljes képtelenség, hogy ezen pár nap alatt valamelyik állításunkat is megvizsgálták volna!

 

 

A feljelentésünk így kezdődik:

„…feljelentést teszünk ismeretlen tettes ellen.

 

Elsősorban a Büntető Törvénykönyv 318. § (1) bekezdésébe ütköző csalás bűntettének alapos gyanúja miatt,

másodsorban a sérelmünkre elkövetésre került a Büntető Törvénykönyv 330/A. § (1) bekezdésébe ütköző uzsora bűncselekmény és a Polgári Törvénykönyv 202 § által meghatározott uzsorás szerződés gyanúja miatt,

 

harmadsorban a Polgári Törvénykönyv 209 § által meghatározott tisztességtelen szerződés létrehozásának gyanúja miatt,

 

negyedsorban a szerződés megkötésének folyamata és a szerződés egyoldalú módosítása miatt, mely ellentétes a Polgári Törvénykönyv 205 § által meghatározottakkal,

 

ötödsorban a Tisztességtelen piaci gyakorlat tilalmáról szóló törvény 6 § által meghatározott megtévesztő kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt


Előadjuk, hogy minket, mint adóst az úgynevezett „deviza alapú” hitelek felvételekor megtévesztettek, a hitel futamideje alatt megkárosítottak és folyamatosan jelenleg is megkárosítanak, véleményünk szerint büntető jogilag is értékelhető módon és jogkövetkezményekkel. „

Minden adatot ismertettünk a feljelentésben a szerződésünkkel kapcsolatban. Több kérést is megfogalmaztunk:

 

Kérjük a tisztelt Ügyészséget, nézze meg a Bank belső utasításait, a hiteltermék értékesítési útmutatóját és az ügyintézők képzési anyagát, milyen tájékoztatás volt kiadva a Bankban a várható árfolyamok és várható kamatok tekintetében. Mit kell válaszolni a banki ügyintézőnek az  Ügyfélnek ilyen kérdéseire?

 

Véleményünk szerint a Bank feltűnően aránytalan szerződést kötött, egyoldalúan hátrányos ránk nézve.

 

A termék ismertető sem és egyik szerződés sem tartalmazza a termék-kombináció kockázatait.

Nincs számpélda a szerződésben arra, hogyan fog alakulni az előtörlesztés különböző árfolyamoknál. Nincs számpélda arra, hogy miként változik a befizetendő összeg a türelmi időszak letelte után.

 

A hitelfelvételt megelőző tárgyaláson elfogadtuk a Bank javaslatát, hogy Lakástakarék pénztáros, kombinált szerződést kössünk. A Bank ezt számunkra határozottan előnyösnek mutatta be.

 

Írásban kértük a banktól hónapokkal ezelőtt, hogy számolja ki, a türelmi idő elteltével mennyi lesz a törlesztő részletünk.  A számításhoz megadtunk kamat és árfolyam adatokat is az előttünk álló időszakra nézve. A bank válaszlevelében nem adott tájékoztatást. Nem hajlandó megadni miként fog hamarosan változni kötelezettségünk.

 

Kérjük a tisztelt Ügyészséget, vizsgálják meg, készült-e a Banknál erre a kombinált hitel-termékre hatástanulmány, megvizsgálta-e a Bank, hogy lehetnek-e olyan esetek, különböző kamat és árfolyam értékeknél, hogy az adós ügyfél anyagilag teljesen ellehetlenül, rendkívül kedvezőtlen helyzetbe kerül, mivel a törlesztése a többszörösére növekszik?

 

Kérjük vizsgálják meg, ellenőrizte és jóváhagyta-e a PSZÁF ezt a kombinált hitel-terméket?

Véleményünk szerint a Bank jogtalanul emelte a kamatot több alkalommal. A kamatot nem emelnie, hanem csökkentenie kellett volna.

 

A Bank egyoldalúan felhatalmazza magát a szerződésben, hogy a saját pénzügyi tevékenységével kapcsolatban minden költségemelkedést érvényesítsen velünk szemben. Erről a szerződéskötéskor semmilyen egyeztetés, megállapodás nem történt. A Bank 30 különböző elemet sorol fel.

 

A 2009.június 15.-én kelt „szerződésmódosítás” további költségemelkedésre okot adó elemeket sorol fel, ugyanis a Bank egyoldalúan módosította a szerződés feltételeit.

 

További 20 indok:

Az Ügyfélre nézve kedvezőtlen… egyoldalú szerződésmódosításra az alábbi feltételek…

 

„• a Bank által igénybe vett technikai eszközök, ingatlanok használatáért, illetve bérletéért fizetett bankköltségek hátrányos változása

• dologi, informatika, biztonságtechnikai költségek

• számítástechnikai, adatvédelmi alkalmazások

• a szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban, eljárásokban… történő változás

• a Bank működési költségeinek hátrányos változása

• postai-, távközlési, internet szolgáltatási változás

• külső szolgáltató díjai, jutalékai, költségei

• a bankközi elszámolásokhoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek”

 

A szerződés módosításáról szóló levél tartalmát velünk a Bank nem tárgyalta meg, a levél nem hivatkozik szerződés számra, nincs aláírva.

 

Véleményünk szerint a bank feltűnően aránytalan, hátrányos szerződést kötött. Ezt a szerződést egyoldalúan számunkra hátrányosan módosította.

 

A szerződésben a bank valótlanul állítja, hogy költséggel járó CHF-HUF és HUF-CHF átváltás történik . Amennyiben kizárólag csak az elszámolás módja a CHF, akkor nyilván nem lehet szó átváltási költségről.

 

A Bank a nem létező átváltásra létező költséget számol fel.

 

Az árfolyamrés nagysága nem szerepel sem a szerződésekben, sem a tájékoztatókban, sem a banki kondíciók között. Nem található a Bank honlapján. A bank ezt a költséget eltitkolta, ezt a lényeges körülményt elhallgatta.

 

Van egy teljesen homályos költség elem a szerződésben, mely a pár hónappal későbbi hiteleknél már nem szerepel. Ez a „kezelési költség”.

Hitelfelvételünk után két hónappal később, már nem volt kezelési költség. Mi célt szolgál a kezelési költség?

 

A Bank szerint, a számunkra 2007-ben folyósított hitel után, 20 éven keresztül, havonta 1,5 %-os „hitelbírálati díjat” kell fizetnünk.

 

Jelenleg ez az összeg közel 500.000 Ft évente, a hitel felvételekor még „csak” 260.000 Ft volt. Az emelkedést az árfolyam növekedése okozza.

 

Véleményünk szerint amennyiben ez valóban egy „szükséges és elengedhetetlen” számítás költsége lenne a szerződésünkkel kapcsolatban, akkor a nagysága nem függne attól, hogy 15.000 CHF vagy 150.000 CHF-en nyilvántartott hitelről van szó. Ha valóban van számolás, akkor miként lehetséges, hogy a Ft hitelekkel kapcsolatos „számítások” dupla annyiba kerülnek, mint a CHF elszámolású hiteleké, ugyanis a Ft hitelnek dupla akkora a kezelési költsége.  Ha a „számítást” itthon végzik el a banki alkalmazottak, akkor annak költsége nyilván csak Forint lehet.

 

Úgy véljük, nincs semmilyen havonta elvégzett számítás szerződésünkkel kapcsolatban.  Az egészet a bank a saját hasznának növelésére találta ki. A szerződésben megtévesztett bennünket.

 

A bank a valóságnak nem megfelelő THM értékeket tesz közzé

 

Az ismertetett adatok egyértelműen bizonyítják, hogy kimondottan a hitelünk folyósításához nem szükséges a Banknak a pénzpiacokról CHF-t vásárolnia.

 

Véleményünk szerint a bank haszonszerzés végett valótlanságot állít.

 

Magyarországon a bank magas CHF beszerzési költségekre hivatkozik, mely költséget „természetesen” átterhel a hitelfelvevőkre. Ez a költség az Anyabanknál automatikusan bevételként jelentkezik, így ott növeli a profitot.

 

A feltételezésünk szerint a hitelkérelem beadását követő jövedelem vizsgálat és kockázatbecslés csak színlelt volt. Az eddigi felsorolásból kiderül, hogy a banknak egyedül az volt fontos, hogy ingatlan fedezet álljon a hitelfelvétel mögött és a megnövekvő hiteltartozás mögött mindig legyen megfelelő nagyságú fedezet. 

 

A jövedelem vizsgálat, a kockázatbecslés nem része a szerződésünknek. Ezeket a saját szerződésünket jellemző alap információkat írásos kérelmünkre sem adja ki a Bank.

 

Miért kínált 4%-os kamatozású CHF elszámolású hitelt a Bank? Feltevésünk szerint azért, mert így több hitelszerződést tudott értékesíteni. Tisztában volt azzal, hogy a kamatokat bármikor emelheti, valószínűleg azzal is tisztában volt, hogy a Ft erősen felülértékelt a CHF-hez képest. Ha a nem növekszik a Ft/CHF árfolyam, ha nincs ok kamatemelésre, a Bank jelentős veszteséget szenved.

 

Kérjük a tisztelt Ügyészségtől szerezze be a Banktól az értékesítési terveket, szerezze be az árfolyam és kamat előrejelzéseket.

 

A feljelentésünk így fejeződik be:

 

A szerződéseket a Bank dolgozta ki, megtárgyalására nem volt módunk, megváltoztatására nem volt lehetőségünk, indokolatlan, egyoldalú előnyöket biztosított magának a Bank, ezek nekünk egyoldalúan hátrányosak, vagyis a jogok és kötelezettségek aránytalanok. Szó sincs a Bank és köztünk egyenjogúságról, mellérendeltségről, a Bank Hatóságként jelenik meg a szerződésben és minket alárendelt szerepbe oszt.

 

A szerződés több pontja kizárólag olyan körülmények megváltozását tartalmazza szerződésmódosítási oknak, amelyek a Bank működési, tevékenységi körébe, kizárólag a Bank üzleti kockázatába  tartoznak. Nekünk ezekre a körülménynek ráhatásunk nincs. Az ilyen kockázatok ránk történő áthárítása véleményünk szerint tisztességtelen.

 

A Bank a szerződésben valótlan dolgokat létezőnek állít be, és erre hivatkozva jelentős költségeket számít fel. Itt megállapítható a haszonszerzés érdekében elkövetett csalás.

 

Azért, hogy a Bank a lehető legtöbb hitel-terméket el tudja adni, elhallgatta a termék valós kockázatát, megtévesztően a reálisnál alacsonyabb kamattal és THM-mel hirdette, rendkívül intenzív reklámkampánnyal és „akciókkal” támogatta az értékesítést, kihasználta, hogy a Ft erősen felülértékelt a CHF-kal szemben.


Kérjük a tisztelt Ügyészséget a feljelentésünk alapos kivizsgálására, az eljárás lefolytatására, és a felelősök büntető eljárás alá vonására.


3 nap elteltével, szeptember 22.-én csütörtökön írta meg a kerületi ügyészség a válaszát. 

Teljes képtelenség, hogy ezen pár nap alatt valamelyik állításunkat is megvizsgálták volna!

 

A kerületi ügyészség határozata ellen 2011.október 18.-án panasszal értünk:

 

Nemrég kaptuk kézhez a XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség B.4400/2011/1 számú határozatát, melyben elutasítják feljelentésünket.

A határozat ellen panasszal élünk.

 

Véleményünk szerint a Kerületi Ügyészség nem vizsgálta a súlyának megfelelő mélységben a feljelentésben leírt jogsértéseket. Kérjük a tisztelt Fővárosi Főügyészséget, hogy tárja fel feljelentésünk alapján a törvény és jogszabálysértéseket.