Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.09.30

ÁSZ vizsgálat 2009 - lákáscélú állami támogtaás

 Kivonat az Állami Számvevőszék vizsgálatából

 

asz-06.png

 

Az Állami Számvevőszék megvizsgálta, milyen hatékonysággal segítette az állam a lakásvásárlást 2000-től számítva. A 107 oldalas ÁSZ jelentés 2009 márciusában készült el.

A jelentésből sok kérdésre választ kaphatunk a deviza lakáshitel kialakulásával kapcsolatban is, habár a vizsgálatnak ez kimondottan nem volt feladata.

 

Bevezetés

"A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy

 - a 2001-ben bevezetett lakáscélú állami támogatások rendszerének kitűzött gazdasági és társadalmi céljai hogyan teljesültek;

- a lakástámogatási rendszer működése hozzájárult-e a lakásállomány növeléséhez és összetételének javulásához;

- a támogatási rendszer segítette-e az első otthonhoz jutást, figyelembe vette-e a szociális helyzetet és hogyan hatott az öngondoskodás szerepének alakulására;

- a lakáscélú támogatások keretében felvett hitelek visszafizetésének kockázata hogyan változott és ez milyen hatást gyakorolt az állami szerepvállalásra, a támogatási formákra.”

 

Folyamat

„Az 1990-es években piaci körülmények alakultak ki a lakások építése és forgalmazása területén. 1991-ben a hosszú lejáratú hitelek 3%-os fix kamata piaci kamattá változott.”

 

„A 90-es évek végére a hitel részaránya az új építések finanszírozásában 10%-os szint alá süllyedt, a lakásfinanszírozás döntően készpénz alapú volt.”

 

„Míg 1991-ben a folyósított lakáshitel 20 Mrd Ft, addig 1997-ben már csak 9 Mrd Ft volt. 1999-ben kevesebb, mint 20 ezer új lakás épült.”

 

"Az 1999-es kormányprogramban kiemelt feladatként szerepel a lakáspolitika megújítása"

 

„Az előterjesztésben megjelölt rövidtávú (3-4 év) célok voltak:

- a lakásépítések számának emelése (évi 30-35 ezer új lakás építése),

- a lakáshitelezés fellendítése,

- a fiatalok lakáshoz jutásának elősegítése,

- a lakás mobilitás növelése,

- a bérlakás állomány bővítése (évi 2-3000 lakás),

- a támogatások lebonyolításában az önkormányzatok szerepének növelése,

- az épület felújítások tömeges megkezdése,

- a lakásállomány energia felhasználásának és környezetszennyezésének jelentős csökkentése,

- a megújuló energiaforrások hasznosítása a lakóépületek energiaellátásában.”

 

„A 2000-ben kidolgozott Széchenyi-terv legfontosabb célja a gazdaság teljesítőképességének növelése volt.”

 

„A változó kamatozású támogatott hitelek induló kamata, ha az ügyfél az évenkénti kamatváltozást

választotta 19,7%, öt éves kamatperiódusnál 16,5% volt.

A nem támogatott, piaci kamatok megközelítették a 25%-ot.”

 

 

asz-03.png

 

"2000. február 1-jén lépett hatályba a rendelet, mely alapján „a kormány kiegészítő kamattámogatást biztosított új lakás építése vagy vásárlása esetén, illetve a használt lakás vásárlását jelzáloglevelek kamattámogatásával segítette.”

 

„A kormányrendelet 2008. júniusig 25 alkalommal módosult, amelyek közül jelentős változást a 2003. és 2005. évi módosítások okoztak.” „(évi 3-7 db módosítás)”

 

„A nem pályázati úton lebonyolított támogatásokat 26 bank, illetve hitelszövetkezet és több mint száz takarékszövetkezet számolta el szerződések alapján.”

 

„2000-2008 között a költségvetés lakáscélú kiadása összesen 1469 Mrd Ft volt.”

 

asz-04.png

 

„Meghatározó volt a kamattámogatások (jelzálog és kiegészítő kamattámogatás) alakulása,

amelyek a 2000. évi 1,4 Mrd Ft-ról 

2005. év végére 151,8 Mrd Ft-ra emelkedtek.”

 

„2002. január 1-jétől a lakáshitel törlesztéséhez kapcsolódó évi 240 ezer Ft összegű személyi jövedelemadó kedvezményt vezettek be, korlátozás nélkül…. a megfizetett, hitelintézet által igazolt összeg 40 százaléka mértékéig. Az adókedvezményt 2007-ben megszüntették.”

 

asz-05.png

 

„2004-től megjelentek a hitelintézetek által nyújtott, a támogatott forinthiteleknél kedvezőbb kamatozású, de a forint árfolyam alakulásának kockázatától függő devizahitelek.”

 

„A devizahitelezés növekedésében szerepet játszott, hogy 2003-ban a lakáscélú állami támogatásokat a lakáscélú költségvetési kiadások ugrásszerű megnövekedése miatt szigorították. A fix állami kamattámogatást (ami 2003. júniusban például a jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek esetében 10% volt) mozgó rendszer váltotta fel.”

 

 

asz-01.png

 

„2005-től a Fészekrakó program bevezetésével a lakáspolitika az alacsonyabb jövedelmi helyzetű rétegek támogatását helyezte előtérbe.”

 

„A lakástámogatási rendszer keretében biztosított kamattámogatás a forintban nyújtott hitelekre terjed ki, ezért a jelen ellenőrzés nem értékelhette a deviza alapú lakáshitel konstrukciókat, azok a hitelintézetek és a lakosság kétoldalú megállapodásán alapulnak.”

 

„A 2000-2001. években meghirdetett programok 2000-2004 között ösztönzőleg hatottak a lakásépítésre, de a támogatások 2003-ban bevezetett szigorítása, majd 2005 utáni szinten tartása az építkezések mérséklődését vonta maga után.”

 

 

asz-02.png

 

„A lakáshitelezésben meghatározó szerepet játszó hitelintézet tájékoztatása szerint a lakáshiteleknél a nem fizetők számának számottevő emelkedését nem tapasztalták.”

 

„2007-ben a háztartások összes adóssága a rendelkezésükre álló jövedelem 51%-a, míg 2000-ben 10%-a volt.”

 

„A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott élő lakossági hitelmulasztások

(nem fizetések) száma 2008-ban 55%-kal emelkedett (433 ezerről 669 ezerre).

A rendszerben nyilvántartott összes – élő és lezárt – lakossági mulasztás száma 2008 végén mintegy 999 ezer volt.”

 

„Az Országgyűlés 2009. március elején elfogadta a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló törvényt, amely szerint a rászorulók által felvehető áthidaló kölcsön tőke és kamat tartozásáért a Magyar Állam készfizető kezességet vállal. Áthidaló kölcsönt azok a lakáscélú kölcsönnel rendelkező természetes személyek vehetnek fel, akiknek – többek között – 2008. szeptember 30-át követően szűnt meg a munkaviszonya, a lakóhelyül szolgáló ingatlanuk a kölcsönszerződés hitelbiztosítéka, más lakóingatlannal a háztartás tagjai nem rendelkeznek stb.”

 

„A hitelkamatok csökkenését a hitelintézetek a költségek és díjak emelésével kompenzálták.”

 

„…a támogatás csökkenése miatt a hitelintézetek nem mondtak le a nyereségről, a támogatások csökkenését (részben) áthárították az ügyfelekre.”

 

„A lakás-takarékpénztárak szakosított hitelintézetek, amelyek az öngondoskodás elve alapján a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását segítik elő.

Az állami támogatás reálértéke csökkent, mivel 2003 óta a támogatás nagysága nem változott, ami nem segíti az öngondoskodás elvének minél kiterjedtebb érvényesülését.”

„A hazai munkáltatói cafeteria rendszerek elemei között a lakás-előtakarékossági betét nem szerepel.”

 

 

„2000-2007 között a lakástámogatási rendszer működésének tapasztalatairól és értékeléséről, a lakáspolitikai főbb elvek gyakorlati érvényesüléséről a Kormány részére nem készültek előterjesztések.”

 

 

ÁSZ javaslat

 

asz-kep.jpg

 

„Javasoljuk a Kormánynak:

1. Határozza meg a lakástámogatás számszerűsített célkitűzéseit és intézkedjen azok végrehajtásáról.

2. Vizsgálja felül a devizában történő hitelnyújtáshoz kapcsolódó jövőbeni állami kezességvállalás indokoltságát.

3. Módosítsa a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendeletet, és annak keretében írja elő az állami támogatások számítását és elszámolását végző hitelintézeti informatikai rendszerek külső szakértő által végzett kötelező auditálását.

4. Kezdeményezze a banki hitelezési tevékenységgel kapcsolatos szorosabb állami felügyeletet és a hitelezéssel együtt járó kockázatoknak a lakossággal való hatékonyabb megismertetését.

5. Vizsgálja felül a Fészekrakó programot, ennek keretében a hitel igénybevételéhez szükséges önerőnél az ügyfél általi megtakarítás előírását.

6. Követelje meg a pályázati típusú támogatások lebonyolításának ütemezett, átlátható és dokumentált végrehajtását, valamint a programok hasznosulásának rendszeres értékelését.”

 

 

Állami Számvevőszék:

Jelentés a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről – 2009

http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/0F50C7293A1BE069C12575A50021AC26/$File/0908J000.pdf

 

 

Szemléltető ábrák a vizsgálati anyagból származnak.