Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.05.17

A Gazdasági Versenyhivatal válasza - 2012.05.15.

 Szabó József  

A Hiteles Mozgalom alapítója részére 
 
Tisztelt Szabó József! 
 
 
A Gazdasági Versenyhivatal köszönettel kézhez kapta az OTP Bank hitelpiaci, ezen belül is különösen a deviza-elszámolású kölcsönök után felszámított indokolatlanul magas árfolyammal kapcsolatos magatartására vonatkozó, 2012. május 1-jén írt levelét. Levelében kifogásolja továbbá, hogy több pénzintézet hasonlóan jár el, amikor indokolatlanul nagy árfolyamrést és magas konverziós költséget számol el, így tisztességtelen nyereségre tesznek szert.   
 
A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatja Önt, hogy kiemelt figyelmet fordít a pénzpiacon, így különösen a devizahitel-piaci folyamatokra, és a bankok mind egymás közötti, mind a fogyasztókkal szemben tanúsított magatartásának versenyszempontú, folyamatos értékelésére.   
 
Amint az bizonyára Ön előtt is ismert, a Gazdasági Versenyhivatalnál (Vj/074/2011. számon) jelenleg folyamatban van a 2011. november 23-án indított versenyfelügyeleti eljárás, amelynek során 7 kereskedelmi bank végtörlesztéssel kapcsolatos magatartását vizsgája. Az eljárásindítást az alapozta meg, hogy a magyar lakossági bankpiacon több vezető pénzintézet 2011. szeptember 22. után egymással közel azonos időpontban jelentős mértékben (0,5-2,0 százalékponttal) megemelte lakossági jelzáloghiteleinek kamatát, illetve magasabb kamatú új terméket vezetett be.
 
 
A Gazdasági Versenyhivatal információi szerint a bankok azonos időben végrehajtott emeléseinek valószínő magyarázata a bankok közti megállapodás.  A feltételezett megállapodás tartalma szerint a nevezett kereskedelmi bankok a devizahitelek végtörlesztése kapcsán magasabb kamatozású termékeket kínáltak, illetve korlátozták  alacsonyabb kamatozású termékeik elérhetıségét, így az ügyfelek magasabb árat kényszerültek fizetni a hiteltermékekért, illetve bizonyos ügyfelek számára korlátozódott az elérhető termékek köre.   
 
Fenti magatartásukkal az eljárás alá vont vállalkozások feltételezhetıen megsértették a Tpvt. versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó rendelkezéseit. 
 
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vizsgált vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárások lefolytatására biztosított idıtartam 6 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függıen - két alkalommal szintén 6 hónappal meghosszabbítható.   
 
Szükséges megjegyezni, hogy a versenytörvény és az  általános közigazgatási eljárási szabályok alapján vannak olyan eljárási cselekmények, illetve események, amelyek időtartama nem számít bele a versenyfelügyeleti eljárási határidıbe, vagy amelyek valamilyen más módon befolyásolják az eljárási idít. 
 
Szintén szükséges hangsúlyozni, hogy a vállalkozások jogsértése (Tpvt.-be ütköző magatartása) eredményeképpen bekövetkező egyéni sérelmek orvoslása (pl. kártérítés, illetve szerződésszegésből, vagy szerződés érvénytelenségéből eredő jogkövetkezmények alkalmazásának formájában) a bíróságok előtt, polgári per útján lehetséges. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal honlapján (www.gvh.hu) további információk találhatók a Gazdasági Versenyhivatal eljárásairól, és a fenti ügyben tartandó tárgyalás időpontja, illetve azt követően az ügyben hozott döntés is megjelenik majd a honlapon. 
 
Beadványát az abban foglaltak további vizsgálata miatt továbbítjuk a Gazdasági Versenyhivatal érintett szakmai irodája részére.  
 
 
 
Budapest, 2012. május 15. 
 
 
Györki Gizella 
vizsgáló tanácsos
 
 
Ui: a beadványunk: