Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.19

Tisztelt Metropol! - kérjük megjeleníteni !

 

05.13---metropol-cafolat.png

 

Tisztelt Metropol!

Tisztelt Simon László Vezető Szerkesztő Úr!

 

 

A 2015. május 13 (szerda) Metropol újság 4. (számozott) oldalán megjelent az "Ezért nagyobb a tőketartozás" c. cikk, amely valótlanságokat tartalmaz.

 

http://www.metropol.hu/itthon/budapest/cikk/1318481-ezert-nagyobb-a-toketartozas

"dőlttel a cikk", [vastaggal szedve] az előtte lévő gondolatok cáfolása.

 

MTI kiadás:

http://os.mti.hu/hirek/107122/az_arany_liliom_kozhasznu_alapitvany_kozlemenye-1_resz

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/velemenyunk--allaspontunk/mti-kozlemeny---a-valotlan-allitasokra---2015.03.14.html

 

http://www.13keruleti-hirhatar.hu/hirek/valotlan-allitasok-a-hitelezesben-cafol-a-hiteles-mozgalom

 

 

"Ezért nagyobb a tőketartozás"


 

"Az elszámolások kézhezvétele után egyre több adós panaszkodik arra, hogy még mindig magasabb a tőketartozása, mint a kölcsönfelvételkor. A legtöbben a bankjukat okolják emiatt, pedig az ok máshol keresendő." [Az ok részben a bankoknál, részben valóban máshol keresendő, lásd lentebb.]

 

 

"A devizahitelek sajátossága, hogy ezek mögött a bank devizafedezetet tart." [Nem úgy van az kérem! A bankoknak többszöri kérésünk ellenére sem sikerült bebizonyítani hogy valóban lenne mögötte "deviza". Még csak kísérletet sem tettek rá, bár volt pár bírósági tárgyalás, ahová bevittek váltási bizonylatot, de sajnálatos módon ugyanazt a bizonylatot, ugyanarról az összegről 3-4 esetben is. A valóság az, hogy a Kúria a 6/2013 és a 2/2014-es jogegységi nyilatkozatában következetesen "átszámítás" szót használja, nem az átváltást. Átszámítani kockás füzetben lehet, átváltani pedig mértékegységet, vagy értékmérő jelet, pénzt, devizát lehet. Mivel maga a Kúria kimondta, hogy a " (különnemű árfolyamok) alkalmazása tisztességtelen, mert ezekkel szemben nem áll a fogyasztónak közvetlenül nyújtott szolgáltatás," ha nem áll az árfolyamrés mögött szolgáltatás, nem történt átváltás. Ha nem történt átváltás, (csak átszámítás) akkor nem volt mögötte deviza. Banki üzemtant ismerve ez könnyen belátható, aki pedig nem ismeri, ne írjon pénzügyi témában cikket.] 

 

"A Kúria döntése értelmében ezzel a bankok tisztességesen jártak el (az akkori törvények értelmében egyébként szabadon kihelyezhettek ilyen típusú kölcsönöket a hitelintézetek). [Pontosabban nem tiltotta semmi, de nem is engedélyezte. Felügyeleti engedélyük sem volt rá.]

 


A szerződések ezen pontja nem támadható. [Nem úgy van az kérem! Itt álljunk meg egy hosszabb gondolatmenetre! Nézzük meg mit mondott a Kúria a 2/2014 PJE-ben:

 

http://lb.hu/hu/joghat/22014-szamu-pje-hatarozat

 

1. pont 3. bek.:

Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás

vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy,

hogy az árfolyamkockázat nem valós,

vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli,

a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen,

aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.

 

 

Azt hiszem, ez az összetett mondat magáért beszél. Aki nem tud egy összetett mondatot értelmezni, Ne írjon gazdasági cikkeket. Annak inkább novella, romantikus Tiffany, maximum szórakoztató ponyvaregény való. 

 

Nézzük, mit mondott a Curia (C-vel) azaz az Európai unió bírósága:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140184hu.pdf

 

A hitelezőnek kell bizonyítania, hogy teljesítette a hitelfelvevő tájékoztatására és hitelképességének ellenőrzésére vonatkozó, szerződéskötést megelőző kötelezettségeit Sérülne a tényleges érvényesülés elve, ha a hitelező kötelezettségei nem-teljesítése bizonyításának terhe a fogyasztóra hárulna. ... A szóban forgó egyik hitelmegállapodásba foglalt szabványzáradékot illetően, az ilyen záradék nem teheti lehetővé a hitelező számára, hogy megkerülje kötelezettségeit. Ily módon a szóban forgó szabványzáradéknak nincs bizonyító ereje, azt a hitelezőnek meg kell erősítenie egy vagy több releváns bizonyítékkal

 

 

Mielőtt még bárki megkérdezné: Igen, jogerős. Sőt, kötelező érvényű minden bíróságra.

 

 

Sőt, mindezt megerősítette az Alkotmánybíróság is pár napja, hogy a Kúria jogegységi nyilatkozata nem sért alkotmányt/alaptörvényt.

http://www.mkab.hu/download.php?h=1126

 

Ennek részletes elemzése itt található meg: 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/irany-a-birosag---az-ab-dontes-kedvezo.html

 

 

Való igaz, ez már kicsit összetettebb írás, de ne írjon senki butaságot, ha nem tudja mi a valóság! ]

 

 

"Azt viszont érdemes észben tartani, hogy az erről szóló kitételt szinte kivétel nélkül minden adós aláírta a hitelfelvételkor." [Nem úgy van az kérem! Sok esetben egyáltalán nem volt kockázatfeláró nyilatkozat, de minden esetben úgy íratták alá a banki ügyintézők - akik nem tudták az egésznek a mögöttes tartalmát - hogy (felsőbb utasításra, megvezetésre) elbagatelizálták a kockázatot. Mindezek ellenére a fentebb említett Curia C-449/13. sz. ügyben hozott ítélet alapján egy formanyomtatvány kitöltése nem elégséges.] 

 

"Ez egyébként sok esetben kiemelt vastag betűvel volt feltüntetve a szerződésben, sőt, egyes bankoknál külön, kiemelt nyilatkozattal kezelték a kérdést." [Nem úgy van az kérem! Mint említettem, a szabványzáradék a bizonyítás fogyasztóra terhelése miatt kevés. Ennek tisztességtelenségét két jogszabály is definiálja: a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § j) "a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg."  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39986.61460

 

A 93/13/EGK rendelet alapján is tisztességtelen a kockázatfeltáró nyilatkozat alapján a fogyasztót terhelni: 

http://www.fogyvedok.hu/93_13_EGK.pdf

 

Melléklet, 1/q: olyan bizonyítási terhet róva a fogyasztóra, amelyet az alkalmazandó jog értelmében rendesen a másik szerződő félnek kellene viselnie.]


 

"A tőketartozás növekedését elsősorban a devizaárfolyam emelkedése (gyenge forint)" [inkább a válság miatt erősödő CHF, hiszen a CHF az Euróval és USD vel szemben is jelentősen erősödött, bár való igaz, viszonylag kismértékben a HUF is gyengült, elsősorban felelőtlen bankárjaink, s politikusaink miatt.] "okozza, amely árfolyamot a forintosítással most rögzítenek. [Az árfolyam rögzítéséről, "kényszerforintoisításról" 2008 ban megállapodtak, s akkor még csak 180 Ft körül volt a CHF.: 

https://szabadriport.files.wordpress.com/2013/03/2008_as_megc3a1llapodc3a1s_veres_bankszc3b6vetsc3a9g_kozott1.jpg?w=640] 

 

"Minél hosszabb volt az eredeti hitel futamideje, annál nagyobb lehet a most rögzítésre kerülő, fennmaradó tőketartozás aránya." [Pongyola fogalmazás. Egy ponyvaregényben elmegy, de széles társadalmi réteget érintő kérdésben nem. Tudni kellene, hogy mi a különbség a hitel és a kölcsön között. A Hitel az egy hitel keret, amiből kölcsön nyújtható. A Hitel egy rendelkezésre tartott pénzösszeg, a kölcsön pedig rendelkezésre bocsájtott. Ezt az ezen szerződés(nek látszó tárgy) kor hatályos (régi) Ptk. 522. és 523.§ szabályozza. Tessék csak utánanézni!]

 


"Mi a helyzet a tisztességtelen bankokkal? A Kúria a bankok tisztességtelenségét is kimondta két kérdéskörben." [háromban. lásd fent...]"– Az elszámolások során a jegybank középárfolyamát kellett volna alkalmazniuk a saját árfolyamuk helyett." [Nem úgy van az kérem! A jegybanknak NINCS középárfolyama! Az MNB naponta csak egy árfolyamot jegyez. Annak nincsen közepe! A kereskedelmi bankoknak volt és van vételi, eladási és középárfolyama. A Kúria azt mondta ki, hogy, idézem 2/2014 PJE: "A folyósításkor a pénzügyi intézmény által meghatározott vételi, a törlesztésekkor pedig az eladási árfolyamok (különnemű árfolyamok) alkalmazása tisztességtelen, mert ezekkel szemben nem áll a fogyasztónak közvetlenül nyújtott szolgáltatás, így az számára indokolatlan költséget jelent."]

 

"– Nem módosíthattak volna szerződést egyoldalúan, így kamatot sem emelhettek." [Nem úgy van az kérem! Ez sem így van! A bankok, pénzintézetek igen is emelhettek kamatot, ha például valamilyen tőlük független referenciaértékhez kötik (például Jegybanki alapkamathoz.) A Kúria a 2/2014 PJE 2. pontjában kimondta: "Az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződéses rendelkezés akkor tisztességtelen, ha az nem felel meg a ... felsorolt elveknek (egyértelmű és érthető megfogalmazás elve; tételes meghatározás elve; objektivitás elve; ténylegesség és arányosság elve; átláthatóság elve; felmondhatóság elve; szimmetria elve)." A tőlük független átlátható kamatemelést gyakorlatilag egy helyen sem tartották be. Hasra ütésszerűen emelték a kamatot.]


 

"A két pont alapján azonban a bankoknak elszámolási kötelezettségeik vannak az ügyfelek felé, ennek eredménye lett az elszámolás, amely előzetes becslések szerint a bankoknak összesen közel 1000 milliárd forintjába kerülhet." [Nem úgy van az Kérem! Ennek az összegnek csak egy kis részét adják oda, akinek már kifutott kölcsöne van. A nagy részét nem adják oda az ügyfélnek, hanem leírják a tartozásából. Késedelembe esett ügyfelek esetén pedig a bank emiatt a céltartalékját tudja csökkenteni, tehát ez a rész valójában nem kerül pénzébe. Mindezek miatt - már csak azért is, mert tisztességtelenül vették el az ügyfelektől - nem éri semmiféle veszteség, és a postaköltségen kívül nem kerül pénzbe.]

 

"Ekkora összeget kapnak vissza a devizahitelesek," [Nem úgy van az kérem! devizahiteles nincs az országban, ha pedig van, Őrá nem vonatkozik a kormány által hozott törvények.  Tudni kell, hogy mi a különbség a forintkölcsön, a devizakölcsön és a deviza alapú kölcsön között. A forintkölcsönnél a folyósítás, a törlesztés és a nyilvántartás is forintban történik. A devizakölcsönnél a folyósítás, a törlesztés és a nyilvántartás is valamilyen külföldi fizetőeszközben történik. A "deviza alapú kölcsönnél" a folyósítás, a törlesztés is forintban, (devizában/valutában nem is engedtek törleszteni,) de a nyilvántartás devizában van. Most már látható, hogy a "devizahitel" az se nem deviza, és se nem hitel... A cikk írója pedig inkább maradjon a romantikus leányregényeknél, ott a fehér paripa és a fehér autó gond nélkül összecserélhető.]

 

"azonban hatalmas eltérések láthatóak a visszatérített összegben. A jegybank statisztikája szerint ugyanis az ügyfelek közel 60%-ának kevesebb mint 20%-kal csökken majd a tartozása." [A hazugság fokozása: kis hazugság, nagy hazugság, statisztika.]


 

"Fontos, hogy a törvény megengedi, hogy a bankok a korábban nyújtott kedvezményeket levonják a most jóváírt összegből, így várhatóan a statisztikában láthatónál is kisebb mértékben csökkennek a tartozások." [szóval mégis csak átverésről van szó...]

 

 

 

 

Miután sikerült "tisztába tenni" a fogalmakat, vizsgáljuk meg, hogy mi igaz a bankok felé elfogult Pénzcentrum.hu cikkéből. Kérem, ezt változtatás nélkül megjeleníteni:

 

 

 

Az elszámolások kézhezvétele után egyre több adós panaszkodik arra, hogy még mindig magasabb a tőketartozása, mint a kölcsönfelvételkor. A legtöbben a bankjukat okolják emiatt, pedig az ok az ügyetlen pénzügyi felügyeletben, kormányzatban is keresendő. A tőketartozás növekedését - a csupán matematikai műveletként kezelt nyilvántartás miatt - elsősorban a devizaárfolyam emelkedése okozza, amely árfolyamot a forintosítással most piaci árfolyamon rögzítenek - minden bírósági döntés ellenére, alkotmány, EU és fogyasztóvédelem ellenesen. A kamatemelés és árfolyamrés tisztességtelenségének megállapítása miatt mintegy 1000 Mrd. Ft-al csökken a bankok - egyenlőre megtartott - árfolyamnyereség miatti tisztességtelen nyeresége, hiszen deviza fedezet ezen ügyletek mögött nem volt. A kifutott kölcsönöknél - ha a bank jól számolt, mert ezt a felügyelet képtelen ellenőrizni - az ügyfelek visszakapnak 1-5 havi törlesztőrészletet, élő és felmondott (bár jogilag szerződésnek nem tekinthető) szerződések esetén pedig ugyanennyit leírnak a felturbózott tartozásból. 

 

 

Fontos, hogy a törvény megengedi, hogy a bankok a korábban nyilvántartott devizaárfolyamot tisztességtelen módon maguknál tartsák, ugyanis, az ügyfelek semmiféleképpen nem lehettek tisztában a leselkedő kockázattal, (ha a bankok nem voltak tisztában, azért, ha tisztában voltak, akkor a csalás alapvető tényállása a megtévesztés miatt,) míg a bankok és a felügyelet, a szakmai impotencia hiányára sem hivatkozhatnak, mert 2004 júliusában a Svájci jegybank, 2005 ben pedig az IMF is figyelmeztette őket, hogy ebből baj lesz. A 2006-os bankszövetségi jelentésben pedig elismerik, hogy a Forint a Frankhoz képest 40%-al erősebb mint kellene, s várható a CHF erősödése. A bankoknak a 30 évvel ezelőtti CHF alapú AUD hitelezésből is tudnia kellett volna hogy társadalmi katasztrófához vezet a "deviza alapú/nyilvántartású kölcsön" Mindezek ellenére a bankszövetség 2006 ban azt a sajtóközleményt adta ki, hogy "nem kell félni a deviza alapú hitelektől"...

 

Mindezek alapján megállapítható: A bankárok felelőtlenek voltak. Nem kicsit, nagyon. Az EMBEREKnek ki kell állniuk magukért, s nem szabad a kormány megmentésében bízni, mert

a kormány az emberek helyett a bankokat védi. Nem kicsit, nagyon.

 

 

Sváci jegybankelnök figyelmeztetése:

http://www.hitelszovetseg.hu/a-svajci-jegybankelnok-2004-ben-az-ujsagbol-ertesult-a-kockazatos-hazai-hitelezesrol/


 

Ebből baj lesz, az IMF is meglátta:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05212.pdf

 

 

Bankszövetség szerint nem kell félni a devizahitelektől:

http://www.origo.hu/archivum/20060131nemkell.html

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/velemenyunk--allaspontunk/nem-kell-felni-a-devizahitelektol-----2006.html

 

 

Ausztrál ügy:

http://hitelsikerek.blog.hu/2014/05/04/devizahitel_westpac_ugy

 

 

Üdvözlettel:

Papp Péter

Hiteles érdekvédő

Hiteles Mozgalom aktivista

 

 

dátum: 2015. május 18. 12:30
tárgy: Sajtó helyreigazítás

 

 

 

Ui.:

E levelet nyilvánosságra hozom. Ha meglesz a helyreigazítás azért, hogy az EMBEREK lássák, hogy a Metropol tényleg mindent megtesz a pontos hírek közlése miatt, ha pedig nem lesz helyreigazítás, azért, hogy az EMBEREK lássák, hogy Önöknek nem fontos a valóság közzététele.

 

 

Ui2.:

Megkérek minden olvasót, hogy a nyomaték kedvéért küldjék meg Ők is a címzetteknek, s küldjék tovább az ismerőseiknek.

 

Kiegészítés:

Ezt a levelet a Hiteles Mozgalom több aktivistája is elküldte a Metropolnak.... Válasz még nem érkezett