Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.03.23

Szükség van tárgyalásokra a civilek bevonásával - NYILATKOZAT

 Van-e létjogosultsága a civil érdekvédelemnek Magyarországon? A Hiteles Mozgalom Bírósági- és Végrehajtási Eljárásokat Elemző Munkacsoportja válaszokat vár és  kéri Orbán Viktor miniszterelnököt, fogadja a Magyar Szociális Fórum delegáltjait, és hallgassa meg  Róna Péter professzor  által előterjesztendő megoldási tervezetet, melynek kidolgozását a civil érdekvédelmi szféra közös egyetértéssel fogadta el, és szavazta meg 2013. március 03.-án. 


Támogató Nyilatkozat


A Hiteles Mozgalom Bírósági- és Végrehajtási Eljárásokat Elemző Munkacsoportja sajnálattal értesült arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem reagál a Magyar Szociális Fórum (MSZF) sorozatos megkereséseire, mely megkeresések célja a reménytelenségbe taszított adósok élethelyzetének azonnali és szükséges rendezése.


Mint ismeretes, az MSZF által életre hívott Szociális Kerekasztal tagjai 2013. március 03.-án megállapodtak abban, hogy az általuk, a helyzet rendezése érdekében összeállított,8 pontos követelésüket  el szeretnék juttatni Orbán Viktor kormányfőhöz, ezzel együtt kérelmezik, hogy az általuk delegált küldötteket fogadja is a miniszterelnök.


Ennek érdekében lehetőséget kértek a kormányfőtől arra, hogy fogadja a Róna Péter közgazdász professzor által vezetett delegációjukat, akik szeretnék a kormányfő elé terjeszteni a probléma átfogó megoldására irányuló megoldási javaslataikat.
A kormányfő a 2013. március 03.-án történt megkeresésre nem reagált, ennek okán az MSZF 2013. március 13.-án, faxon megerősítette kérését a miniszterelnök felé.


A kormányfő még erre a megkeresésre sem reagált. Simó Endre, a Szociális Fórum elnöke telefonon próbált érdeklődni a miniszterelnöki hivatalban, a válasz késedelmességének okáról, ám telefonon elérni nem lehetett a hivatalt, csupán arra volt lehetősége, hogy hangüzenetet hagyjon.


A Hiteles Mozgalom Bírósági- és Végrehajtási Eljárásokat Elemző Munkacsoportja álláspontja az: abban az esetben, ha a legfőbb közigazgatási – és közméltósági hatóság nem reagál a társadalmi problémákra, és elzárkózik a megoldás keresése elől, úgy a társadalom széles rétegének a jogbiztonsághoz fűződő jogának sérelme valósul meg.


Az Alkotmánybíróság 9/1992. (I.30.) AB határozatában megállapította, hogy a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei, és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előre láthatóak legyenek, a norma címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, hanem az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is.


Ezért alapvetőek a jogbiztonság szempontjából az eljárási garanciák. Csak formalizált eljárás szabályainak követelésével keletkezhet érvényes jogszabály, csak az eljárási normák betartásával működnek alkotmányosan a jogintézmények.


A jogállam fogalmának egyik feltétlen ismérve tehát a jogbiztonság.


A jogbiztonságnak viszont elengedhetetlen követelménye, hogy a jogalkalmazói magatartás előre kiszámítható legyen. Az Alkotmánybíróság szerint a jogállamiság elvéből adódó alapvető követelmény, hogy a közhatalommal rendelkező szervek a jog által megállapított működési rendben, a jog által, a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket. (56/1991. (XI.8.) AB határozat).


A Munkacsoport álláspontja a fentiek alapján a következő: a miniszterelnök részéről az MSZF Szociális Kerekasztalának megkeresése teljesítésének elmaradása sérti a civil érdekvédelem érvényesülésének lehetőségét az állampolgárok védelmében, egy demokratikus jogállamban, sérti a jogállamiság törvényben meghatározott elveit, ezzel együtt sérti az állampolgárok jogbiztonsághoz való jogát is. Ezek alapján pedig – sajnos – kijelenthető: a Miniszterelnöki Hivatal eljárása már önmagában is a jogállamiságból fakadó jogbiztonság követelményével összefüggő sérelmet okoz.


A Hiteles Mozgalom Bírósági- és Végrehajtási Eljárásokat Elemző Munkacsoportja tisztelettel kéri a Miniszterelnöki Hivatal munkatársait arra, hogy az eljárásrendben foglaltakat betartva járjanak el, és válaszukkal tiszteljék meg a Magyar Szociális Fórumot, ezáltal a magyar állam polgárait, akik egy súlyos társadalmi probléma megoldásának érdekében keresték meg Önöket.


Ezzel egyidejűleg tisztelettel kérjük arra is a miniszterelnököt, legyen szíves fogadni a Magyar Szociális Fórum delegáltjait, és hallgassa meg a nemzetközileg is elismert Róna Péter professzor úr által előterjesztendő megoldási tervezetet, melynek kidolgozását a civil érdekvédelmi szféra közös egyetértéssel fogadta el, és szavazta meg 2013. március 03.-án.


2013. március 23.
Hiteles Mozgalom Bírósági- és Végrehajtási Eljárásokat Elemző Munkacsoport