Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.07.18

Megszólalt a Miniszter Úr – de inkább félre beszélt

 Megszólalt a Miniszter Úr – de inkább félre beszélt 

 

 

lehmann.jpg     írta: Dr. Lehmann György


(Nyílt levél a 2013. július 18-i nyilatkozatra)

Dr. Navracsics Tibor

Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Úrnak

B u d a p e s t
Tisztelt Miniszter Úr!


Tegnapi napon olyan címen jelent meg az alábbi újságcikk, hogy „Navracsics segítené a devizahiteleseket”,

Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter a Hír TV Magyarország élőben című műsorában kedden elmondta: keresik a módját, hogy egy jogszabállyal a devizahitelek feltételeit általános érvénnyel módosítsák - írja az mno.hu [1]

Navracsics szerint akkor vizsgálnák felül a szerződéseket, ha a szerződéskötéskor fennállt körülmények időközben megváltoztak, és így az ügyfél saját hibáján kívül vált fizetésképtelenné. A tervezett törvény által életbe lépő új szabályozás visszamenőlegesen is érvényes lenne, tehát még élő szerződésekre is alkalmaznák az új szabályokat.

majd a tegnapi napon a Portfolio.hu „Jön a devizahiteles mentőcsomag” címen az Ön tegnap előtti nyilatkozatából és Varga Mihály minisztertársának tegnapi nyilatkozatából kiindulva az üggyel részletesebben foglalkozott.

Utóbbi újságból megtudhattuk azt, hogy még a Kormány sem tudja azt, hogy mit akar, Navracsics keddi és Varga Mihály szerdai szavai alapján még a kormány sem tudja pontosan, milyen megoldást választ a devizahiteleseken "kívül álló" okok enyhítésére. Az árfolyamréssel kapcsolatos beavatkozás radikálisabb alternatívájaként piaci szereplők is reálisnak tartják, hogy a végtörlesztéshez hasonló egyfajta tartozás-elengedésre gondolhat a kormány.

majd egy bekezdéssel később, miután olvashattuk azt a szöveget, hogy 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerdán délután annyival pontosította a találgatásokat, hogy a Magyar Bankszövetséggel a devizaalapú jelzáloghitelek sorsáról tárgyalnak. A tárgyalás ténye pozitívum, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a fenti számításainkban szereplő bármifajta követelés-leírás komoly bizalomvesztést és veszteséget okozna a bankszektornak így is, úgy is. A bankok tőkéje a veszteség mértékével csökkenne, részben a türelmüket egyre inkább elvesztő anyabankok újabb bevonását, részben pedig a magyarországi hitelezés újabb jelentős visszafogását és piaci bizalomvesztést vonva maga után.,

megállapíthattuk, hogy a bankok által becsapott, megtévesztett, kifosztott, devizában nyilvántartott kölcsönszerződések adósai sok jóra nem számíthatnak.

Megtudhattuk azt, hogy a Kormány tagjai ismét, sokadszor a devizában nyilvántartott csalárd módon kölcsönszerződést készítő bankok képviseletében eljáró Magyar Bankszövetséggel tárgyalja meg devizalapu hitelek sorsát, helyesebben a devizaadósok sorsát.

Megtudhattuk azt is, hogy a tárgyalás során a csalárd módon szerződést készítő bankok komoly bizalomvesztése, bankszektor vesztesége, anyabankok türelmetlensége, hitelezés piaci bizalomvesztése lesznek a szempontok, míg olyan szempontokról, hogy hány magyar embert, családot kellene hathatósan megszabadítani ettől a bankok által létrehozott borzalomtól, nem ír az újság.

Valamint arról sem írnak, hogy a Kormány mikor kíván a devizaadósokkal ugyanolyan szinten tárgyalni, mint amilyen szinten a Bankszövetséggel, illetve akkor, ha a Kormány úgy érzi, hogy ő képviseli a tárgyalásokon a devizaadósokat a bankokkal szemben, akkor talán tudatni kellene a Kormánynak azt, hogy a devizaadósok képviseletében ki kérte fel őket arra, hogy a Bankszövetséggel tárgyaljanak.

Illetve van valami pikáns dolog abban, hogy a Kormány, illetve Miniszterei azokkal, akiknek szavazatának köszönheti, hogy hatalmon vannak nem tárgyal, illetve tárgyalásai során kutyába sem veszi őket, és azokkal pedig akik liberális világfelfogásuk alapján minden bizonnyal nem rájuk szavaztak, azzal a Kormány és Miniszterei folyamatosan tárgyalnak, paktumoznak, egyezségeket kötnek.

Önérzetes magyar állampolgár ezt a hatalom részéről sokadszor észlelve csak mond most egy cifrát, és politikai jellegű írást pedig a jövőben legfeljebb tüzelésre használja. Akárhonnan érkezik az.

----------------------------

T. Miniszter Úr!

Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Lássuk be azt, hogy Önnek és minisztertársának esze ágában sincs a devizaadósok problémáján segíteni az Ön által elmondott, és még a Kormány által meg sem meghatározott – homályos – elképzelések megvalósításával. Hanem Önöket két dolog késztette Kúriai döntés után arra, hogy most megszólaljanak.

Egyik az, hogy kevesebb mint egy év múlva még mindig szeretnének miniszterek lenni, hatalomban részt venni, a másik pedig az, hogy észlelték a Kúriai július 4-i döntés után azt, hogy a bankok csalárd kölcsönszerződései alapján földre fogyasztott emberek százezreinek sikerülhet talpra állniuk. A törvény rendes útján, bírósági úton, egy tisztességes elszámolással meghatározott tisztességtelen bankhaszonnak visszaszolgáltatása által.

Nem kétségesen ezek miatt fogtak hozzá a Kúriai döntés után azonnal mérlegelni a Bankszövetséggel együtt a bankok veszteségeivel kapcsolatosan a Portfolió-s cikkben megjelölt adatok szerint azt, hogy megéri-e a bankoknak néhányszáz milliárd forint haszonnak elvesztésével részben a Magyar Állam közpénzéből kiegészítve megúszni valamennyi semmis szerződés érvényessé tétele során felmerülő 1000-2000 milliárd forint adósoknak részére történő megtérítési kötelezettséget, vagy sem.

És nagy igyekezetükben, illetve a Kúriai döntés utáni reális elszámolási igény miatt bár még azt sem tudják, hogy mit akarnak, de úgy döntöttek, hogy megéri. Legfeljebb az őszre ígért akciójuk után bejelentik, hogy mégsem tudtak megegyezni a bankokkal, - hiszen akkor már oly közel a választás – és akkor még a néhányszáz milliárd forint haszon is megmarad a bankoknál…

A kecske is jóllakott és a káposzta is megmaradt.

Elképesztő az, amit tesznek Önök a bankok által kisemmizett létminimum határán, vagy alatta élő, öngyilkosságba, emigrációba kényszerített többszázezer magyar honfitársainkkal figyelembe véve azt is, hogy az elmúlt időszakban már eljutottak az adósok egy része oda, hogy a banktól az alábbi tartalmú felhívást kaptak kézhez: 
------------------------------
---------------- 

CIB BANK
M…….. T……………….
E……………………
P……………… u. ………………..
Tisztelt Ügyfelünk!
A CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.) jelen levelünkkel az alábbiakról tájékoztatjuk. Társaságunk a jogi igényérvényesítést megelőzően vagy annak folyamán kedvezményes zárási lehetőséget biztosít azon Ügyfelei részére, akik szerződése bármilyen okból megszűnt, azonban az elszámolást követően még tartozásuk áll fenn, és ennek egyösszegű vagy részletekben történő teljes megfizetése nem áll módjukban. A lehetőség egyszeri csak az előre megvizsgált paraméterek alapján az arra jogosultnak minősített ügyfelek számára elérhető.
A zárási ajánlat részletei:
- amennyiben Ön a fennálló teljes tartozásának a 20 %-át befizeti, Társaságunk a maradék
80%-ot elengedi és lezárja az ügyletet. A CIB Lízing Zrt. Önnel szemben további követelést nem támaszt.
- Az elengedett követelés után Önnek Szja. fizetési kötelezettsége keletkezik, ha a törvény szerint nem mentesül. Ezt Szja. nyilatkozat kitöltésével kell igazolnia.
Szerződésszám: RHT07 ER346520
Jelenleg fennálló tartozása (értéknap): 3.583.273,00 -Ft.
A fennálló tartozás 20%-a: 716.654,60 -Ft.
Befizetési határidő: 2013.07.21-ig
A fenti összegnek jóváírásra kell kerülnie a megjelölt időpontig, erre további türelmi időt nem tudunk biztosítani. Amennyiben a megjelölt időpontig a megjelölt összegű befizetést nem teljesíti és/vagy az adófizetési kötelezettség alól mentesítő Szja nyilatkozat nem kerül kitöltésre, úgy jelen ajánlatunk hatályát veszíti, és a fent megjelölt kedvezményes lehetőséget elveszíti.

Kérdésével forduljon bizalommal munkatársainkhoz az alábbi telefonszámon!
CIB24 06-40/242-242, 
www.cib.hu
Budapest, 20132.06.05.
Tisztelettel: CIB Lízing Zrt. 

---------------------

Mint jól látja T. Miniszter Úr, már hazánkban is létezik olyan bank, amelyik az adós tartozásának 80 %-át elengedi minden további követelése megszüntetésével, a szerződés végleges felszámolásával együtt csak azért, hogy a fennálló tartozás 20 %-ához az adóstól hozzájusson.

Nem kétségesen azért tette egy hónappal ezelőtt ezt az ajánlatát ez a bank , mert egyszerűen belátta azt, hogy a törvényeknek következetes betartása esetén nincs esélye nagyobb összeghez, illetve el kívánta kerülni mindazokat a bírósági eljárásokat, amelyek a hazánkban kialakult jelenlegi helyzetben vár rá.

Ezek után T. Miniszter Úr megkérdezem Öntől, hogy minisztertársával együtt miért akar mindenáron a bankoknak most is, sokadszor segíteni a magyar nép hátrányára.

====================

Sokadszor, hiszen Ön tudja legjobban azt, hogy egyik miniszteri feladata az alábbi az alábbi törvényhelyből következik:
(1978. évi 2. törvényerejű rendelet (A 209/B. §-hoz)
5. § Fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltétel érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítását, valamint a tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazásától és alkalmazásra ajánlásától való eltiltást kérheti a bíróságtól
a) az ügyész,
b) a miniszter, az országos hatáskörű szerv, továbbá központi hivatal vezetője,
c) a jegyző és a főjegyző,
d) a gazdasági, szakmai kamara, érdek-képviseleti szervezet,
e) fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, valamint

A közérdekű perek megindításához való jogról van szó, mely joggal a jogszabály szerint csak néhány hatalmasság rendelkezik.

Ön egyetlen ilyen pert még nem indított. Lehet, hogy annyi dolga van, hogy ezekre a perekre egyszerűen nem volt ideje, de akkor felmerül a kérdés, hogy tegnapelőtt a Kormány által is homályos tervekkel kapcsolatosan miért nyilatkozott. Illetve kérhette volna ezt a közérdekű perek indításának jogát más, erre alkalmasabb szervezetnek, vagy személynek átengedni.

Csak azt ne mondja, hogy megvizsgálta a bankok által diktált devizában nyilvántartott kölcsönszerződések szerződési feltételeit, és egyet sem látott tisztességtelennek. Ne vicceljünk Miniszter Úr!

Hiszen ha megvizsgálta volna mondjuk az OTP Nyrt kölcsönszerződésében olvasható, egyoldalú bank szerződésmódosítási szerződési feltételt, elegendő bírósági tapasztalattal bírt volna ahhoz, hogy ugyanazt megállapítsa erről, mint amit a Debrecen Törvényszék bírója többek között megállapított:

Arányosság elve: Az adott rendelkezés bár formailag jogszabályba nem ütközik, tartalmilag kontroll nélküli lehetőséget biztosít az alperes számára arra vonatkozóan, hogy az ok-listában megjelenített bármely körülmény bármely mértékű változása esetén az alperes a hiteldíj bármely összetevőjét bármely mértékben a fogyasztó ügyfélre hátrányosan módosíthassa – tartalmilag üres rendelkezés . az adott szerződéses rendelkezés alapján elméletileg például 1 %-os fogyasztói árindex növekedésre alapítottan az alperes a szerződésben kikötött ügyleti kamatot ( kezelési költséget és-vagy bármely más költséget) akár 10 %-os, vagy 100% illetve 1000%-os mértékben egyoldalú szerződésmódosítással szerződésszerűen megváltoztathat a szerződő fél terhére. A szerződés adott szövege ezért az arányosság követelményét nem biztosítja, az alperes javára indokolatlan és egyoldalú előnyt, egyben a másik szerződő fél hátrányára indokolatlan és egyoldalú hátrányt teremt a szerződésből származó jogosultságok és kötelezettségek értékegyensúlyának súlyos eltolódását megvalósítja.

Ön Miniszter Úr bizonyítottan ezzel a törvényerejű rendeleten alapuló feladatával kapcsolatosan nem vizsgált semmit. Pedig feladatának megfelelően a 2010. május végi miniszteri kinevezése után nem kellett volna más tennie, mint az Európa Bíróságon is eljárt minisztériumi osztályvezetőivel együtt mondjuk két hónapon belül átvizsgálják valamennyi devizában nyilvántartott kölcsönszerződésnek szerződési feltételeit, majd szeptember 1-én a vizsgálat adatai alapján elkészíthető valamennyi közérdekű peres eljárásra alkalmas keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékre továbbíthatták volna, és soronkívüliség kérelmezése esetén 2011. év végére már ezt az egész, hazánk számára máig elviselhetetlen állapotot megszüntethette volna.

Hiszen nem lett volna az az épeszű bankvezér, aki bankját a közérdekű pereknek bankok számára kedvezőtlen eredményére tekintettel engedte volna egyedi ügyekben perelni, hanem helyette azonnal a fentiekben olvasható ajánlathoz tette volna az adósok felé.

Az adósok pedig mivel ezt az ajánlatot elfogadták volna, mára már a fogyasztás emelkedése után valódi életszínvonal emelkedésre lehetne reálisan számítani.

Be kell lássa T. Miniszter Úr azt, hogy hazánknak jelenlegi siralmas állapotáért fentiek folytán Ön felelős.

Valamint többi minisztertársa is, akiknek ez a közérdekű peres eljárás megindítási joga szintén biztosítva van. Akik közül Matolcsy György korábbi minisztertársa miután elmúlt év decemberében kinevezte pénzügyi miniszteri biztosát, csak addig hagyta a miniszteri biztost olyanokat hangoztatni, hogy közérdekű pereket kell megindítani, míg a miniszteri biztos felkérésére január 11-én egy bírósági tárgyalásom után Makkos Albert közgazdász jelenlétében a miniszteri biztossal át nem beszéltük azt, hogy február végéig elkészítem valamennyi banknak devizában nyilvántartott kölcsönszerződéseivel kapcsolatos közérdekű perekre alkalmas keresetleveleket.

Azt követően, hogy Matolcsy György volt miniszter úr tudomást szerzett erről a beszélgetésről, a miniszteri biztos még a nevemet is elfelejtette, nemhogy keresetlevelet készíttessen velem…

Amennyiben pedig T. Miniszter Úr csupán elfelejtette közérdekű perekkel kapcsolatos feladatát, akkor sürgősen, mindenfajta hírverés nélkül fogjon hozzá mulasztása orvoslásához.

És én az Ön helyében az ország leggazdagabb embere által irányított bank perlésével kezdeném.

Már csak azért is, hogy meggyőződhessen egy ország népe arról, hogy csupán a véletlen műve az, hogy belügyminiszter társa akkor, ha éppen nem miniszter, akkor ennek banknak szolgálatában áll.

Siófokon 2013. július 18. napján.

Tisztelettel:

Dr. Léhmann György