Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.10.26

Fordítási hiba a főtanácsnok javaslatában

ford-hiba---kep-01.png

 

Tisztelt Bíróság!

A Hitelesmozgalom aktivistájaként a következő kéréssel fordulok Önökhöz.
Kérjük, hogy a C-26/13 Kásler ügyben Nils Wahl főtanácsnoki indítványának 106. pontjában a magyar fordítást javítani szíveskedjenek. És amennyiben e kérelmünket megalapozottnak találják, úgy a módosításról tájékoztassanak engem, valamint az ügyben érintetteket.

A magyar fordításban az olvasható, hogy a főtanácsnok azt javasolja, hogy "a nemzeti bíróság nem orvosolhatja az alkalmazott szerződési feltétel tisztességtelen jellegének érvénytelenségét a fogyasztó javára"
Ezt a megfogalmazást azért tartjuk aggályosnak, mert jelentős mértékben félreérthető és akár azt is hiheti az olvasó, hogy a főtanácsnok egy magánvéleményt fogalmazott meg, ami szerint a kérdést előterjesztő nemzeti bíróságot -jelen esetben a Kúriát- arra buzdítja, hogy ne a fogyasztó javára döntsön, tehát utasítsa el a fogyasztó kereseti kérelmét. Ez a javaslat azonban nem egyeztethető össze a 93/13 EGK irányelv céljaival.
Megvizsgáltuk a főtanácsnoki vélemény angol nyelvű verzióját is, melyről megállapítható, hogy az összhangban van a Bíróság következetes ítélkezési gyakorlatával (C-260/18 Dziubak ügy főtanácsnoki indítványának 65.  80. pontja.; C‑26/13 Kásler ügy 77. pontja). A magyar verzió tehát csupán fordítási hibát tartalmaz.

Előre is köszönettel.
Tisztelettel: Fehér Nándor, Hitelesmozgalom


Honorable court!

As an activist of the Credit Movement, I am addressing you with the following request.
In Case C-26/13 Kásler, please refer to point 106 of the Opinion of Advocate General Nils Wahl to improve the Hungarian translation. And if this request is found to be well-founded, please inform me, as well as those involved, of the amendment.

The Hungarian translation reads that the Advocate General suggests that "the national court may not remedy the invalidity of the unfair term of the contract term applied in favour of the consumer".
We are concerned about this wording because it is significantly misleading and may even be believed by the reader that the Advocate General has issued a private opinion urging the referring national court, in this case the Curia, not to rule in favour of the consumer. therefore dismiss the consumer's claim. However, this proposal is incompatible with the objectives of Directive 93/13 / EEC.
We also examined the English version of the Opinion of the Advocate General, which was found to be in line with the consistent case-law of the Court (Case C-260/18 Dziubak, point 65. 80; Case C-26/13 Kásler, point 77). The Hungarian version therefore contains only a translation error.

Thank you in advance for.
Yours sincerely, Nándor Fehér, Credit Movement

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147762&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=26709297

 

NILS WAHL

FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Az ismertetés napja: 2014. február 12.

C‑26/13. sz. ügy

Kásler Árpád,

Káslerné Rábai Hajnalka

kontra

OTP Jelzálogbank Zrt.

(a Kúria [Magyarország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)