Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.03.29

Dr. Ravasz László ügyvéd jegyzete

ravasz-jegyzete---kep.png

 

 

A kormányinfón Gulyás Gergely kijelentette, hogy a Kormány csak és kizárólag a tisztességesen fizető adósokat hajlandó megmenteni, így csak rájuk vonatkozik a fizetési moratórium.

 

E mellett a Kormány részlegesen felfüggesztette a végrehajtásokat. (árverések és kilakoltatások felfüggesztése). A jövedelmekre vezetett letiltások azonban továbbra is élnek, és a deviza adósok jövedelemét (általában 50%-ig) továbbra is tiltják a munkáltatók, és azt átutalják a követeléskezelőknek illetve ebből utalják a jutalékot a végrehajtónak is. Az inkasszó fenntartása mellett a végrehajtó a felfüggesztés ideje alatt is nyugodtan elő tudja készíteni az árverést, és a felfüggesztés letelte után azokat tömegesen ki tudja majd írni.


Mi is a baj az ilyenfajta kormányzati segítséggel? Alapvetően az, hogy elsősorban a végrehajtók és a FIDESZ-hez köthető követeléskezelők és nem az adósok érdekeit szolgálják ezen intézkedések. Miben nyilvánul is meg ez?

 


1./ A FIDESZ holdudvarához tartozók tulajdonában lévő követeléskezelő cégek és a végrehajtók működési költsége havonta több millió forintot tesz ki. Ezt az összeget csak akkor tudják előteremteni, ha a követeléskezelők által kért végrehajtásokból elegendő összeg folyik be minden hónapban a követeléskezelők és a végrehajtók kasszájába. Ezen összeg előteremtésére jelenleg nincs lehetőség az árverésekből. A végrehajtásokat nyilvánvalóan akarata ellenére volt kénytelen felfüggeszteni a Kormány, mivel nehezen lehetett volna "lekommunikálni", azt, hogy a koronavírus járvány kellős közepén tömegesen raknak ki az utcára gyermekes családokat, és a legveszélyeztetettebb korosztályba tartozó öregeket. A Kormány intézkedéseiből az is megállapítható, hogy azt azonban meg akarta akadályozni, hogy a holdudvarába tartozó klientúra tulajdonában lévő követeléskezelők és az azok érdekeit képviselő végrehajtók csődbe menjenek, ezért a végrehajtásokat csak részlegesen függesztette fel. A jövedelmek tiltásának fenntartásával biztosítani tudja azt, hogy az árverések felfüggesztése esetén is megfelelő jövedelemhez tudjanak jutni a "haverok" és a végrehajtók.

Nem véletlen, hogy a Kormány a Végrehajtói Kamarával való egyeztetés után hozta meg ezen intézkedést, de az adósok érdekvédelmi szervezeteivel semmilyen formában nem tárgyalt erről.

 


Ennek ára az, hogy a deviza adósok még reménytelenebb helyzetbe fognak kerülni a részleges felfüggesztés megszüntetése után. A jövedelmük 50%-ának az elvonásával a jelen helyzetben a létalapjukat szünteti meg ezen családoknak a Kormány azért, hogy tovább tudja pénzelni a klientúráját. A deviza adós családoknak még arra sem marad így pénzük, hogy a koronavírus járvány miatt nagy mértékben megemelkedett napi megélhetési költségeket fedezzék ( pl.: emelkedő élelmiszer árak, mesterségesen magasan tartott a világpiaci árakat nem követő rezsi költségek stb.).  

 

Arra meg végképp nem marad lehetőségük, hogy a Kormány által is belengetett többszázezres munkanélküliség esetére tartalékot tegyenek félre, és ebből tudják átvészelni az esetleges munkanélküliségük idejét. Tehát a többszázezer deviza kölcsönnel rendelkező családnak semmilyen lehetősége nem lesz a talpra állásra, mivel még azt a kis jövedelmet is elvonja tőlük a haverok zsebének a megtömése érdekében a Kormány, amely lehetőséget adna a váltság utáni emberi élet megteremtésére és fenntartására.

 


Csak egy kis példa arra, hogy Orbán Viktor és Kormánya mit is tesz a többszázezer magyar devizahiteles családdal. Az alábbiak altalánosan megfogalmazható és nem egyedi esetnek tekinthetők.

 


A számítások alapján egy átlag deviza adósnak a felvett összeg három és félszeresét kell a banknak visszafizetnie. Ez egy "tisztességes” kölcsön esetében 1,5-1,7-es szorzójú. Ennek következtében a deviza hitelek visszafizetése az alábbiak szerint alakulnak. A példa szerint a deviza adós felvett 20.000.000,-Ft CHF deviza alapú kölcsönt, ezért tehát összesen 70.000.000,-Ft-t kellene visszafizetnie az adósnak a banknak. Ebből a mai napig visszafizetett 30.000.000-Ft-t, amely alapján megállapítható, hogy egy normál kölcsön esetén tartozása már nem lenne az adósnak. Ennek ellenére a végrehajtó a követeléskezelő nyilvántartása alapján még 40.000.000,-Ft gyakorlatilag fiktív kölcsöntartozást tart nyilván, és erre az összegre vezet végrehajtást az adós ellen. A 20.000.000,-Ft kölcsön fedezetéül az adós tulajdonában lévő 30.000.000,-Ft értékű budapesti vagy nagyvárosi ingatlan szolgál.

 

A követeléskezelők a Banktól ezen követelést csomagban a deviza kölcsönt az adósnak eredetileg folyósító banktól általában a követelés 10-25%-áért veszik meg. Ítt szükséges megjegyezni, hogy a Bankok az MNB-től illetve a deviza kölcsönt felvevőktől már rég megkapták a jussukat, így nekik már nem kis nyereségük származott a deviza alapú hitelezésből (lásd: Kormány EBRD megállapodás).  A bankok pedig nem önként adták el a bedőlt deviza kölcsönökből eredő követeléseiket a követeléskezelőknek, hanem a Matolcsy György által vezetett MNB kötelezte őket erre különféle büntetések kilátásba helyezésével abban az esetben, ha a bankok nem szabaduljanak meg az ilyen követeléseiktől. Így Matolcsyék el tudták érni azt, hogy szinte ingyen meg tudják szerezni ezen követeléseket a FIDESZ haverok kezében lévő követeléskezelők.

 


A jelen esetben ez azt jelenti, hogy a követeléskezelő a 40.000.000,-Ft fiktív követelést 8.000.000-Ft-ért vette meg a banktól. A követeléskezelő az általa a banknak kifizetett vételárat behajttatja a végrehajtóval az adós jövedelméből inkasszó útján, így neki egy fillérjébe kerül ezen fiktív tartozás megszerzése. A követelés biztosítására szolgáló a követeléskezelő jelzálogjogával terhelt 30.000.000,-Ft értékű adósi ingatlan így ingyenesen kerül a követeléskezelő tulajdonába.

 

A követeléskezelő általában strómanon keresztül meg is szerzi a fenti ingatlan tulajdonjogát, majd általában felajánlja az adósnak, hogy visszabérelheti azt az új tulajdonostól. Így a követeléskezelő mögött lévő FIDESZ haverok ingyen rekvirálják el többszázezer magyar család ingatlan vagyonát, és e mellett letiltatják tizen évekre a család jövedelmének az 50%-át és bérleti díj címén még elveszik a családok jövedelmének további 30%-át. Tehát elveszik a teljes vagyonuktól megfosztott családok jövedelmének 80-át és adósrabszolgát csinálnak belőlük életük végéig. Ez elől menekült el több tizezer magyar család külföldre végleg elhagyva ezt az országot.

 

Számításaink szerint kb 3-4.000 milliárd Ft értékű ingatlan vagyont akarnak igy lenyúlni.
Ez a módszer semmiben sem különbözik attól amit Rákosiék az 50-es években a kulák vagyonok elrekvilásánál csináltak. Gyakorlatilag ez ugyanolyan ingyen rablás és rekvirálás.

 


Itt kell megjegyezni, hogy a végrehajtó és a közjegyző is keresett a fenti ügyleten fejenként 2-3.000.000,-Ft-t, amit szintén az adóssal fizettetnek meg. A bíróságok pedig dalolva hozzák meg azon ítéleteket, amelyek erre lehetőséget adnak a NER legényeknek annak ellenére, hogy mindenhol a világon már kimondták a bíróságok azt, hogy a deviza alapú kölcsönszerződések tiszteségtelenek. Most hívnám fel mindenki figyelmét arra, hogy ha most ezt büntetlenül meg tudják tenni a deviza hitelesekkel, akkor bármikor bárkivel meg tudják majd tenni ezt, és senkinek a vagyona és személye nem lesz biztonságban. Hiú ábránd, hogy ez a CSOK-osokkal vagy másokkal nem fog megtörténni.

 


2./ A válság után vélhetően jelentősen esni fognak az ingatlanok árai, amely folyamat már most elkezdődött. Így azon ingatlanok értékét is meg fogja haladni a végrehajtó által nyilvántartott követelés összege, amelyek értéke eddig még magasabb volt mint a követelés összege. Így az árverések kiírásának felfüggesztésével még azt is el tuják érni a követeléskezelők és a Kormány, hogy még azokat az ingatlanokat is el tudják ingyenesen rekvirálni, amelyeket eddig nem. Sőt az árverési érték csökkenésére tekintettel lényegesen megnövelik az adósoknak az ingatlan elárverezése után fennmaradó tartozását. Ennek következtében nem hogy javulna az adósok helyzete, hanem a FIDESZ haverok rekvirálása és fosztogatás miatt , még reménytelenebb helyzetbe fognak kerülni. Ez csak akkor lenne elkerülhető, ha a Kormányzat felhagyna a bíróságok befolyásolásával ( lásd Kormány EBRD megállapodás) és ennek hatására a magyar bíróságok tisztességtelennek nyilvánítanák a deviza alapú kölcsönszerződéseket ugyanúgy mint minden jogállamban tették ezt a világon a bíróságok , és ez alapján egy tisztességes elszámolást (felvett összeg + eredeti ügyleti kamat) írnának elő a magyar bíróságok a követeléskezelőknek. Pár ilyen ítélet meghozatala után a követeléskezelők garantáltan önként ennek megfelelően egyeznének meg az adósokkal, megoldva ezzel véglegesen a több mint 10 éve húzódó problémát.

 


3./ Mit tehetnek ezen helyzetben a deviza hitelesek ?
Egyet biztos nem azt, hogy ülnek a babérjaikon abban a hamis illúzióba ringatva magukat, hogy az árverések és a kilakoltatások fel van függesztve, ezért biztonságban vannak.

 

Akik ezt teszik, azokat nagyon csúnya meglepetések érhetik a válsághelyzet megszűnését követően.
Első amit tehetnek az, hogy a végrehajtások részleges felfüggesztését és ezt a követeléskezelők számára is bizonytalan helyzetet kihasználva megpróbálnak egy nekik is megfelelő egyezséget kikényszeríteni a követeléskezelőktől. Ez lenne a legjobb út, bár ennek is megvannak a korlátjai, illetve előnyei és hátrányai.

 


Ha ez nem lehetséges, akkor nem marad más mint a perlés, és meg kell próbálni elérni, hogy a bíróságok az EU és magyar jognak megfelelően hozzanak ítéleteket ezen ügyekben. Ennek is megvannak a nehézségei (FIDESZ haveri érdek) illetve előnyei ( EU nyomás).
Mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy minimum kérni kell a Vht. 48.§-a alapján a koronavírusos vészhelyzetre tekintettel a végrehajtás felfüggesztését.

 


4./ Távlati , de nem túlon túl távlati ( vészhelyzet megszűnése után azonnali) feladat lenne az, hogy keményen ki kell kényszeríteni a Kormányzattól és a FIDESZ holdudvarától a rekvirálás, és a bíróságok befolyásolásának azonnali befejezését.
Számon kell kérni a bíróságoktól azon ítéletek meghozatalát, amelyek mindenben megfelelnek az EU és magyar jognak, illetve azon ítéleteknek , amelyeket minden jogállamban meghoztak a deviza kölcsön ügyekben

 

ajánlom még

Szepesházi Péter riportját

„Szociális szadizmus” – Csak részben

hajlandó leállítani

a végrehajtási eljárásokat a kormány

 

https://merce.hu/2020/03/28/szocialis-szadizmus-csak-reszben-hajlando-leallitani-a-vegrehajtasi-eljarasokat-a-kormany/

 

 

részlet:

 

 

"S ami a legnagyobb baj, s bizony nélkülözésnek, nem sok idő múlva akár éhezésnek is kiteheti az adósok egy részét:

a fizetésekből, a nyugdíjakból letiltás („levonás”) zavartalanul folytatódik annak ellenére is, hogy az adóst megillető jogorvoslati jogok csonkák.

 

Még a végrehajtás megszüntetése iránti perekben sem lehet tárgyaláshoz, így nyertes, a végrehajtást megszüntető ítélethez jutni a járványos időszak végéig.

 

De nemcsak a megszüntetés, hanem a végrehajtás felfüggesztése is bizonytalan. Még akkor is, ha a végrehajtási törvény 48. §-a alapján erre eleve van némi esély, sőt már a fenti Kormányrendelet 7. §-a alapján is kérheti az adós a bíróságot, hogy függessze fel a végrehajtást, tehát a letiltást is állítsa meg – már amennyiben „az adós” bizonyíthatóan „a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény”. Tehát például ha az adós bekerült a kórházba, felmondtak neki, nincs megrendelése, vagy volt, de visszavonták."