Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.03.16

Csányi

 

Budapest, 2015. március 15., vasárnap (MTI) - Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést nagy megtiszteltetésnek tartja, s bár nagyon sok díjat kapott már a Magyar Tudományos Akadémia kitüntetésétől kezdve a különböző egyesületek díjain át Jászárokszállás díszpolgárságáig, illetve a címzetes egyetemi tanári elismerésig, ez az első állami kitüntetése.

 

csanyi---kituntetes---foto.jpg

- mti fotó -

 

"Ez a kitüntetés egy kicsit az egész bankrendszernek is szól, amelynek stabilitásához, versenyképességéhez hozzájárulhattam az elmúlt több mint húsz évben" - mondta Csányi Sándor az MTI-nek adott nyilatkozatában.


    A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök adományozta Csányi Sándornak a pénzügyi életben betöltött meghatározó szerepe és a magyar gazdaság fellendítését elősegítő sokoldalú vezetői és támogatói tevékenysége elismeréseként.


    A bankcsoport elnök-vezérigazgatója úgy vélte, a kitüntetésben nagy szerepe van az OTP-vel kapcsolatos tevékenységének.
    Elmondta: a bankkal nem akkor kezdődött a munkája, amikor 1992-ben az elnök-vezérigazgatója lett, már azt megelőzően is rálátása volt, amikor az akkori Pénzügyminisztériumban az OTP operatív felügyeletével foglalkozott.
    Értékelése szerint "az elmúlt 23 évben az OTP mindig az élen járt, nemcsak a magyar, de a nemzetközi bankpiacon is. Nemcsak a hagyományos betétgyűjtésben és hitelezésben, hanem a legkorszerűbb banki szolgáltatásokban, így például a bankkártya, a mobilbank, az internetbank területén is sikerült piaci részesedésünket megőriznünk, sőt, növeltük is az erőteljes verseny ellenére".


    Csányi Sándor utalt arra, hogy az OTP Bank működésére is hatott a rendszerváltást követő magyar gazdasági válság, amikor jelentősen visszaesett a magyar GDP. Hatott a tevékenységre a '97-es hongkongi, a '98-as orosz pénzügyi válság, de legfőképpen a 2008-as pénzügyi-gazdasági világválság, és mindezeket befolyásolták a magyar "sajátosságok" is.


    Ennek ellenére az OTP nem szorult állami segítségre, sőt, mindig jelentős adófizetője volt a magyar államnak - mutatott rá az elnök-vezérigazgató.
    Kiemelte: az OTP-nek is van szerepe abban, hogy a magyar bankrendszer nemzetközi szinten is kiemelkedően stabil, a közelmúltban lezajlott válság vagy akár a mostani, befektetési szolgáltató cégeket érintő botrány ellenére. Rámutatott: a magyarországi bankrendszer a bankadó bevezetése, a devizahiteleseket érintő szabályozás változásai ellenére is képes volt a kihívásokat kezelni, a tevékenységét biztonságosan folytatni. A magyar bankrendszer stabilitása a magyar gazdaság versenyképességét szolgálta, és szolgálni fogja a jövőben is - hangsúlyozta Csányi Sándor.


    "Az OTP mellett büszke vagyok a vállalkozói tevékenységemre is, az általam tulajdonolt mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások Európa és a világ mezőgazdaságában is a legkorszerűbbek közé tartoznak" - hangsúlyozta.
    Hozzátette: azt a jövedelmet, amelyet ezek a vállalkozások megtermeltek, mindig visszaforgatták a cégekbe, fejlesztésre fordították. "Ezt nagyobb örömként élem meg, mintha osztalékként kivettem volna. Ezért is nagyon zavar, amikor azzal támadnak, hogy sok támogatást vettünk fel" - mutatott rá.


    Csányi Sándor kiemelte: az, hogy ezek a cégek az átlagosnál több támogatást kaptak, azt is jelenti, hogy ezek a vállalkozások a többiekhez képest sokkal nagyobb összeget fektettek be újra, ruháztak be saját erőből a gazdaságba. "Ezek a cégek több mint ötezer ötszáz embert foglakoztatnak, s nem elszigetelten működnek, hanem az adott térségek cégeivel, mint beszállítói és integrációs partnerekkel együtt tevékenykednek, így további több ezer családnak biztosítanak megélhetést. Ez érdemi hozzáadott érték az agrárszektor, de talán az egész társadalom számára, és ezen az úton szeretnénk tovább menni" - fűzte hozzá.


    Csányi Sándor a Csányi Alapítvány idén tízéves tevékenységére is nagyon büszke. Elmondta: az alapítvány egyedülálló, a felkarolt gyerekeket 10 éves korukban választják ki, és egészen az egyetemi tanulmányaik befejezéséig támogatják őket az oktatásban, a fejlődésben. Nyaranta például hazai és külföldi, nyelvi-, úszó-, honismereti és egyéb táborokat szerveznek számukra, de a számítástechnikai és kulturális képzésükre is nagy figyelmet fordítanak. Kiemelte: napjainkban 270 gyermekről gondoskodik az alapítvány, "de az egyik célom, ha erőm és egészségem is meglesz hozzá, hogy egyszerre 1000 jó képességű, hátrányos helyzetű gyereket támogasson a Csányi Alapítvány a jövőben".


    Csányi Sándor már 20 éve alelnöke a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak is, s az OTP a legnagyobb anyagi támogatója a szervezetnek.


    "A Jászságról sem feledkeztem meg, "A Jászságért Alapítvány" elnöke vagyok. Úgy érzem, van valami hozzájárulásom ahhoz is, hogy a Prima Primissima társadalmilag elismert díj lett az évek során" - mondta.


    Kiemelte: az OTP Fáy András Alapítvány hatalmas fejlődésen ment keresztül, ma már egy Európa szerte egyedülálló középiskolás oktató központtal is rendelkezik, amely rendhagyó kurzusok keretében több tízezer középiskolásnak tanítja meg a pénzügyi alapismereteket. "Ha el akarjuk kerülni a jövőben a devizahitelezéshez hasonló problémákat, feszültségeket az ügyfelek és a bankszektor között, korszerű pénzügyi ismeretekre van szüksége a fiataloknak" - emelte ki.


    Elmondta: a családjára is nagyon büszke, mind az öt gyermeke kiválóan teljesít, ki az üzleti életben, ki pedig az iskolában. "Büszke lehetek arra is, amit a feleségem a Csányi Alapítvány kuratóriumi elnökeként végez. Az elmúlt évtizedekben sok áldozatot vállalt, s jelentős része van abban, ha az én tevékenységem ilyen magas állami kitüntetést érdemel " - mondta végezetül Csányi Sándor.

 

Csányi Sándor az OTP honlapján:

 

csa-01.png

 

csa-02.png

 

 

csa-03.png

 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/IR_Igazgatosag

 

 

 

Korábbi beszámolónk az OTP-ről:

 

Csányi Sándor és az érdekeltségébe tartozó vállalat eddig összesen 10 milliárd 673 millió Ft-t kapott a részvényeiért. – 2013. július

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/alap-informaciok/otp-a-magyar-bank----.html

 

 

Az elmúlt években az OTP több nagyon nagy jelentőségű pert is elvesztett:

 

1.

Az OTP tisztességtelenül alkalmazta a vételi-eladási árfolyamot (árfolyamrés) a deviza elszámolású kölcsönöknél. Ezáltal jogtalan bevételre tett szert és jogtalanul okozott több tízezer milliárd forintos költséget az ügyfeleiknek. Ez a per Kásler-OTP per néven ismert.

 

„A támadott szerződési feltételeket, a perben eljárt bíróságokkal egyezően, a Kúria is tisztességtelennek találta, mivel a Kúria 6/2013. Polgári Jogegységi határozata 1.) pontjában már kifejtetteknek megfelelően deviza alapú kölcsönszerződések esetén nem kerül sor átváltásra csak átszámításra, amelyért a pénz átváltásakor szokásos díjazás nem jár. A különnemű árfolyam alkalmazásából a pénzügyi intézményeknek ellenszolgáltatással nem fedezett bevétele, a fogyasztóknak pedig költsége keletkezik, ami tisztességtelen.
A különnemű árfolyamok alkalmazása azért is tisztességtelen, mert az nem felel meg az Európai Unió Bírósága hivatkozott ítélete által is értelmezett világos és érthető szabályozás
követelményének.”

Kúria Gfv.VII.30.160/2014

 

 

2.

Az OTP nem csak jogtalanul számolt fel költséget, hanem ezt a költséget elhallgatta az ügyfelek elől a szerződésekben. Ez a per a PITEE-OTP per néven ismert.

 

„A Kúria megítélése szerint a vételi és eladási árfolyamok alkalmazásából eredő teher olyan költségnek minősül, amit a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontja szerint a szerződésben fel kell tüntetni.

A Kúria álláspontja szerint a perbeli lakossági, fogyasztási kölcsönszerződésben tételesen rögzíteni kellett volna vagy az árfolyamrés mértékét (deviza-középárfolyam +/- 0,5%), vagy a vételi és eladási árfolyam alkalmazásából eredő eltérés mértékét (1%), melytől a pénzügyi intézmény csak az egyoldalú szerződésmódosítás szabályait betartva térhetett volna el a fogyasztó hátrányára.

Jelen perben a szerződés érvénytelenségének oka a korábban kifejtettek szerint az, hogy a szerződés tételesen, százalékos mértékben megjelölve nem tartalmazza az árfolyamrés vagy a vételi és eladási árfolyam egymástól való eltérésének mértékét.”

Kúria Gfv.VII.30.078/2013/14

 

 

3.

Az OTP nem közölte a szerződésben az árfolyamrés okozta költséget, és jogszabály ellenesen fogalmazta meg az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét. Ez a per, a Káplár-OTP per kevésbé ismert a közvélemény előtt.

 

„A deviza vételi és eladási árfolyam között keletkező különbözet – árfolyamrés – olyan költség, amely az árfolyam változatlansága mellett is többletterhet jelent a fogyasztókra az egynemű árfolyam alkalmazásához képest. Miután a perbeli szerződés az árfolyamrésről rendelkezést nem tartalmaz, az feltüntetésre nem került, leszögezhető, hogy a kölcsönszerződés a költségek teljes körét nem tünteti fel. Ez pedig jogszabályi rendelkezést sért.

A hiteldíj alperesek általi egyoldalú módosítására okot adó körülményeket teljes egyértelműséggel, világos és félreérthetetlen tartalommal kell meghatározni, ugyanúgy azt is, hogy ezek a körülmények milyen hatással vannak a szerződésre, a megváltozásuk a szerződés egyes elemeinek milyen mértékű módosulásával jár, milyen mértékben változik a szerződő fél teljesítési kötelezettsége, a szerződés terhe miként növekszik, érinti-e ez a fedezetállítási kötelezettséget.

A szerződés illetve az üzletszabályzat pontjában írt konkrét, a fentieknek megfelelő tartalmat nélkülöző, általános megfogalmazás nem felel meg a fogyasztó megfelelő informáltságát célzó törvényi kívánalomnak, az Alaptörvényben előírt fogyasztóvédelmet nem biztosítja, annak ellenére, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás az adós szerződéses fizetési kötelezettségét befolyásolja, a kötelezettségvállalásának terjedelmét módosítja.”

Fővárosi Törvényszék 43.Pf.636.586/2013/5

 

 

4.

Az OTP nem közölte átláthatóan és érthetően, hogy mikor jogosult emelni a kamatlábat. Ez a per, a Bán-OTP per, szintén kevésbé ismert a közvélemény előtt.

 

„A kifogásolt feltétel tisztességtelen voltának vizsgálatakor a kikötéseket összességükben kell értékelni abból a szempontból, hogy a szerződéses jogok és kötelezettségek meghatározása során érvényesül-e a felek mellérendeltségének, egyenjogúságának elve. A pénzügyi intézmény ugyanis jogi értelemben nincs fölérendelve a kölcsönfelvevőnek, következésképpen nem oktrojálhat (ráerőszakol, erőszakolhat rá) számára hátrányos feltételeket.

A perbeli szerződési kikötés lehetővé teszi a hitelezők számára, hogy a szerződés alapján gyakorlatilag bármikor tetszésük szerint megemeljék az ügyleti kamatot.”

Szegedi ítélőtábla Pf. II. 20.422/2013/3

 

 

5.

Ebben a perben az OTP sikeresen hárította az adós ügyvédjének állításait, a kereset hibáit saját javára eredményesen kihasználta. A per azonban nagyon jelentős megállapításokat tartalmaz. Ez a per, Lehmann-OTP per néven ismert.

 

„A Ptk. 209. §-ának (1), és a 209/A. §-ának (2) bekezdése értelmében a sérelmet szenvedett fogyasztó nem a szerződés, hanem a szerződés részévé vált tisztességtelen kikötést támadhatja.

Fogyasztói szerződés esetében azonban – a 239-§ (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a bíróságnak nem azt kell vizsgálni, hogy a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül megkötötték volna, hanem – az Irányelv 6. cikk (1) bekezdésével tartalmában azonos Ptk. 239. §-ának (2) bekezdése alapján – azt, hogy a szerződés az érvénytelen rész nélkül teljesíthető-e.”

Debreceni Ítélőtábla Gfv.IX.30.040/2011/6.szám

 

 

6.

A Legfőbb Ügyészség által indított perben már 2011-ben kiderült, hogy a szerződésmódosítás lehetőségét tisztességtelenül, egyoldalúan értelmezi az OTP. Ez a per az Ügyészség-OTP per, mára szinte teljesen elfeledett.

 

„A Hpt. 2009. augusztus 1-től hatályos 210. §-ának 3. bekezdése szerint fogyasztóval, vagy mikró vállalkozással kötött kölcsönszerződésben, vagy pénzügyi lízingszerződésben egyoldalúan és az ügyfél számára kedvezőtlenül csak a kamatot, a díjat, vagy a költséget lehet módosítani, de csak abban az esetben, ha a szerződés ezt a kamat, a díj, vagy a költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére lehetővé teszi.”

Legfelső Bíróság Gfv.IX.30.040/2011/6.szám

 

 

Az OTP egy tisztességtelen, a törvényekre fittyet hányó bank.

 

Első számú vezetője Csányi Sándor.

 

 

A legnagyobb bírságok is az OTP-hez kötődnek.

 

Felügyeleti bírságok:

 

„A Felügyelet az OTP terhére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdésének megsértése miatt 3.000.000,- Ft, azaz három millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.” 

 FH-I/B-5422/2010. számú határozat

http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/hatarozatok/hitelintezeti_hatarozatok/FH-I-B-5422-2010.html?query=OTP

 

 

„A Felügyelet azonnali hatállyal kötelezi a pénzügyi szervezetet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására. A vonatkozó jogszabály megsértése miatt a Felügyelet a pénzügyi szervezetet 2.000.000 forint, azaz kettőmillió forint fogyasztóvédelmi bírságmegfizetésére kötelezi.”

PF-I-B-4275/2010. számú határozat

http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/hatarozatok/hitelintezeti_hatarozatok/PF-I-B-4275-2010.html?query=OTP

 

 

„A Felügyelet azonnali hatállyal kötelezi a pénzügyi szervezetet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.

A vonatkozó jogszabály megsértése miatt a Felügyelet a pénzügyi szervezetet1.000.000 forint, azaz egymillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.”

PF - I – B 1158/2010. számú határozat

http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/hatarozatok/hitelintezeti_hatarozatok/PF-I-B-1158-2010.html?query=OTP

 

 

„A Felügyelet azonnali hatállyal kötelezi a Társaságot a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott, a fogyasztók írásbeli panaszára adandó válaszadási kötelezettségére vonatkozó határidő megtartására. A vonatkozó jogszabályok megsértése miatt a Felügyelet a Társaságot 1.000.000 forint, azaz egymillió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.”

PC-I-B/1044/2010. számú határozat

http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/hatarozatok/hitelintezeti_hatarozatok/PC-I-B-1044-2010.html?query=OTP

 

 

A Gazdasági Versenyhivatal kartell bírság:

 

 

„2011. szeptember 15. és 2012. január 30. között egységes, komplex, folyamatos jogsértést valósítottak meg azáltal, hogy a hitelkiváltó hitelek nyújtásának korlátozása révén a fix árfolyamú végtörlesztések csökkentése érdekében összehangolták a stratégiájukat, melynek keretében üzleti titoknak minősülő információkat is megosztottak egymással.”

 

OTP 3.922.400.000 Ft  vagyis hárommilliárd-kilencszázhuszonkettőmillió-négyszázezer forint

 

„2009. szeptember 24.-én elmarasztalta a vállalkozást gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmába ütköző jogsértés miatt”

 

OTP 281.000.000 Ft vagyis kettőszáznyolcvanegymillió forint

 

 

 

A Gazdasági Versenyhivatal bírság:

 

„A Versenytanács megállapította továbbá, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor - Az OTP Bank mindig a legjobb megtakarítási módot kínálja- állítást szerepeltette egyes tájékoztatásaiban.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 132.000.000 Ft (azaz Százharminckétmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.”

Vj-114/2007/19

http://www.gvh.hu/dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2007/5024_hu_vj-114200719.html

 

 

„A Versenytanács megállapítja, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.  és az OTP Jelzálogbank Zrt. 2007. szeptember 3. és 2007. november 20. közötti Világhitel termékére vonatkozó kampányában alkalmazott "16.510 Ft/hó 5 millió Ft-onként" és a "Most induló banki költségek nélkül!" állítások alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére.

A Versenytanács megállapítja továbbá, hogy az eljárás alá vontak 2007. szeptember 3. és 2007. november 20. közötti Világhitel termékére vonatkozó kampányában alkalmazott "Nálunk menet közben is változtathat", valamint az "OTP lakásfinanszírozásának devizanemét akár havonta is lecserélheti" állítás nem ütközik a törvénybe.

A Versenytanács Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-t 30.000.000 Ft (azaz

harmincmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.”

Vj-182/2007/41.

http://www.gvh.hu//data/cms1026776/Vj182_2007_m.pdf

 

 

„A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 2003. októberétől egyes piaci tájékoztatásaiban fogyasztó megtévesztésre alkalmasan közölte, hogy hitelkártya termékeit a fogyasztó „akár 45 napig kamatmentesen használhatja”. Vele szemben 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint bírságot szab ki.”

VJ--56/2006/27

http://www.gvh.hu//data/cms1023361/print_Vj056-2006_h.pdf

 

 

 

MNB bírság:

 

„Közel 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 35 pénzügyi szervezetre, akik jogszerütlen módon emelték a fogyasztók díjait és költségeit. – 2014.03.13.”

OTP 60.000.000 Ft  vagyis hatvanmillió forint

 

 

A lista korántsem teljes.

 

2014 nyarán kezdeményeztük az OTP tevékenységi engedélyének a visszavonását, mivel az OTP hosszú évek óta figyelmen kívül hagyja a törvényeket és a bírságok semmilyen hatást nem értek el. Itt további bírságokat is felsorolunk és példákat az OTP tisztességtelenségére:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/otp-engedely-visszavonas---kezdemenyezve.html

 

 

Tudjuk, hogy a bankok megtévesztettek és becsaptak több millió embert, százezrek kerülnek hamarosan utcára (a már kilakoltatottak mellé) a gátlástalan és tisztességtelen bankok miatt.

 

A legnagyobb hazai bank, az OTP az élen járt az emberek becsapásában.

 

Az OTP vezetője Csányi Sándor. Felelőssége egyértelmű.

 

Nem kitüntetést, hanem büntetést érdemel.

 

Szégyen, mindannyiunk szégyene ez az állami elismerés.