Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.08.04

Cikk pontosítási kérelem - napi.hu

Tisztelt Korányi Tamás főszerkesztő úr!

           Tisztelt Ádám Viktor hírigazgató úr!

                      Tisztelt napi.hu!

 

 

 

A mai nap jelent meg a honlapjukon az alábbi megtévesztő és félrevezető mondat:

 

"Egyrészt a Kúria jogegységi döntése szerint az árfolyamkockázatot az ügyfélnek kell viselnie a devizahiteleknél."

 

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/autohitelesek_figyelem_meglepetesre_keszul_a_kormany.601383.html

 

napi.hu---kep.png

 

 

Ez az állítás így egyszerűen nem igaz!

 

A Kúria az alábbi megállapítást tette a 2/2012 számú Polgári Jogegységi Határozatában:

 

A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték ellenében – korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható.

E rendelkezés tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó) számára annak tartalma a szerződéskötéskor – figyelemmel a szerződés szövegére, valamint a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatásra is – nem volt világos, nem volt érthető.

 

A korrekt, teljes mondat például az alábbi lehet:

 

A Kúria jogegységi döntése szerint az árfolyamkockázatot az ügyfélnek kell viselnie a devizahiteleknél, amennyiben a pénzügyi intézettől korrekt tájékoztatást kapott az árfolyamkockázatról.

 

Még májusban MTI közleményt adtunk ki, mivel már akkor is félremagyarázták a Kúria döntését:

 

 

 Budapest, 2015. május 13., szerda (OS) - A devizahitelezéssel kapcsolatban több napilapban valótlan információk jelentek meg. Az információk alkalmasak az érintett lakosság félrevezetésére.


    A Kúria tavalyi határozata megállapítja:

"Amennyiben az árfolyamkockázat korlátlan  viselésének szerződési rendelkezése a fogyasztó számára a pénzügyi intézménynek felróható okból nem volt világosan felismerhető, illetve érthető, fennállnak a szerződés tisztességtelensége megállapításának a feltételei.
Előfordulhatott ugyanis, hogy a szerződés egyértelmű megfogalmazása, a megfelelő tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozat ellenére a szerződéskötés során a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás alapján a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az általa viselendő árfolyamkockázat nem valós, annak nincs reális valószínűsége, vagy  az bizonyos mértékben korlátozott (van egy maximuma). Ez a helyzet akkor, ha a fogyasztó az árfolyamváltozás várható alakulásáról, maximális mértékéről a pénzügyi intézménytől, annak képviselőjétől konkrét, hitelt érdemlőnek tűnő, később azonban tévesnek, valótlannak bizonyult tájékoztatást kapott. Ebben az esetben a szerződés a nem megfelelő (téves, félreérthető, nem egyértelmű) tájékoztatással érintett rendelkezése tisztességtelen, amely a szerződés részleges vagy teljes érvénytelenségét eredményezi."

A Kúria egyáltalán nem állapította meg, hogy a pénzintézetek árfolyamkockázatról szóló tájékoztatása tisztességes. Épp ellenkezőleg, arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt a perekben vizsgálni kell!

 

 

 

http://os.mti.hu/hirek/107122/az_arany_liliom_kozhasznu_alapitvany_kozlemenye-1_resz

 

Kérjük, hogy a Kúria döntésével kapcsolatban tárgyilagosan tájékoztassák a közvéleményt.

 

 

A cikkükben szerepel az alábbi állítás is:

 

"az MNB kimutatásai szerint a forintosításra váró autóhitelesek harmada eddig sem a piaci árfolyamon, hanem annál kedvezőbb árfolyamon törlesztett."

 

 

Kérjük, adják meg részünkre, hogy hol érhető el ez a MNB által készített kimutatás?

 

 

Több mint ezer devizahiteles fordult az Alkotmánybírósághoz azért, mert igazságtalannak, tisztességtelennek és Alaptörvénybe ütközőnek tartják az elszámolást és a forintosítást. Az érintettek egyáltalán nem tartják tehát tisztességesnek.

 

"...nem kell olyan bonyolult számítási metódussal élni, mint az elszámolásnál, amely - tisztessége ellenére is - komoly ellenkezést váltott ki az ügyfelek körében."

 

Sajnálatos módon a média szinte teljesen elhallgatja az Alkotmánybíróságon lévő devizahiteles panaszokat.

 

Kérjük, észrevételeink alapján egészítsék ki a tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében cikküket.