Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.10.20

Brüsszelben devizahitelesként – beszámoló

br-00ny.png

 

 

2018. október 18.-án, csütörtökön az Európai Unió Bizottságának épületében kezdtünk. 

 

A programot az MSZP szervezte – ez úton is köszönetet mondok érte.

 

A megbeszéléseken hatan vettünk részt:

Szanyi Tibor az Európai Parlament képviselője, az MSZP alelnöke

Mesterházy Attila Országgyűlési képviselő, a külügyi bizottság alelnöke

Szakács László, az MSZP elnökhelyettese

Kálmán-Pikó István, a Qeustor károsultak képviseletében

egy devizahiteles ügyvéd (aki kérte, hogy személyét ne hozzuk nyilvánosságra)

Szabó József, a Hiteles Mozgalom vezetője

 

 

Reggel az épület előtt találkoztunk.

 

br-k-1.png

 

Az Európai Bizottság az Európai Unió végrehajtó szerve.”

https://ec.europa.eu/commission/index_hu

 

„Az egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség, a társadalmi befogadás, az emberi méltóság, a szabadság és a demokrácia alapértékeiből kiindulva az EU minden polgárát ugyanazokat az alapjogok illetik meg. Ezek az alapértékek, melyeket a jogállamiság véd és juttat érvényre, mind az európai uniós szerződésekben, mind az Európai Unió Alapjogi Chartájában le vannak fektetve.

A Bizottság segít abban, hogy az uniós polgárok maradéktalanul élni tudjanak jogaikkal.”

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights_hu

 

 

Az Európai Bizottság szakterületei közé tartozik a fogyasztóvédelem is:

„Feladatunk a fogyasztók védelme és a fogyasztói tudatosság növelése azáltal, hogy javítjuk a fogyasztói biztonságot az áruk, szolgáltatások és élelmiszerek tekintetében, és gondoskodnak arról, hogy a fogyasztók minden tájékozottabbak legyenek, a fogyasztóvédelmi rendelkezések érvényre jussanak, a jogi szabályozás pedig megfeleljen digitális korunk kívánalmainak.”

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights_hu

 

 

Az Európai Bizottságnak összesen 28 tagja van (ők a biztosok), minden ország jelöl egy tagot és minden tagnak meg van határozva a feladata.

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019_hu

 

 

„Mindegyik jelölt meghallgatáson vesz részt az előtt a parlamenti bizottság előtt, amely a jelöltnek szánt tárcának megfelelő szakterülettel foglalkozik. A parlamenti bizottság tagjai szavaznak arról, hogy alkalmasnak ítélik-e a jelöltet a pozíció betöltésére. Miután jóváhagyták a 27 jelöltet, a Parlament plenáris ülésen szavaz a biztosi testület egészéről. A parlamenti szavazás után a biztosokat az Európai Tanács nevezi ki.”

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/political-leadership_hu

 

Hazánkból Navracsics Tibor az Európai Bizottság tagja. Az ő területe: oktatás, kultúra, ifjúságpolitika és sport.

 

Mi nem vele, hanem az Európai Bizottság első alelnökével, Frans Timmermanssal találkoztunk. Az ő területe: minőségi jogalkotás, intézményközeli kapcsolatok, jogállamiság és az Alapjogi Charta.

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/timmermans_en

 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA  (részletek)

„Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövőben.

Szellemi és erkölcsi öröksége tudatában az Unió az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein alapul, a demokrácia és a jogállamiság elveire támaszkodik. Tevékenységei középpontjába az egyént állítja, létrehozva az uniós polgárság intézményét és megteremtve a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget.”

 

38. cikk

A fogyasztók védelme

Az Unió politikáiban biztosítani kell a fogyasztók védelmének magas szintjét.

 

47. cikk

A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog

Mindenkinek, akinek az Unió joga által biztosított jogait és szabadságait megsértették, az e cikkben megállapított feltételek mellett joga van a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz.

Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja. Mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget tanácsadás, védelem és képviselet igénybevételéhez.

Azoknak, akik nem rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, költségmentességet kell biztosítani, amennyiben az igazságszolgáltatás hatékony igénybevételéhez erre szükség van.

 

54. cikk

A joggal való visszaélés tilalma

E Charta egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az bármilyen jogot biztosítana olyan tevékenység folytatására vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az e Chartában elismert jogok vagy szabadságok megsértésére vagy a Chartában meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására irányul.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

 

 

 

br-k-2.png

 

 

A megbeszélésünkre Timmermans urat munkatársa Thomas Zerdick kísérte el. Ő jegyzetelt, Timmermans úr érdeklődve figyelt és nagyon sokat kérdezett. Így a 30 percesre tervezett találkozó 45 percig tartott.

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/timmermans/team_en

 

 

 

br-k-3.png

 

Természetesen nem csak mi civilek beszéltünk, hanem a politikusok is (időnként hagytuk őket is szóhoz jutni).

 

 

br-k-4.png

 

 

Közös fotó a találkozó után:

 

br-k-5.png

 

 

Ez a beszélgetés a várakozásomon felül is nagyon közvetlen és informatív és nyitott volt.


 

Az elmúlt években elég sok parlamenti bizottsági ülésen vettem részt. Nagyon-nagyon ritkán éreztem, hogy a jelen lévő magyar parlamenti képviselők közül figyel valaki. Nem éreztem azt, hogy egyáltalán érdekli a téma.  Így aztán vegyesen kavarodtak bennem a gondolatok a találkozó előtt.

Ez az ember felkészült belőlünk! Érezni lehetett a kérdéseiből - tudta, hogy miről van szó. Ami számára megdöbbentő volt, hogy mindez milyen sok családot érint Magyarországon.

 

Ez a beszélgetés teljesen más volt! 

 

Mint amilyent Magyarországon megszoktunk. Aki már írt beadványt, levelet a PSZÁF-nek, az MNB-nek, vezető politikusnak, miniszternek - az tudja, miről beszélek. A lekezelés, a semmibe vétel, annak érzékeltetése, hogy övé a Hatalom. Te meg csak egy senki vagy. Az elmúlt 7,5 éves devizahiteles küzdelmem révén bőven volt benne részem.

 

 

Az, hogy miről beszélgettünk, kiderül a politikusok Facebook bejegyzéseiből:

 

Szanyi Tibor:

Devizahitel- és Quaestor-károsultak képviselőivel, és az ügyüket felvállaló politikusokkal az Európai Bizottság előtt, majd Frans Timmermans első elnökhelyettessel tárgyaltunk.

https://www.facebook.com/szanyi.tibor/photos/pcb.1973393886089069/1973393806089077/?type=3&theater

 

 

 

Mesterházy Attila:

A magyar kormány nem, de az EU meghallgatja a károsultakat.

Tegnap Brüsszelben Szakács László elnökhelyettes, Mesterházy Attila a külügyi bizottság alelnöke és Szanyi Tibor EP képviselő a Quaestor ügy és a devizahitel károsultjainak képviselőivel közösen tárgyaltak Frans Timmermanssal az Európai Bizottság első alelnökével.
A megbeszélésre két olyan szimbolikus ügy miatt került sor, amely nagyon jól mutatja be a magyarországi jogállam siralmas helyzetét. Mindkét ügy rámutat arra, hogy Magyarországon a kiszámíthatatlanság százezreket, milliókat közvetlenül érint. A károsultak “megmentéséért” hozott törvények csak a kormány kegyeltjeinek kedveztek, többszázezer ember pedig fut a pénze, lakása, megtakarítása után.
A magyar ügyet ismerő bizottsági alelnök elmondta, hogy újabb mélységeit ismerte meg a problémáknak. Az Unió számára kiemelten fontos az Uniós alapértékek betartása és a jogállami működés.
Frans Timmermans elmondta, hogy az EU ezeknek az értékeknek a megtartását, és betartását tarja a legfontosabbnak, baloldali emberként pedig mindig fel fog lépni azokkal szemben akik visszaélnek az erőfölényükkel.
A megbeszélésen az MSZPs delegáció szót váltott Frans Timmermanszal a “csúcs-jelölti” elképzeléseiről is.

https://www.facebook.com/mesterhazy.attila/photos/pcb.10156756822749640/10156756822454640/?type=3&theater

 

Eltagadott ügyek, kifosztott emberek százezrei, olyan ügyekben, ahol az állam és a bankok, a Fideszhez közel állók átkozottul jól kerestek. Frans Timmermansnál az Európai Bizottság alelnökénél mutattuk be a Quaestor és a devizahitel ügyön keresztül, hogy a magyar jogállamiság milyen állapotban van.
Továbbá beszéltünk csúcsjelölti elképzeléseiről is. Szabadság, társadalmi igazságosság, erős Európa és erős demokrácia mindannyiunk érdeke. Szembe kell szállni bátran az olcsó populizmussal, a romboló nacionalizmussal.

https://www.facebook.com/mesterhazy.attila/photos/pcb.10156754896094640/10156754895889640/?type=3&theater

 

 

 

Dr. Szakács László:

A károsultak “megmentéséért” hozott törvények csak a kormány kegyeltjeinek kedveztek, többszázezer ember pedig fut a pénze, lakása, megtakarítása után.

Orbán és kormánya hallani sem akar a Quaestor- és devizahitelesekről.

Fontos találkozón vagyunk túl, Frans Timmermanssal, az Európai Bizottság első alelnökével.

A helyzet rendezése érdekében az európai színtéren folytatjuk a küzdelmet!

 

Eltagadott ügyek, kifosztott emberek százezrei, olyan ügyekben, ahol az állam és a bankok, hozzájuk közel állók átkozottul jól kerestek.

Frans Timmermansnál az Európai Bizottság alelnökénél mutattuk be a Quaestor- és a devizahitel ügyön keresztül, hogy a magyar jogállamiság milyen állapotban van.

 

https://www.facebook.com/dr.szakacs.laszlo.mszp/

 

 

 

Délután tartottunk egy rövid sajtótájékoztatót. Felkészülés:

 

 

br-k-6.png

 

 

A sajtótájékoztató egy részlete (video):

https://www.facebook.com/dr.szakacs.laszlo.mszp/videos/2175057136050636/

 

 

A sajtótájékoztató már az Európai Parlament épületében volt. A sajtótájékoztató előtt volt két program.

 

Rövid ideig részt vettünk a Parlament egyik bizottságának az ülésén. A bizottsági ülésen is korlátozva van a képviselők felszólalási ideje (a Parlamentünkben csak a plenáris ülés esetében van idő korlát). Minden nyelvre szinkron tolmács fordítja a beszédeket. A fotón a szemüvegem mögötti készüléken lehet beállítani a magyar hangot, a 16-os a magyar közvetítés.

 

 

br-k-7.png

 

 

Három szinkron tolmács felváltva fordított – láttuk őket, a terem oldalán ültek egy kis fülkében, olyanban mint a meccseken a sport tudósítók.

 

A beszédek 2-3-4 percesek voltak. Ismerős szavak ütötték meg a fülem: piacnyitás, áruk és szolgáltatások szabad áramlása, pénzügyi termékek, tisztességtelenség. Szanyi Tibor felszólalását is végig hallgattuk.

 

Utána megkérdeztem, miről volt szó. Szanyi Tibor elmesélte, hogy az unió jogilag szabályozza a tisztességes versenyt és évente készítenek egy jelentést. Ez alapján tesz a bizottság javaslatot arra, hogy a versenypiac szabályzásán szükséges-e módosítani. Folyamatosan megy a konzultáció arról is, hogy nagyobb vagy kisebb terület kerüljön át nemzeti szabályzás alá (lásd: Gazdasági Versenyhivatal működése és feladatai). Én megjegyeztem, hogy figyelni kell piacnyitás során a fogyasztóvédelemre. A devizahitelezés során a külföldi bankok bejöttek az országba és egy új terméket dobtak a piacra. A fogyasztóvédelemnek kellett volna az embereket felkészteni az új termék befogadására. Ellenőriznie kellett volna, hogy valóban minden ismeretet megkapnak-e a fogyasztók, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni. Mivel akkor is (és a mai napig is) a pénzügyi fogyasztóvédelem pocsék munkát végez, az emberek nem voltak tisztában azzal, hogy mire vállalnak szerződéses kötelezettséget. Kértem, hogy erre mindig hívják fel a figyelmet: ha piacot nyitnak bármi előtt is, a helyi fogyasztóvédelmet fel kell készíteni, meg kell erősíteni. Ebben aztán egyet értettünk.

 

Az Európai Parlamentnek 750 képviselője van és 25 bizottsága.

http://www.europarl.europa.eu/portal/hu

 

 

Az Európai Parlament épületében egy izgalmas program következett.

 

Az Európai Parlament német képviselőjével, Birgit Sippellel beszélgettünk egy munkaebéd keretében, közel két órán keresztül. Ő több bizottságnak tagja, többek között az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak.

 

Ő is rendkívül érdeklődő volt. Pörögtek a kérdések és a válaszok. Nagyon tartalmas "ebéd" volt.

 

Az ebéd után következett a sajtó tájékoztató, amiről már beszámoltam.

Az ebéd után Szanyi Tibor irodájában beszélgettünk.

 

 

br-k-8.png

 

 

Röviden meséltem a többi devizahiteles küzdőtársról is és a könyvről, mely rólunk szól, akik a sötétben próbálunk világosságot teremteni.

 

br-k-9.png

 

 

Mivel egész nap sokat beszéltünk, „kiszáradtunk”. A beszélgetésünk helyszínét áthelyeztük….

 

 

br-k-10.png

 

Végül megköszöntök az egész napos programot, a kiállást mellettünk, a segítséget, a szervezést, a vendéglátást.

 

A harcot folytatjuk magunk és családunk érdekében!

 

br-k-11.png

 

 

 

------------------ ELŐZETES ERRŐL AZ ÚTRÓL -------------------------

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/velemenyunk--allaspontunk/szerdan-repulunk-brusszelbe.html