Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.10.03

Bankszövetségnél: nem lehet addig tárgyalásokat folytatni...

 Tisztelt  Főtitkár Úr, Tisztelt Bankszövetség !

 

A  „deviza alapú” hitel probléma mára már kezelhetetlenné vált, a kérdés már csak az, ki van nagyobb bajban: a banki közösség, akik felelősséggel tartoznak a betéteseik felé is, az adósok, az állam, vagy mindhárom szereplő.

 

Álláspontunk a következő, melyet honlapunkon közzé tettünk már:


A „deviza alapú” termék kidolgozói és forgalomba hozói a kereskedelmi bankok voltak. A hitelbírálatot ők végezték, a hitelfolyósítást ők engedélyezték a hitelfelvevők részére, a szerződések szövegét, tartalmát semmilyen hatóság nem ellenőrizte, azt szabadon, egyoldalúan szerkesztették meg, tehát szakmai és társadalmi felelősségük egyértelműen megállapítható ! Nem találkoztunk olyan adóssal, aki a szerződés megszövegezésébe, mint egyenrangú szerződéses fél bele szólhatott, illetve azon alakíthatott volna.

 

Amennyiben a pénzügyi szolgáltató olyan konstrukciót hozott létre,melynek kockázatait állítása szerint a maga szakmai felkészültségével sem tudtak megbecsülni, ez esetben a vele szerződött fogyasztó sem tudta kiszámítani, hogy milyen terhekkel jár a szerződés teljesítése.

 

Amennyiben a pénzintézetek nem mérték fel kellően a „termékben” rejlő kockázatokat, ez kizárólag az ő szakmai felelősségük.

 

Az olyan szerződés, aminek nem lehet átlátni a kockázatait, az alkalmatlan, hibás, ezért törvénytelen.

 

Fentiek alapján a Hiteles Mozgalom megengedhetetlennek tartja, hogy a megoldási javaslatok és a tárgyalások kizárólag csak a lakáscélú hitelekre vonatkozzanak!

A „ hibás, alkalmatlan „ termék szenvedő alanyai nem csak a lakáscélú hitelesek voltak.


Adott esetben ugyanolyan életfogytig tartó adósrabszolgasághoz, vagyon vesztéshez vezethet egy szabad felhasználású kölcsön, gépjármű hitel,személyi kölcsön ! És itt utalnánk az egyenlő bánásmód követelményére, a bárminemű megkülönböztetés tilalmára, mint alapvető alkotmányos emberi jogokra.

 

A Hiteles Mozgalom  csak és kizárólag abban az esetben tud érdemben tárgyalni bármiről, ha a Bankszövetség tagszervezetei beszüntetik a szerződések felmondását, önkéntesen vállalják, hogy felfüggesztik a folyamatban lévő kilakoltatásokat, nem indítanak végrehajtási eljárásokat, és nem értékesítenek követeléseket harmadik félnek mindaddig, amíg a probléma teljes körűen rendezésre nem kerül !


Ameddig ezt a Bankszövetség tagszervezetei nem vállalják, és nem foglalják írásba, nincs miről beszélni.

 

Nem lehet addig érdemi tárgyalásokat folytatni amíg   jogszabályi háttér nélkül működő és sok esetben a pénzintézetek érdekkörébe tartozó behajtó cégek randalíroznak az országban. A helyzet már odáig fajult, hogy 12 éves gyermeket fenyegetnek telefonba, mi fog történni a szüleivel, ha nem fizetnek !  Követeléskezelő cégek „adóslátogató munkatársai” az ingatlanban vagyonfelmérést végeznének 5000-Ft-ért az adós költségére. Nem hinnénk, hogy házkutatási engedéllyel rendelkeznek.

 

Nem tudni hány gyermeket kényszerítenek ki az otthonából, és hányat emeltek ki eddig a családjuktól a vh. eljárásban. Értük kötelességük felelősséget vállalni. Megengedhetetlen, hogy idős embereket kívánnak kilakoltatni  ,akár a hajléktalanságba taszítani abban az esetben is, ha nem a saját tartozásáról van szó ! Megengedhetetlen, hogy az öngyilkosságok száma hétről hétre nő.

 

Az  áron aluli ingatlanra vadászó hiénák már akár a bankfiókban válogathatnak, de olyan esetről is hallottunk, ahol házhoz viszik  a kínálatot.

 

nem-lehet-addig.png

 

Nem lehet addig érdemi tárgyalásokat folytatni, amíg a pénzintézetek, lízing cégek és az adósok egymást jelentgetik fel az ügyészségen és a rendőrségen !

 

Nem lehet érdemi tárgyalásokat folytatni, amíg olyan esetek vannak - ami látszólag jogszerű ugyan, de minden kétséget kizárólag csak  ebben az országban történhet meg: vélhetően törvénytelenségektől hemzsegő  vállalkozói projekt hitel  miatt olyan emberek kerülhetnek az utcára, akiknek nincsen tartozása, jobbik esetben kifizetheti még egyszer az ingatlan árát a pénzintézetnek ! /Raiffeisen Bank/

 

Nem lehet érdemi tárgyalásokat folytatni addig, amíg a szerződések releváns pontjai a másik szerződő fél előtt a pénzintézetek és pénzügyi szolgáltatók szerint üzleti titok. Ez bizonyítja, hogy az ügyletek tekintetében bizony van takargatni valójuk.

 

Nem lehet érdemi tárgyalásokat folytatni olyan szerződések tekintetében, mely  - fogyasztóvédelmi szempontból alkalmatlan pénzügyi termék- jogi értékelése alapján többségében semmis.

 

A Kúria július 4.-i ítéletének ismeretében semmis szerződésre, hogyan lehetne jogszabály változtatásokkal bármit is megtenni ? Egy adott időpontban megtörtént jogsértést hogy lehetne bármiféle jogszabály változtatással nem megtörténté tenni ? Az elkövetési magatartás megvalósult, azt nem lehet csak úgy félre söpörni, kiiktatni.

 

Nem lehet érdemi tárgyalásokat folytatni olyan szerződések tekintetében , melyek a Ptk.5.§-ába ütköznek . Pl:  választott bírósági kikötések, adósok   jogorvoslatról való lemondatása !


 A  közjegyzői okiratba foglaltak a legtöbb esetben a  kifosztásra alapulnak:


„„"Hozzájárulunk ahhoz,hogy a kölcsön és járulékai megfizetése fejében,nem fizetés,késedelmes fizetés,vagy a Hitelező által történt felmondás esetén a lekötött ingatlant és az Adós és a Készfizető Kezes teljes vagyonát végrehajtás alá vessék...."

 

Ezt a mondatot a jogászok csempészték bele az okiratba, akik ugyanazon tankönyvekből tanultak az egyetemen, mint közjegyzők és a bírák…Egyetlen olyan jogszabályt sem találtunk,mely engedélyezné a teljes vagyon végrehajtását életfogytiglan !

 

Ezt a kitételt csak 2013. augusztustól lehet alkalmazni, és ez nem a Ptk-ban, vagy a vhtv-ben van, hanem az adótörvényben! A hitel pedig nem adók módjára végrehajtandó tartozás! A hitel meg nem fizetésének esetére ott van a pénzintézet által lekötött fedezet ( ingatlan, autó… ). A fedezet szó értelmezése kapcsán megkapjuk annak funkcióját.


 Amennyiben a fedezet nem „ fedezi „ a fennálló tartozást, abban az esetben a pénzintézet túlhitelezte magát, mely szintén az ő szakmai „ hibájára „ vezethető vissza, ezért az ebből eredő károk viselése is őt terhelik. Egyéb esetben felmerül a kérdés, hogy a pénzintézetek mégis csak tudták, hogy a „ fedezet „ a tartozás töredékét sem fogja fedezni ?

 

Ezek a szerződések egyértelműen nem felelnek meg az európai üzleti normának, ezeket a szerződéseket álláspontunk szerint reparálni nem lehet ! 

 

Ez nem hitel,nem kölcsön, hanem kifosztás, életfogytig tartó adósrabszolgaság…….ami eddig több ezer halálos áldozatot követelt, több százezren külföldre távoztak , nőtt a hajléktalanság, a megélhetési bűnözés,  családok, vállalkozások mentek  tönkre, - a gazdaság, a bankrendszer romokban hever……..

 

Semmi mást nem várunk e, sőt követelünk tagintézményeiktől, csak olyan Európai üzleti magatartást, mint az Európai Unió bármely más tagországában, például Ausztria,vagy Németország.

 

 

 

Fent tarjuk álláspontunkat: többszázezer ember, a magyar társadalom és a gazdaság sorsa nem lehet felelőtlen ötletbörze tárgya.

 

Pontos számok – illetve  a teljes hitelállomány felülvizsgálata nélkül nem lehet felelős  megoldást találni.  Vannak MNB - PSZÁF adatok és vannak excel táblákban keringő adatok  az interneten,különböző erre szakosodott hiéna cégektől  a gépjárművek és ingatlanok tekintetében.

 

Arról egyáltalán nincsenek pontos adatok mekkora a teljes hitelállomány, hány családot , hány főt érint összességében, arról meg egyáltalán nincsenek adatok, hogy ezekből mennyi a gyermek. Nem lehet a problémát a szociális, családi- gyermekvédelmi és emberi jogok megkerülése nélkül kezelni !

 

Amikor a pontos és egyértelmű adatok a rendelkezésre állnak akkor lehet egyáltalán konzultálni,mert addig érdemben sajnos nincs miről.

 

Amennyiben nevesített dátummal írásbeli garanciát kap a Hiteles Mozgalom arra,hogy a Bankszövetség tagszervezetei  beszüntetik a szerződések felmondását,  felfüggesztik a folyamatban lévő kilakoltatásokat, nem indítanak végrehajtási eljárásokat,  nem értékesítenek követeléseket harmadik félnek mindaddig, amíg a fenntarthatatlan és áldatlan állapotra társadalmi szintű megoldás nem születik- a Hiteles Mozgalom részletes, átfogó megoldási javaslat tervezetét az érintettek részére egy héten belül átadja.

 

A Hiteles Mozgalom már 2013.03.04.-én egyeztetést javasolt a szaktárcákkal és a Bankszövetséggel.

Mellékeljük Soltész Miklós államtitkár úrhoz írott levelünket,melyben jó néhány erre vonatkozó kérdést felvetettünk. Szokás szerint sablon válasz érkezett.

 

Amennyiben a banki közösség továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy mindenben jogkövető magatartást tanúsítottak, várjuk válaszukat,  a már jelenleg is fenntarthatatlan állapotot véleményük szerint meddig lehet még fokozni?

 

/Gyuris Dániel 2012.11.22. Origo/

 

" Megértem, hogy az adósok többsége nem pénzügyi közgazdász, de kell annyi bizalomnak lenni, hogy valaki azt mondja, nem értem, de elhiszem, hogy előnyös, ha azt mondja a bankom és az állam is."

 

 

 

Pontosan ez történt  „deviza alapú” hitelek tekintetében…..a hitelfelvevők  megbíztak  a pénzintézetekben, az államban, az eljáró közjegyzőkben és a  Pénzügyi Felügyeletben.

 

Néhány szó a civilekről, ahogy Főtitkár Úr nevezi őket a „hangos kisebbségről”.

 

Azt, hogy a devizában nyilvántartott hitelek alkalmatlan hiteltermékek, ezt maguk a pénzintézetek mondták ki először azzal, hogy 2008.októberében kivonták a forgalomból.

 

A törvényhozás is megítélte már – 2010 októberében – eltiltotta a hitelintézeteket a hitelek devizában számolásától forintjövedelműek részére. 

 

A bankrendszer nem tiltakozott – hiszen számítható, hogy az ilyen ügylet tönkremenése csak idő kérdése.

 

Főtitkár úr szavaival élve a „hangos civil kisebbség” elég korán elkezdett kiabálni, hogy nagy baj lesz.

 

Legelőször 2008 októberében…….konkrét számokkal és megoldási javaslattal……

 

Majd elkészült egy civil konszolidációs program, mely  2010.08.16.-án 150.000,- fizetésképtelen szerződéssel számolt…….

 

Megmentésünkre irányuló törekvésekből a teljesség igénye nélkül kiemelnénk , néhány siker történetet:

Állami áthidaló kölcsön, banki  „fizetési könnyítések”- mely követhetetlen összegűre duzzasztják a követelést, Újrakezdési hitel a Raiffeisen banktól, mely a lakáscélú kölcsönt nemes egyszerűséggel személyi kölcsönné alakítja át, mindjárt 5 millió forinttal emelve a tőketartozást, némi pufferral fűszerezve.


 A pálmát viszi a  fennálló „devizalapú” tartozás kiváltására újabb személyi kölcsön a meglévő  hitel mellé a munkanélküli adósnak, ezzel egy időben még egy jelzálogjog kerül az ingatlanra….árfolyam rögzítés 25%-a bedőlt már….és nagyot csodálkozunk, hogy sorra dőlnek be a hitelek…..

 

A különböző civil szervezetek folyamatosan „kiabáltak” az illetékesek felé minden fórumon , kiemeljük itt a Felügyeletet, mint „fogyasztóvédelmi hatóság” mely közokiratnak számító végzésében adta meg a mindent megmagyarázó választ  Mariannak:


„Tekintettel arra, hogy a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában  nem volt hatályban olyan fogyasztóvédelmi rendelkezés, amely tilalmazta volna a fogyasztóknak nyújtott egyedi tájékoztatások tekintetében a valótlan információ nyújtását, illetve a megalapozott fogyasztói döntéshez szükséges információk elhallgatását, a kérelemben jelzett ezen kifogás tárgyában a Felügyelet a Psztv. 64.§-ában biztosított hatáskörben nem járhat el. "

 

A végzés kiküldésre került az Európai Bankfelügyelethez.

 

A Felügyelet itt is valótlant állított, hiszen számos Európai Uniós és magyar jogszabály rendelkezett a fogyasztóvédelemről, amit a pénzintézetek és az erre illetékes hatóságok egyszerűen figyelmen kívül hagytak.


 A Felügyelet válaszában nem hazudtolta meg Önmagát, hiszen aktív szerepet játszott a fogyasztók megtévesztésében, ahogy államcsőddel való riogatásával próbálta befolyásolni a Kúriát és a lakosságot az árfolyamrés kérdésében.


 A közgazdaságtan szabályai szerint árfolyamrés (vagy más néven “árrés”, “bid-ask spread”, “árfolyam marzs”, “árfolyam marge”) egy ú.n. “tranzakciós költség”.  A világon mindenhol  költségként szerepel,    nem  „számítási mód”.  Ezt tudnia kell a PSZÁF-nak  és a Bankszövetség tagszervezeteinek  is !

 

Kiabáltak a civilek az Európai Unió érdekképviseleti szerveinél is már 2010-ben, a válaszból kiemelnénk az alábbi figyelemre méltó részletet: 


"- A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29 irányelv , amely kötelezi a kereskedőket, hogy a szakmai gondosság elvének megfelelően járjanak el (a tranzakció lezárása után is), és egyértelmű, értelmezhető módon és kellő időben jelenítsenek meg minden lényeges információt, amelyre a fogyasztónak szüksége lehet egy megalapozott döntés meghozatalához, beleértve az eladásra kínált szolgáltatás legfontosabb tulajdonságait és feltételeit is. Az irányelv 7. cikke értelmében a fogyasztóknak a devizahitelek sajátos jellemzőiről való tájékoztatásának elmulasztása – mint például a hitelhez kapcsolódó összes költség és díj ismertetésének elmulasztása – félrevezető mulasztásnak is minősülhet. 

- A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv célja annak megakadályozása, hogy jelentős egyenlőtlenségek alakuljanak ki egyrészt a fogyasztók, másrészt az eladók és a szolgáltatók jogaiban és kötelezettségeiben. Ez az általános követelmény kiegészül a tisztességtelennek tekintendő feltételek indikatív és nem teljes felsorolásával. Nem kötelezőek a fogyasztóra nézve azok a feltételek, amelyeket nemzeti bíróság vagy közigazgatási szerv ezen irányelv értelmében tisztességtelennek talál. Az irányelv értelmében különösen azok a feltételek minősülnek tisztességtelennek, amelyek jelentősen aránytalan pénzügyi feltételeket határoznak meg egy hitel törlesztésére, és egyértelműen hátrányosak a fogyasztó számára."

 

/ A  civilek „kiabálására „ született képviselőknek szóló közlemény teljes szövege az alábbi linken található./

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/peti/communication/2011/473746/PETI_CM(2011)473746_HU.pdf

 

2011. 02. hóban a Hiteles Mozgalom  a mellékelt levélben foglaltak alapján már jelezte a Bankszövetség felé az észlelt jogsértéseket, valamint sürgős intézkedések hiányában a társadalmi ellehetetlenülés, katasztrófa bekövetkezését. Érdemi intézkedés akkor sem, és azóta sem történt, melynek hiánya csak gyarapította a bedőlt hitelesek, adósrabszolgák már addig is népes táborát.

 

 

 Az idő minket igazolt, a levélben felsorolt jogszabályokra hivatkozva születnek sorra  az első és másodfokú ítéletek, szeptemberben,  14 vagy 15 ítélet született.  A PSZÁF is felébredt a beszélgetésen bemutatott chf-ben fizetendő havi törlesztőrészletbe beépített casco ügyében a Lombard Lízing esetében.  És ami Európa szégyene, megépült Ócsa……

 

A sors furcsa játéka, hogy pont itt a Bankszövetségben értesültünk róla, hogy az Európai Unió szakmai köreiben 2008. októberig tilos volt kimondani a válság szót, holott 2007 augusztusától tudták, hogy a válság elkerülhetetlen.

 

Bizonyítékai ennek a Bankszövetségi hírlevelekben , a pénzintézetek éves jelentéseiben és számos más forrásban megtalálhatóak. A belső kockázati elemzéseket pedig be kellett nyújtani a Felügyelet részére.


Ennek bizonytalan gazdasági helyzetben kötötték meg a hitelezők  kölcsön szerződéseket , íratták alá a „kockázatfeltáró” nyilatkozatokat,- az ügylet, a nyilvántartás valós tartalma és a könyvelési trükkök elhallgatásával, „mintha adtam volna, de nem adtam”……

 

 

Ez  nem támasztható alá szakmai érvvel, csupán jól meghatározható hitelezői érdekkel.

A MBSZ tagjai sok esetben nem tartották be a Banki Etikai Kódexben foglaltakat sem. A MBSZ tagjai a MBSZ-hez csatlakozással az Etikai Kódexben foglalt előírások betartását magukra kötelező érvényűnek fogadták el.  A Hiteles Mozgalom nem bír tudomással arról, hogy a MBSZ EB-a az Etikai Kódex céljának megfelelően vizsgálta-e volna bármikor is tagjainak ez irányú működését. Éppen ezért a Hiteles Mozgalom kéri, hogy az EB ( a Kódexben megfogalmazott feladatának megfelelően ) azonnal rendeljen el vizsgálatot tagjai körében a Banki Etikai Kódexnek való megfelelőséggel kapcsolatban. „ A Kódex célja az etikus banki magatartás meghatározása és betartatása. „

 

 

Budapest, 2013-10-03

 

Tisztelettel:

 

Jakus Mariann

Kirchner Csilla

Dudás Anna

Szabó József

Fekete László

 

Hiteles Mozgalom

 

Az írott szöveg felolvasása után próbáltunk érvelni, hogy a bankszektor vállalja fel, hogy hiba történt a szerződéskötések idején, vállaljon felelősséget tettéért, a jogszerütlen, tisztességtelen szerződések következményeiért.

Világossá tettük, hogy amennyiben nem vállal felelősséget a bankszektor a tetteiért, akkor úgy tekintjük, hogy az eljárásuk szándékos volt, szándékosan hoztak létre ilyen szerződéseket..

Nagyon hamar megérkezett a döntés, Kovács Levente főtitkár úr vendég volt délután a Klubrádióban és sorolta a valótlan állításokat. Szabó József betelefonált a műsorba, hogy néhány állítást tételesen cáfoljon. Az első ismertetése után egyből hirtelen megszakadta telefonvonal...

Két utat vázoltunk fel a mai beszélgetés végén, egyik felelősség felvállalása a problémák közös megoldása, a másik a küzdelem, a perek, a harc. A Bankszövetség villámgyorsan ez utóbbi mellett döntött.