Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.01.29

Átfogó devizahiteles összefoglaló készül a Közszolgálati Egyetemen

Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila főszerkesztő úr!

           Tisztelt Dr. Kiss Zoltán László szerkesztő úr!

 

 

Megérkezett postán is (az e-mailben küldött levél után) megtisztelő felkérésük a devizahiteles szakmai anyag megírására. Örömmel vesszük a megkeresésüket, élünk a felkínált lehetőséggel.

 

Több mint hat éve foglalkozunk már a devizahitelezés problémáival, amíg lehetőségünk volt véleményeztük a készülő törvénytervezeteket, részt vettünk a Parlament Fogyasztóvédelmi bizottságának ülésein, szakmai anyagokat készítettünk a Kúriának, a Pénzbiztosnak, részt vettünk minden devizahiteles konferencián, egyeztetésen, megbeszélésen.

 

Mindenképpen szükség van egy objektív, a különféle nézeteket, álláspontokat bemutató kiadványra.  Köszönjük, hogy vállalkoztak erre a hatalmas feladatra.  Támogatjuk a kezdeményezésüket.

 

A magunk részéről törekszünk a legmagasabb színvonalú  anyag elkészítésére.  Bízunk benne, hogy minden megkeresett személy és szervezet kiváló anyaggal fog hozzájárulni a „devizahiteles” tematikus különszám összeállításához.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szabó József

Hiteles Mozgalom ügyvezető

Arany Liliom Alapítvány

 

 

acta-humana---kep-01.png

 

 

 

Szabó József

Hiteles Mozgalom ügyvezető

Arany Liliom Alapítvány

 Budapest

Tárgy: Felkérés szakmai tanulmány megírására

 

Tisztelt Ügyvezető Úr!

 

Tisztelettel felkérjük Önt, mint az adott szakmai terület kimagaslóan elismert szaktekintélyét és egyúttal egy fogyasztói érdekvédelemmel foglalkozó szervezet tapasztalt vezetőjét egy 12-15 oldal terjedelmű szakmai tanulmány megírására a hazánkban a bankok által 2015. előtt kínált un. „deviza alapú”/”devizában nyilvántartott” kölcsönök jellegadó vonásaival, jogi megítélésével és folyósításuk társadalmi, gazdasági következményeivel összefüggésben.

 

Több évtizedes múltra visszatekintő szakmai folyóiratunk, az Acta Humana – Emberi jogi közlemények[1] periodika célja egy olyan un. „devizahiteles” tematikus szám összeállítása, melyben indulatoktól mentes megszólalási lehetőséget kínálunk a kérdéskör kapcsán érintett összes szereplőnek, hogy minden  irányból tudományos alapossággal, objektivitásra törekedve megismerhető, megérthető; az érveket és ellenérveket ütköztetve megvitatható, majd pedig minden érintett számára kielégítő módon megoldható lehessen a problémakör. 

 

Kérjük, tanulmányában külön is szíveskedjen kitérni az alábbi kérdéskörök megválaszolására:

1.   Melyek az Ön ill. az Ön által képviselt szervezet szakmai álláspontja szerint a „deviza alapú” kölcsön, mint pénzügyi termék jellegadó vonásai (tárgya, tartalma, stb.)?

2.   Mely jogszabályok alapján kínálták jogszerűen a „deviza alapú” kölcsönt, mint pénzügyi terméket a bankok a lakossági, vállalkozói/vállalati és közszolgálati (önkormányzati) szektorban?  Miben és miért tértek el a „deviza alapú” kölcsönre vonatkozó jogszabályok a bankkölcsönökre általában érvényes jogszabályokban (pl. a Ptk. 523. §-ban) foglaltaktól?

3.   Milyennek ítéli az elmúlt másfél évtizedben a pénzügyi fogyasztóvédelmi hatóságok ill. szervezetek tevékenységének hatékonyságát a „deviza alapú” kölcsönöknek a bankok részéről a pénzügyi piacra történő bevezetése kapcsán? Kérjük, indokolja is válaszát!  

4.   Melyek a „deviza alapú” kölcsönszerződések esetleges semmisségének/érvényesen létre sem jött mivoltának jogi alapjai?

5.   Mik voltak a „deviza alapú” kölcsön pénzügyi piacra történő bevezetésének pozitív és negatív következményei makro- (társadalmi), mezo- (ágazati/intézményrendszer-) és mikro- (egyéni, család- ill. szervezeti) szinten?

6.   Ön ill. az Ön által képviselt szervezet szakmai álláspontja szerint miként lenne célszerű kezelni az adott kérdést a mielőbbi megnyugtató rendezés érdekében? Megoldási kísérletek: célok, alapelvek, koncepciók és/vs. gyakorlat?

7.   Mit vár Ön ill. az Ön által képviselt szervezet a magyar államtól, a kormányzattól, bankoktól és civil társadalmi érdekartikulációs szervezetektől a kormányzat „Jó Állam”-koncepciójának gyakorlati megvalósulása érdekében ?

8.   Mi az, amit Ön ill. az Ön által képviselt szervezet tervez, kíván és hajlandó tenni a jövőben a deviza alapú” kölcsönökkel összefüggő esetleges negatív társadalmi-gazdasági és jogállami következmények hatásainak mérséklése érdekében?

 

Kérjük, tanulmányát 12-15 oldal terjedelemben (kb. 20.000 leütés) legyen szíves elkészíteni, és a kiss.zoltan.laszlo@uni-nke.hu e-mail címre legyen kedves doc-formátumban elküldeni 2017. március 30-ig!

 

Az Ön tanulmányának megírása kapcsán alkalmazni javasolt formai paramétereket mellékelten küldjük.

 

Kérjük továbbá tisztelettel, hogy tanulmányához mellékelni szíveskedjen:

- egy 2-3 mondatos szerzői bemutatkozást, valamint

- egy 2-3 mondatos magyar és angol nyelvű összegzést is!

 

Amennyiben segítségére lehetünk bármiben, a „devizahiteles” tematikus szám  szerkesztője, Dr. Kiss Zoltán László örömmel áll rendelkezésére a fent megadott e-mail címen ill. a (06 20) xxxx -  xxxx mobil telefonszámon.

 

 

      Budapest, 2017. január ….- n

 

 

     Tisztelettel:

 

Dr. Péterfalvi Attila s.k. 

Acta Humana folyóirat

főszerkesztő

 

 

 

 

 

 

Dr. Kiss Zoltán László s.k. 

Acta Humana folyóirat „devizahiteles

tematikus szám szerkesztője

 


[1] Az évtizedek óta negyedévenkénti rendszerességgel megjelenő Acta Humana – Emberi jogi közlemények szakmai folyóiratunk küldetésére, célkitűzéseire vonatkozó információk megtalálhatók az interneten is (lásd egyebek között: http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto). 

 

acta-humana---kep-02.png