Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.09.27

Adóskamara nyilatkozat - C-51/17

Az Adóskamara

az alábbi nyilatkozatot küldte el

az országgyűlési képviselőknek

 

adoskamara-nyilatkozat.png

 

 

ADÓSKAMARA NYILATKOZATA

 

2018. szeptember 20. napján az Európai Unió Bírósága meghozta a C-51/17. számú ügyben az ítéletét.  Ennek kapcsán szükséges meghatározni azt, hogy ezen ítéletből adódóan van-e szükség a Kormány részéről jogalkotási folyamat kezdeményezésére, illetve a Kúriának kell-e módosítania a deviza kölcsönszerződésekkel kapcsolatban kibocsájtott jogegységi határozatait.

 

Azonnali  kormányzati intézkedésként, a Kormánynak jogszabályi rendelkezéssel 1 évre fel kellene függesztenie a végrehajtásokat.

 

Ez idő alatt lehetőségük lenne a fogyasztóknak a jogorvoslatok igénybe vételére. E mellett   szükséges annak megállapítása, hogy a deviza keresetek benyújtását akadályozó jogszabályi rendelkezéseket mindenféleképp meg kellene változtatni. Ennek következtében nem mellőzhető a 2014. évi XL. tv. 37-40.§-ának módosítása, illetve teljes hatályon kívül helyezése.  Az EU Bíróság ítéletének végrehajtása csak akkor képzelhető el, ha hatályon kívül helyeznek minden olyan jogszabályi rendelkezést, amelyek gyakorlatilag megakadályozták, illetve gátolták a devizahitelesek perlési lehetőségeit. Ennek keretében meg kell szüntetni azon előírásokat, amelyek külön elszámoláshoz, vagy egyéb feltételekhez kötik a szerződés érvénytelensége megállapítására irányuló perek megindítását.  Amennyiben ezen rendelkezések nem kerülnek hatályon kívül helyezésre, akkor  továbbra sem tudják  majd a devizahitelesek peres eljárás keretei között érvényre juttatni azon igényüket, hogy felülvizsgálatra kerüljön a bankoknak a tájékoztatási kötelezettségükkel kapcsolatos  tisztességtelen gyakorlata. Ennek hiányában pedig csak írott malaszt fog lenni az EU Bíróság ítélete. E mellett biztosítani kell a forintosítási törvény módosításával azt, hogy a bíróságok az EU Bíróság rendelkezéseiknek megfelelően  maguk állapíthassák meg azt, hogy milyen árfolyamon kell a feleknek elszámolni. 

 

Emellett mindenféleképpen szükséges az új Pp. és a költségmentességre vonatkozó egyes jogszabályok módosítása is.  Ennek keretében módosítani kell a Pp.  129.§-át és generálisan ki kell mondani azt, hogy amennyiben fogyasztói szerződéssel összefüggésben a fogyasztó ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, akkor a keresetlevél  befogadása esetén a  fogyasztó ellen vezetett végrehajtást a per jogerős befejezéséig kötelezően fel kell függeszteni.  Szükséges annak előírása is, hogy a bíróság a keresetlevél befogadását követő 8 napon belül köteles dönteni a végrehajtás felfüggesztéséről.

 

Az önkényes jogértelmezés és bírói visszaélések megakadályozása végett szükséges módosítani a Pp.176.§-ban szabályozott kereset visszautasításának szabályait.  Így ki kellene mondani, hogy fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos perekben benyújtott keresetlevelet a bíróság csak akkor utasíthatja vissza, ha a keresetlevelet benyújtó ügyvéd, vagy ügyfél a bíróság által előírt  hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget. A bíróságnak kötelező lenne a fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos perekben a keresetlevelet hiánypótlásra kiadnia akkor, ha az hiányos és nem bírálható el. E mellett a  fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos pereknek tárgyi illetékmentesnek kell lennie, még a kereset visszautasítása esetén is.   Ezzel is megakadályozható lenne az, hogy a fogyasztói érdekek sérüljenek és megfoszthassák őket a megfelelő jogvédelemtől.

 

A bírósági gyakorlattal kapcsolatban szükségesnek látszik az, hogy a Kúria helyezze hatályon kívül az összes az e témakörben hozott jogfejlesztő jogegységi határozatát, és csak a később kialakuló bírói gyakorlatban esetleg mutatkozó eltérések kiküszöbölésére hozzon jogegységesítő jogegységi határozatokat. Csak így lenne biztosítható a fogyasztói szerződések elbírálása során a jogállami normáknak megfelelő bírói gyakorlat kialakulása. A bíróságok politikai irányítását megvalósító jogfejlesztő jogegységi határozatok teljes eltörlése szükséges ahhoz, hogy még egyszer ne alakuljon ki olyan helyzet, hogy a Kúria gyakorlatilag rákényszeríti a bíróságokra a Kormány és Bankszövetség által kötött alku végrehajtását, és ezzel  a pártatlan ítélkezést sértve többszázezer családot kényszerítsen az utcára.

 

E mellett követeljük, hogy  a Vht. módosításával azonnali hatállyal szüntessék meg a közjegyzők végrehajtási záradékolási jogát, és azt helyezzék vissza bírósági hatáskörbe.

 

Az Adóskamara felhívja a Kormányt és a Kúriát, hogy a fentiek megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal tegyék meg.

 

Budapest, 2018.09.24.                                         Adóskamara