Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.02.01

Adóskamara - Alapvetés

alapvetes---kep.png

 

1/ A „rendszerváltás” utáni kormányzatok a saját hatalmuk megtartása érdekében rendre eladták a magyar lakosság jó részét és annak vagyonát a külföldi bankoknak. (első és második bankkonszolidáció, deviza alapú hitelezés stb.)

 

 

A devizahitelezés jogi alapjai a 2000-es évek elején alakultak ki Magyarországon, és ennek a többi környező országtól eltérő tömeges elterjedését több tényező is befolyásolta.

Ezen időszakra a 27 éve itt regnáló politikai és gazdasági „elitnek” az állami vagyont jogellenesen eltulajdonító tevékenységének biztosítása érdekében (privatizáció, első és második bankkonszolidáció, felszámolások stb.) mesterségesen alacsonyan tartott lakossági életszínvonal emeléséhez már nem rendelkezett olyan közvagyonnal, amely lehetőséget adott volna érdemi életszínvonal emelkedés finanszírozására.

 

 

Az életszínvonal emelése azonban már nem volt tovább elodázható, mivel az társadalmi robbanáshoz vezethetett volna. A Medgyessy majd a Gyurcsány Kormány is tisztában volt vele, hogy ha nem hajtja vére a választási kampány során a lakosságnak megígért életszínvonal emelést, akkor az a bukásukhoz fog vezetni.

 

Tekintettel arra, hogy ez időre az állami vagyont a rendszerváltó erők már teljesen szétlopták, ezért csak külföldi forrásból lehetett fedezni a lakosság életszínvonal emelését. Mivel elegendő állami vagyon már ez időre nem állt rendelkezésre, így nem volt mit fedezetül odaadni a külföldi bankoknak a nyújtandó hitel fejében, ezért a kormányzat a lakosság vagyonát zálogosította el a devizahiteleken keresztül a részükre. A külföldi banktőke a magyar kormány ingatag helyzetét kihasználva - extra, a nyugaton elérhető hasznot jóval meghaladó profitot kötöttek ki a hitelnyújtás fejében.

 

Így megállapíthatjuk, hogy a kormányzat a saját politikai stabilitásának elérése érdekében eladta a magyar lakosság jó részét és annak vagyonát a külföldi bankoknak. Ezen látszat „életszínvonal” emelés fedezetére szolgált a lakossági deviza hitelezés bevezetése és tömeges elterjesztése.

 

A tényleges és tömeges lakossági hitelfelvétel elérését szolgálta az a hamis, az embereket becsapó kormányzati és banki propaganda, hogy a deviza hiteleken keresztül juthatnak a legolcsóbb, az azt felvevők által bármikor stabilan fizethető hitelhez, és ez által a jogosan elvárt és azonnali életszínvonal emelkedéshez jutnak a magyar lakosság szegényebb - az „elit” lopásából kimaradó - rétegei is.

Azt azonban mélyen elhallgatták, hogy a deviza hitelezés elterjesztése nem az életszín-vonalemelkedést, hanem a 27 éve itt regnáló politikai erők hatalmon tartását és a külföldi bankok extraprofitjának a biztosítását szolgálta.

 

 

Nem véletlen az sem, hogy miért nem lépett közbe a devizahitelezés elterjedésének a megakadályozása és ez által a lakosság védelme érdekében a PSZAF a Svájci jegybank figyelmeztetése és annak ellenére sem, hogy a környező országokban a többi bankfelügyelet megtette ezt. Ez a lépés a magyar kormányzati és gazdasági elit hatalmon való maradását veszélyeztette volna, ezért azt minden eszközzel meggátolták.

 

 

A 2008-as gazdasági válság azonban azonnal megmutatta, hogy milyen természetű és milyen extraprofitot tartalmazó pénzügyi termék a deviza alapú hitel.

 

Sajnálatos módon ennek lakossági felismerése sem vezetett az ilyen típusú hitelezés által okozott problémák azonnali megszüntetéséhez, annak ellenére, hogy a válság kirobbanásakor, 2008. november 6. napján a magyar kormányzat és a bankszektor még írásbeli megállapodást is kötött e vonatkozásban.

 

 

Amikor az új kormány és a bankszektor észlelte, hogy a lakossági felismerés után sem alakult ki nagyobb tiltakozási hullám vagy fizetés megtagadás, akkor úgy döntöttek, hogy a korábbi a devizahitelezés azonnali kivezetésére kötött egyezséget nem hajtják végre. Ezen döntés meghozatalát elősegítette az is, hogy ekkorra kiderült, hogy az új kormányzat az Orbán Kormány sem tud hatalmon maradni és a hatalmát stabilizálni a külföldi banki segítség nélkül.

 

 

Ennek következtében 2011 végén a kormány Matolcsi György közreműködésével meg is kötötte, majd az EBRD-vel kötött 2015-ös megállapodásban meg is erősítette azt az alkut a bankszektorral, amely alapján a külföldi bankok továbbra is biztosították a 27 éve itt regnáló politika „elit” hatalmon maradásához szükséges összegeket.

 

Ennek fejében a kormányzat azonban vállalta, hogy a lakossággal kifizetteti a bankszektornak a deviza alapú hitelekben foglalt extraprofitot és hagyja, hogy az ennek fedezetéül szolgáló elzálogosított lakossági vagyonra rátehessék a kezüket a külföldi bankok. Sőt azt is megtették, hogy az MNB Matolcsi György vezetésével még nyerészkedett is a devizahiteleseken és az így szerzett pénzt párt és egyéb magán célokra fordította. („közpénz jellegét elveszti az alapítványi pénz”)

 

 

 

 

2/ Jogfosztás jogalkotással és a joggyakorlat - a bíróságok - befolyásolásával

 

 

A 27 éve az állami vagyon jogtalanul eltulajdonító magyar politikai és gazdasági uralkodó réteg a politikai hatalmuk fenntartása érdekében, a bankokkal megkötött alku végrehajthatósága érdekében minden politikai és állami eszközt gátlástalanul felhasznált.

 

Ennek keretében a devizahiteleseket megfosztotta az egyéni jogérvényesítés és jogvédelem minden lehetőségétől.

Kihasználva azt, hogy a bíróságok 60 éve politikai irányítás és befolyás alatt állnak, a politikai uralkodó réteg ténylegesen „utasította” az általa kinevezett bírósági legfelső vezetést (Darák Péter, Handó Tünde, Wellmann György, Vezekényi Ursula, Kemenes István stb.), hogy a bíróságok az ítéleteiken keresztül akadályozzák meg azt, hogy a lakosság bármikor is jogi úton kétségessé tudja tenni a fenti alku érvényességét.

 

Magyarul: utasították a bírósági vezetést, hogy akadályozzák meg azt, hogy a devizahitelesek meg tudják nyerni a pereiket a bankokkal szemben. Sajnos ezen politikai elvárásnak a Kúria vezetése és bírái eleget is tettek. Ennek következtében ma képtelenség megnyerni egy devizahiteles pert a bankokkal szemben a Kúrián (lásd: a kormány felhívása 2013-ban a Kúria felé a jogfejlesztő jogegységik megalkotására, vagy a pécsi bírói tanácskozáson elhangzottak, a Bankszövetség felhívására a jogfejlesztő jogegységi meghozása stb.)

 

 

 

 

3/ Hogyan csináljunk az áldozatból bűnöst

 

E mellett a devizahiteleseket egy nagyon aljas és megalázó propagandával megfosztotta a politikai uralkodó réteg és a bankszektor attól, hogy társadalmi jogvédelemben vagy szolidaritásban részesüljenek.

Ennek lényege az volt, hogy a saját áldozatukból „bűnöst” faragtak.

A fentiek elérése érdekében a klasszikus módszerhez folyamodtak és elkezdték az áldozatott hibáztatni az őket ért jogsérelemért.

Sajnos ma Magyarországon a kormányzati propaganda miatt nagyon fogékony a lakosság jó része és az állami szervek arra, hogy az áldozatot hibáztassák a jogsérelem bekövetkezte miatt és ne a tettest. (lásd nemi erőszak, családon belüli erőszak, pénzintézeti károsultak stb.)


Ezen hamis propagandával a kormány és a bankszektor elérte, hogy a saját áldozatukból „bűnöst faragjanak”, és ez által meg tudták akadályozni, hogy a teljes lakosság a devizahitelesek mellé álljon. (lásd: nyerészkedő adós, plazma TV vásárlás, senki nem tartott fegyvert a fejéhez stb.)

Ezen aljas és megszégyenítő, hamis propagandával teljesen megfosztották attól a lehetőségtől is a devizahiteleseket, hogy társadalmi jogvédelemben és szolidaritásban részesüljenek, és ezen keresztül tudják megvédeni magukat a kormány és a bankszektor kifosztó tevékenységével szemben.

 

 

Ezért sem tudott jogos és nagyobb tiltakozás kialakulni a magyar lakosság jórészének tudatos kifosztása miatt.

 

 

 

4/ Összegzés

 

 

Így kimondhatjuk, hogy a deviza alapú hitelezés a 27 éve itt regnáló és fosztogató, 60-70.000 milliárd forintot jogtalanul eltulajdonító politikai és gazdasági uralkodó réteg érdekeit és hatalmon maradását szolgálta csak.

Ezen állapot megvédése érdekében 2005 után pedig minden állami intézményt jogellenesen felhasználtak a kormányzatok és a Bankszövetség.

E mellett még a társadalmat is megpróbálták egy velejéig aljas és hamis propagandával a saját áldozatuk ellen fordítani.

 

 

 

A deviza hitelezés problémája feltárta azt, hogy ez a 27 éve kormányzati hatalmon lévő politikai és gazdasági uralkodó réteg bármikor eladja a magyar lakosságot akkor, ha ezt a politikai hatalmának megtartása miatt szükségesnek tartja.

 

Ez igaz minden „rendszerváltó” politikai erőre függetlenül attól, hogy milyen színű.


Így nem lehet senkinek illúziója, hogy Őt nem érinti a devizahitelesek problémája.  

Hogy mennyire igaz ez, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ugyanaz történt a Quaestor károsultakkal, a felszámolás alá került vállalkozókkal, egyéb banki károsultakkal, állami intézmények visszaélései által megnyomorítottakkal is, mint a deviza hitelesekkel.

 

Az is bebizonyosodott, hogy ez a banki stróman politikusi réteg bármikor felhasználja a lakossággal szemben a saját és a banki háttérhatalom érdekében a teljes államapparátust (bíróságok, ügyészségek, közjegyzők, államigazgatás, rendőrség) azért, hogy az akaratukat akár jogellenesen is rákényszerítsék a lakosságra.

 

Azt is tisztán kell látni, hogy csak akkor fognak megoldódni ezek a problémák, ha olyan politikai erők kormányoznak majd Magyarországon, akik végre megszüntetik a bíróságok és más hatóságok politikai irányítását, biztosítva ezzel a lakosságnak a jogvédelmet a politikai túlhatalommal szemben és hajlandóak felmondani a banki szférával megkötött a lakosságot kifosztó alkut.  

 

 

Budapest, 2018. január 31.                                                                       ADÓSKAMARA     

 

 

 

---------------------------

 

 

A Hiteles Mozgalom részt vesz az Adóskamara munkájában

Elérhetőségünk: hitelesmozgalom@gmail.com