Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.07.02

TISZTA LAPPAL TÖRTÉNŐ KEZDÉS - ELSÉTÁLÁSI JOG

 

 

Az aláírásgyűjtés az Alaptörvény módosítása érdekébe a „tiszta lappal történő kezdés” (elsétálás) lehetőségének megteremtése érdekében 2012. július 5-aug. 5-ig.

 

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület aláírásgyűjtést kezdeményez több társadalmi és érdekvédelmi szervezettel közösen.

Célja: aláírások gyűjtése, olyan mennyiségben, amely megmutatja az érintettek magas számát és a döntéshozókat meggyőzi a törvényalkotás szükségességéről.

Három mondat az Alaptörvény Nemzeti hitvallás c. fejezetéből:

„Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.”

„Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

 

 

„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.”

Ezen alkotmányos alapelvek ellenére Magyarország lakosságának közel egyharmada csak részben, vagy korlátozottan élhet ezekkel a lehetőségekkel. Életszínvonaluk a válság hatására oly mértékben változott, amely már emberi méltóságukat sérti, életüket fizikálisan veszélyezteti, gyakori az éhezés, akadályba ütközik az életmentő gyógyszerek beszerzése, a lakhatásuk veszélyben van.

Az aláírásgyűjtés az utóbbi problémakört igyekszik kezelni, mivel több olyan törvényi előírást találtunk, melyet igazságtalannak ítélünk meg.

Az állampolgáraink egy része emberhez méltó lakhatásuk érdekében hosszú távú terhet vállalt magára. Többségük kellően gondos mérlegelés alapján úgy ítélte meg, hogy a családi költségvetést ez nem veszélyezteti. Akaratukon kívül a gazdasági környezet a várhatónál és előre jósolhatónál annyival nagyobb mértékben változott, amely terheiket sok esetben a duplájára növelte. A gyakran csaknem 100-150 éves szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkező pénzintézetek az ilyen mértékű változások lehetőségére nem figyelmeztettek, sőt egymásra licitálva kontroll nélküli piaci versenyt generáltak. Az ország laikus hitelfelvevőinek jelentős részét kilátástalan helyzetbe hozták, és a jogilag jól körülbástyázott szerződések mögé bújnak. A hitelezési kockázatot teljes egészében az ügyfelekre hárítják, behajtási gyakorlatuk kíméletlen és ebben is a lehető legnagyobb nyereségre törekednek.

A történelem során soha nem volt még annyi adósrabszolga, mint napjainkban, a családok a lakhatásuk elvesztése után még olyan nagyságrendű további tartozásokat is elszenvednek, amely az életük végéig függőségben tartja őket. Emberi méltóságuk csorbul, életszínvonaluk soha nem látott mélységekbe zuhan. Az eddig hozott intézkedések rendkívül korlátozottak és a legproblémásabb rétegek számára elfogadható megoldás még nem született. Az érintettek száma igen magas, jelen pillanatban közvetlenül legalább 170 000 családot érint közvetve pedig ennek a kétszeresét. A helyzet tarthatatlanságára fel kívánjuk hívni a döntéshozók figyelmét.

Felkérjük dr. Kövér László elnök urat, valamint Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy ezzel kapcsolatos intézkedéseiket haladéktalanul tegyék meg, és utasítsák a megfelelő hivatalokat a probléma megoldásának kidolgozására, az érdekvédelmi szervezetekkel közösen.

Az alábbi kérdésekre kérünk megoldást:

  1. Az Alaptörvény Alapvetések M cikkelyét egészítsék ki 3. ponttal, mely szerint: az ország egyetlen állampolgára sem kerülhet olyan helyzetbe, amely időkorlát nélkül anyagi és erkölcsi függőségben tartja, kivéve bűncselekmény miatti jogerős ítélet jogkövetkezményeit.
  2. Kérjük a tiszta lappal történő kezdés (elsétálás) lehetőségének megteremtését.
  3. Az Alkotmány Alapvetések M cikkelyének 2. pontja alapján, felszámolva a mulasztásos törvénysértés tényét a Parlament alkosson fogyasztóvédelmi törvényt a pénzintézeti ügyfelek részére is.

A tiszta lappal történő kezdés indokai

Banki indokok:

Az állampolgárok ingatlanukat ajánlották fel fedezetnek. Tisztában voltak azzal, hogy nemfizetés esetén a bank a fedezetet elviheti. A pénzintézetek tisztességtelen piaci versenyt generáltak. Az ügyfél-bírálati eljárásokat elhanyagolták. A Hpt. 67/E 5-6 pontja kimondja, hogy a fedezetként elfogadott ingatlannak likvidnek és értékállónak kell lennie, valamint hogy az ügyfél minősítése valamint a fedezet közötti kolleráció (különbség) nem lehet jelentős. A pénzintézetek ezt a két szabályt durván megszegték, a kockázatokat teljesen áthárították az ügyfelekre, ez által az ingatlanokat megszerzik, továbbá a z ügyfelek még életük végéig fizetik a fennmaradt tartozásokat.


Az állam által elkövetett hibák:

A magyar állam bevezette 2010 tavaszán a kilakoltatási moratóriumot. A kilakoltatási moratórium megszüntetése után a moratórium helyébe a kilakoltatási kvótarendszer lépett életbe, amely 2014 végéig korlátozza a kilakoltatásokat.

Hálásak vagyunk a kormányzatnak ezekért az intézkedésekért, azonban a törvényalkotás során a jogalkotó komoly hibákat vétett olyan szinten, hogy az intézkedések jelentős károkat okoztak azoknak a bajba jutott hiteleseknek, akikre a törvény hatálya kiterjedt.

A hiba konkrétan abból állt, hogy a végrehajtási eljárások felfüggesztése következtében az ingatlanok végrehajtása irányába nem lehetett intézkedni, amely eddig rendben van és kedvező az adósokra nézve, viszont a tartozások növekedése nem került befagyasztásra. A tartozások a könnyítési időszakban esetleg éveken keresztül a tovább növekvő ügyleti és késedelmi kamatok miatt jelentősen megnövekedtek. Olyan mértékben, hogy az eredeti tartozások összegét, valamint a fedezet értékét akár 2-3-szoros mértékben is meghaladták Egy szabad felhasználású hiteltartozás csaknem a háromszorosára emelkedett.

Az előbb-utóbb bekövetkezett végrehajtások után (hiszen ezt az állam nem tudta kivédeni) az ingatlant elárverezik és az árverezés után még sok millió Ft-os tartozása marad fenn a bajba jutott adósoknak, amely élete végéig tartó fizetési kötelezettséget jelent.

Az élete végéig szóló fizetési kényszer azt jelenti, hogy minden igazolható jövedelem 33 vagy esetenként 50%-a levonásra kerül, semmilyen vagyontárgyat nem birtokolhat (ház, gépjármű stb.), mivel azt a végrehajtó azonnal elviszi. A adóst belekényszerítik, hogy ha meg szeretne élni, fekete munkát vállaljon. Bizonyos esetekben az adósságot még a gyermekei is örökölni fogják.

Ezek az események az adósok akaratától függetlenül következtek be. A könnyítéseknek ugyan örültünk, de ezeket nem kértük. Az állam egyeztetések, szakmai konzultációk és hatástanulmányok elkészítése nélkül hozta meg ezeket az intézkedéseket az adósok egyéni érdekeit figyelmen kívül hagyva. Az egyesület igényli a lakosság részére azt a lehetőséget, hogy az életvitelében bekövetkezett trauma után mindenkinek legyen lehetősége az életét újból, tiszta lappal kezdeni. Követhettünk el hibát a hitel felvételekor, ha nem mértük fel a hosszú távú anyagi lehetőségeinket de a hibás döntés meghozatalában a bankok jelentős szerepet vállaltak, viszont az összes jogkövetkezmény csak és kizárólag minket súlyt.

A végrehajtási rendszer könyörtelen. Viszont a bajba jutott adósok sok esetben jobban jártak volna, ha igazságtalan módon ugyan, de a fedezetük minél előbb értékesítésre kerül, mert így esetleg még talán a fedezet értékesítése után maradt volna pénzük a vagyonukból, amely újrakezdésüket megalapozza. A kormányzati intézkedések következménye viszont az lett, hogy a fedezet is elvesztett és a fennmaradt tartozások miatt a bank illetve a végrehajtó adósai maradnak életük végéig.

A legfőbb cél, amit el kívánunk érni, hogy a végrehajtandó összeg ne haladhassa meg a fedezet értékét. és a végrehajtás után további tartozás ne maradjon fenn.