Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.06.09

Devizahiteles kerekasztal - 2013.06.07.

Devizahitel Kerekasztal

dehike2.jpg 

 

Kedves Sorstársak, kedves Küzdőtársak!

 

Egy jelentős devizahiteles fejleményről szeretnék most egy rövid tájékoztatást adni.

Mint tudjuk a Kúria a Legfőbb Ügyészhez fordult, mert nem tudta értelmezni a költség szó fogalmát. Egyúttal segítséget kért az árfolyamrés, a THM és a költség kifejezések közti összefüggések megismerésében.

A Legfőbb Ügyész elkészített egy szakértői véleményt, mely valótlan állításokat tartalmaz. A valótlan állításokra hivatkozva megállapítja tévesen a Legfőbb Ügyész, hogy az árfolyamrés nem okoz költséget. Az ügyészség a Kúriánál folyamatban lévő ügyet kívánja a bank előnyére befolyásolni.

Készítettünk egy elemzést a Kúria részére, melyben felhívjuk a szakértői véleményben szereplő  tévedésekre a figyelmét. Az elemzést elküldtük a Kúriának.

A héten, hétfőn volt a Parlament Fogyasztóvédelmi bizottságának az ülése, ahol felszólaltam és jeleztem ezt a problémát: a Legfőbb Ügyész valótlan állításokkal kívánja befolyásolni a Kúria döntését. Kértem a Fogyasztóvédelmi bizottság összehívását.

Az elemzésünk, melyet dr. Madari Tiborral, a Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelőjének elnökével készítettünk nyilvános, a honlapunkon megismerhető.

Az alapvető számtani ismertekkel (öszeadás-kivonás, osztás-szorzás) valamint elemi logikai képességgel egy óra alatt mindenki képes eldönteni, hogy valóban valótlanok-e a legfőbb Ügyész állításai.

Az elemi logika alatt értendő pl. a következő. Amennyiben a pénztárcám a táskámban van, a táskám pedig a kocsimban, akkor a pénztárcám a kocsimban van.

A logikai szál folytatható: amennyiben ellopják a kocsimat, az esetben nincs meg a pénztárcám sem!

A per folyamán az OTP folyamatosan félre akarta vezetni már a bíróságot is. Csak ennyin múlott, hogy nem sikerült. Többen ott voltunk a tárgyaláson a jelen lévők közül is, tudják miről beszélek.

Most a Legfőbb Ügyész kívánja a jól ismert eszközökkel befolyásolni a Kúriát. Ezek közül néhány:

1.   összekeveri a devizakölcsönt és a deviza elszámolású kölcsönt, ez utóbbi „deviza alapú forinthitelezés” néven szerepel az egyik jogszabályban

2.   a CHF-re történő átszámításból végül deviza megszerzése lesz és jelentkezik az átváltás terhe

3.   téves információt ad az ügyészi anyag THM képlet összetevőiről

4.   összekeveri az árfolyamrést az árfolyam változásával

5.   állítja, hogy az árfolyamrés előre nem határozható meg

6.   állítja, hogy az árfolyamrés ugyan a THM képletben megjelenik, de nincs hatása a devizában nyilvántartott kölcsönre

A végkövetkeztetés: a vételi-eladási árfolyam használata költségként nem értelmezhető.

A kérdés a következő: Hagyjuk-e szó nélkül, hogy a Kúria befolyásolása ily módon megtörténjen?

Szeretném hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy más a véleményünk egy-két pontról, mint a Legfőbb Ügyésznek. Nem vélemény áll szemben egy másik véleménnyel. Vélemény áll szemben ténnyel. Arról van szó, hogy a Legfőbb Ügyész állításai tévedések. Nem igazak. A levont következtetésnek nincs alapja. Hamis.

Amiről beszéltem, az csak egy elem a szerződésekben lévő problémahalmazból.

Szeretnék utalni arra, ami itt is elhangzott, hogy ha valakinek kölcsönszerződéssel Ft-t adnak, akkor az Ft-tal tartozik. Azt nem lehet felturbózni mindenféle devizaszámításokkal magasabb összegre. Ha valaki kapott 10 millió Ft-t, annak a tartozása soha nem lehet több mint 10 millió Ft, hogyha ő törleszt. Képtelenség, hogy magasabb legyen. Teljesen más történet, ha valaki kapott 50.000 CHF-t. Nyilvánvalóan ahogy törleszt és ahogyan az árfolyam változik, annak lehet Ft-ra átszámítva a tartozása más. Teljesen jó volt a korábbi hozzászólás, nem lehet megfordítani a számításokat. Fordítva nem lehet, egy Ft kölcsön az mindig Ft kölcsön marad.

Egy észrevételem van még.

Elhangzott az alkotmánybírósághoz való fordulás. Olyan országban szeretnénk élni, ahol védik a fogyasztók jogait és fellépnek az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben. Ez szerepel jelenleg az alkotmányunkban. Ez az M cikkely, ennek kellene legelsősorban érvényt szerezni.

Köszönöm szépen.