Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.07.02

az aláírás gyűjtés módja és célja

 Aláírás gyűjtési program

Az aláírásgyűjtés az Alaptörvény módosítása érdekébe a „tiszta lappal történő kezdés” (elsétálás) lehetőségének megteremtése érdekében 2012. július 5-aug. 5-ig.

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület aláírásgyűjtést kezdeményez több társadalmi és érdekvédelmi szervezettel közösen.

Célja: aláírások gyűjtése, olyan mennyiségben, amely megmutatja az érintettek magas számát és a döntéshozókat meggyőzi a törvényalkotás szükségességéről.

Egy asztal két szék program

Azok az aktivisták, akik részt kívánnak venni az aláírás gyűjtési akcióban az alábbiakat tegyék meg:

  • Határozzák meg településük legforgalmasabb helyét, ahol vélhetőleg a legmagasabb a gyalogos forgalom.

  • Települjenek ki, egy asztal és két szék igénybevételével a mellékelt, vagy letöltött aláírásgyűjtő ívekre gyűjtsenek aláírást a megfogalmazott három kérdésre vonatkozóan.

  • A nagyobb figyelem felkeltés érdekében alkalmazhatnak dekorációt, egy-két transzparenst, lufit stb.

Ha ettől eltérő módszert kívánnak alkalmazni, azt az egyesületünkkel kérem, egyeztessék. Az aláírásgyűjtés nem demonstráció, ezért a rendőrségnek nem kell bejelenteni, és területfoglalási engedélyt sem kell kérni. Ennek ellenére a biztonság kedvéért, és a konfliktusok elkerülése érdekében értesítse a területileg illetékes rendőrkapitányságot és önkormányzatot. Ezek megtörténtéről kérem, értesítse egyesületünket. Készüljenek fel egy esetleges sajtó érdeklődésre. Mivel az aláírás gyűjtési akcióról a helyi sajtót az egyesület értesíti. Kérem, hogy az akció körülményei megfelelően rendezettek és kulturáltak legyenek.

Aláírásgyűjtésre ajánlott időpontok: délelőtt 7-12-ig, vagy délután 15-20 óráig. Az akció helyét úgy válasszák meg, hogy a forgalmat ne akadályozzák, és vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat is. Az aláírásgyűjtés – amennyiben megoldható – tartson legalább két napig. Kellő számú aktivista esetén váltással. Szükség esetén a helyszín megváltoztatható, esetleg a település több pontján egy időben is végezhető.

Internetes aláírásgyűjtés

A következő linken érhető el:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElmMXVkYU96NDBWV3V0ZWtwZjZ5dnc6MA

Felkérés társadalmi- és civil szervezetek, valamint politikai pártok aktivistái részére az aláírás gyűjtési akcióhoz történő csatlakozásra

Nem tartom szükségesnek, annak magyarázatát, hogy az akcióra miért van szükség, ezzel mindenki tisztában van. Felkérem a szervezetek képviselőit, hogy egyenrangú partnerként, tőlünk függetlenül, de velünk együttműködve vegyenek részt a saját lehetőségeiket felhasználva kellő számú aláírás gyűjtésében. Szervezetük egy képviselője vegyen részt az aláírás-átadási eseményen, valamint az azt követő sajtótájékoztatón. Amennyiben az ívek átadásának időpontjára egy békés demonstráció szeretnének tartani, és erre mozgósítani is tudnak, ezt az akció befejezte előtt még jelezzék.

Kérek mindenkit, hogy ezen akció idejére tegyék félre a politikai és szakmai nézetek miatti különbségeket és koncentráljunk arra, hogy a felvetett kérdések törvényi kivitelezését el tudjuk érni.

Három mondat az Alaptörvény Nemzeti hitvallás c. fejezetéből:

„Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.”

„Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.”

Ezen alkotmányos alapelvek ellenére Magyarország lakosságának közel egyharmada csak részben, vagy korlátozottan élhet ezekkel a lehetőségekkel. Életszínvonaluk a válság hatására oly mértékben változott, amely már emberi méltóságukat sérti, életüket fizikálisan veszélyezteti, gyakori az éhezés, akadályba ütközik az életmentő gyógyszerek beszerzése, a lakhatásuk veszélyben van.

Az aláírásgyűjtés az utóbbi problémakört igyekszik kezelni, mivel több olyan törvényi előírást találtunk, melyet igazságtalannak ítélünk meg.

Az állampolgáraink egy része emberhez méltó lakhatásuk érdekében hosszú távú terhet vállalt magára. Többségük kellően gondos mérlegelés alapján úgy ítélte meg, hogy a családi költségvetést ez nem veszélyezteti. Akaratukon kívül a gazdasági környezet a várhatónál és előre jósolhatónál annyival nagyobb mértékben változott, amely terheiket sok esetben a duplájára növelte. A gyakran csaknem 100-150 éves szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkező pénzintézetek az ilyen mértékű változások lehetőségére nem figyelmeztettek, sőt egymásra licitálva kontroll nélküli piaci versenyt generáltak. Az ország laikus hitelfelvevőinek jelentős részét kilátástalan helyzetbe hozták, és a jogilag jól körülbástyázott szerződések mögé bújnak. A hitelezési kockázatot teljes egészében az ügyfelekre hárítják, behajtási gyakorlatuk kíméletlen és ebben is a lehető legnagyobb nyereségre törekednek.

A történelem során soha nem volt még annyi adósrabszolga, mint napjainkban, a családok a lakhatásuk elvesztése után még olyan nagyságrendű további tartozásokat is elszenvednek, amely az életük végéig függőségben tartja őket. Emberi méltóságuk csorbul, életszínvonaluk soha nem látott mélységekbe zuhan. Az eddig hozott intézkedések rendkívül korlátozottak és a legproblémásabb rétegek számára elfogadható megoldás még nem született. Az érintettek száma igen magas, jelen pillanatban közvetlenül legalább 170 000 családot érint közvetve pedig ennek a kétszeresét. A helyzet tarthatatlanságára fel kívánjuk hívni a döntéshozók figyelmét.

Felkérjük dr. Kövér László elnök urat, valamint Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy ezzel kapcsolatos intézkedéseiket haladéktalanul tegyék meg, és utasítsák a megfelelő hivatalokat a probléma megoldásának kidolgozására, az érdekvédelmi szervezetekkel közösen.

Az alábbi kérdésekre kérünk megoldást:

  1. Az Alaptörvény Alapvetések M cikkelyét egészítsék ki 3. ponttal, mely szerint: az ország egyetlen állampolgára sem kerülhet olyan helyzetbe, amely időkorlát nélkül anyagi és erkölcsi függőségben tartja, kivéve bűncselekmény miatti jogerős ítélet jogkövetkezményeit.
  2. Kérjük a tiszta lappal történő kezdés (elsétálás) lehetőségének megteremtését.
  3. Az Alkotmány Alapvetések M cikkelyének 2. pontja alapján, felszámolva a mulasztásos törvénysértés tényét a Parlament alkosson fogyasztóvédelmi törvényt a pénzintézeti ügyfelek részére is.

 

 

 

Tisztelettel

 

Kovács László

főtitkár

Banki és Végrehajtási Károsultak

Fogyasztóvédelmi Egyesület

+36 70 253 2910

valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu