Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.02.20

ACTA HUMANA - a kiadvány nem pótolja az egyeztetést

Szabó József

Hiteles Mozgalom ügyvezető

Arany Liliom Alapítvány

 Budapest

Tárgy: Tájékoztatás

 

Tisztelt Ügyvezető Úr!

 

Köszönettel vettük ma délutáni, elektronikus levél formájában történt megkeresését, melyben azt írta:  „Kérem tájékoztassanak arról, hogy a devizahiteles tematikus különszámnak valóban az-e a célja, hogy ’helyettesítsen’ egy szakmai megbeszélést (megbeszélés sorozatot) a Kúria és a civil érdekvédők között a napjainkig vitatott devizahiteles alapkérdésekről, a helyes (el)számolásról, az uniós és hazai fogyasztóvédelmi elvek, ajánlások magyarországi érvényesüléséről?”

 

Kérdésére válaszul csak megismételni és megerősíteni tudom azt, amit Önnek 2017. január 20-án elküldött hivatalos felkérő levelünkben is egyértelműen megfogalmaztunk:

 

"Több évtizedes múltra visszatekintő szakmai folyóiratunk, az Acta Humana – Emberi jogi közlemények periodika célja egy olyan un. „devizahiteles” tematikus szám összeállítása, melyben indulatoktól mentes megszólalási lehetőséget kínálunk a kérdéskör kapcsán érintett összes szereplőnek, hogy minden  irányból tudományos alapossággal, objektivitásra törekedve megismerhető, megérthető; az érveket és ellenérveket ütköztetve megvitatható, majd pedig minden érintett számára kielégítő módon megoldható lehessen a problémakör."  

 

Célunk tehát egyértelmű! Ennyi a célunk, nem más! Nem több – de nem is kevesebb!

 

Ennyi az, amit a folyóiratunk szerkesztőbizottságától kapott hivatalos felhatalmazás alapján, saját szakmai kompetenciakörünkön, jog- és hatáskörünkön belül jó szívvel és megfelelő önismerettel fel tudunk és szeretnénk vállalni!

 

Tiszteletteljes válaszom indokai:

 

ad 1. Egy szaktudományi folyóirat tematikus (külön)száma megítélésem szerint alkalmas lehet arra, hogy lenyomatát őrizze a jelenkor figyelő szakmai közvéleménye és a jövő kutatói számára egy adott, komplex társadalmi, gazdasági, jogi, stb. tudományos probléma minél alaposabb megismerésének, leírásának, minden egyes részletre kiterjedő feltárásának; elméleti és empirikus kutatási eredmények bemutatásának; az adott probléma beazonosításával, megoldásával kapcsolatos eszmecseréknek, szakmai diskurzusoknak, vitáknak, esetleg másutt (!) lezajlott hivatalos és nem hivatalos egyeztetés kritikai, reflexív értékelésének!Egy szaktudományi folyóirat tematikus (külön)száma ugyanakkor már csak jellegénél fogva sem lehet alkalmas arra, hogy abban kerüljön sor magukra a szakmai egyeztetésekre folyamatban lévő szakkérdésekről (pl. akár a Kúria és a devizahiteles civil érdekartikulációs ill. érdekaggregációs szervezetek, avagy a bankszektor képviselői és a civilek, stb. között)! Arra más fórumok szolgálnak, s emlékeim szerint a tételes, pozitív jogban is egyértelműen rögzített, hogy hol és hogyan kell bizonyos szakpolitikai ill. szakmai egyeztetéseket végrehajtani! Saját szakmai kompetenciakörünket semmiképpen nem lépnénk át!ad 2. Egy folyóirat tematikus számának lehet akár az is célja, hogy a jelenben egyfajta „körképet, történelmi tablót” rajzolva bemutassa, ill. kontextuális elemzés formájában a maga bonyolult összetettségében felmutassa a hazai és külföldi figyelő szakmai közvélemény és/vagy érdeklődő laikusok számára, hogy egy adott, komplex társadalmi problémakör (jelen esetben: a „deviza alapú”/”deviza nyilvántartású” kölcsönök jelenségköre kapcsán) miben érzékelhetők eltérések a helyzet megítélésében, mik azok lényege, mik az eltérések a lehetséges okok, közreható tényezők és megoldási módok körét tekintve, s milyen következményekhez vezethet, ha nem sikerül megoldást találni a különféle problémákra.Egy tematikus különszám a jövő nemzedékének, az utókornak is üzenhet ilyen módon: „ezek voltunk mi, ezek voltak a gondjaink, így azonosítottuk azokat, közben ezekre a tényezőkre voltunk tekintettel s azokra nem, vagy nem eléggé, s aztán így kínlódtuk ki az adott, utóbb jónak vagy éppen nagyon is inadekvátnak bizonyult válaszainkat az adott társadalmi problémákra”!Erre szintén alkalmas lehet egy szakfolyóirat tematikus száma – de arra nem, hogy „igazságot” keressen ill. szolgáltasson, vagy bármilyen kérdésben is megfellebbezhetetlen ítéletet, döntéseket hozzon!

 

Célunk tehát változatlanul az, hogy az együttműködés egyetemeként és szaktudományos folyóiratként értékmentes kommunikációs lehetőséget, fórumot biztosítsunk az érintett feleknek, hogy képesek legyenek egymással indulatmentesen, okosan érvelve vitázni a kétségtelenül létező társadalmi probléma mielőbbi, tudományos alapossággal történő feltárása és megoldása érdekében! Bízunk abban, hogy akkor sem minősíti majd senki hiábavalónak az erőfeszítéseinket és idő-ráfordításunkat, ha csak ezt a szerény célt akarjuk és tudjuk elérni!

 

Ezért is szolgált örömünkre, hogy Önmint az adott szakmai terület kimagaslóan elismert szaktekintélye és egyúttal egy fogyasztói érdekvédelemmel foglalkozó szervezet tapasztalt vezetője vállalkozott egy 12-15 oldal terjedelmű szakmai tanulmány megírására a hazánkban a bankok által 2015. előtt kínált un. „deviza alapú”/”devizában nyilvántartott” kölcsönök jellegadó vonásaival, jogi megítélésével és folyósításuk társadalmi, gazdasági következményeivel összefüggésben.

 

Bízunk abban is, hogy nívós szakmai tanulmányának főbb téziseit a remélhetőleg 2017. novemberének harmadik hetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megszervezni tervezett konferencián is a szélesebb szakmai közvélemény és az érdeklődők elé tárja majd előadásában és a tervezett szakmai diskurzus során!

 


Nagyrabecsüléssel:

 

Prof. Dr. Kiss Zoltán László s.k.

egyetemi tanár

Acta Humana folyóirat „devizahiteles

tematikus szám szerkesztője

 

acta-humana---valasz-daraknak---kep.png

- - - - - - - - - -   a feltett kérdésem  - - - - - - - -

 

Tisztelt Kiss Zoltán László szerkesztő úr!

           Tisztelt Acta Humana!

 

Kérem tájékoztassanak arról, hogy a devizahiteles tematikus különszámnak valóban az-e a célja, hogy "helyettesítsen" egy szakmai megbeszélést (megbeszélés sorozatot) a Kúria és a civil érdekvédők között a napjainkig vitatott devizahiteles alapkérdésekről, a helyes (el)számolásról, az uniós és hazai fogyasztóvédelmi elvek, ajánlások magyarországi érvényesüléséről?

A kúriának átadott tanulmányom itt érhető el:

 

https://drive.google.com/file/d/0B-taFPpeqhOzMVFnQWFlT3hiWWs/view

 

Észrevételeimet, aggályaimat a csatolt levélben találják. Csatolom a Pécsi emlékeztetőt is.

 

Várom a Kúria intézkedéseit és az Acta Humana válaszát.

 

 

Tisztelettel:

 

- - - - - - - - - -   részlet a Kúria elnökének válaszából  - - - - - - - -

 

„A problémakör társadalmi súlyára figyelemmel a felmerült kérdések megvitatása négyszemközti beszélgetés helyett inkább nyilvános formában indokolt. Különösen előremutató kezdeményezésnek tartom ezért, hogy az Acta Humana című emberi jogi folyóirat tematikus különszámot szentel a „deviza alapú / devizában nyilvántartott” kölcsönök jellegadó vonásaival, jogi megítélésével, folyósításuk és törlesztésük társadalmi, gazdasági következményeivel kapcsolatos állásfoglalásoknak. Bízom abban, hogy e különszám – amelyben az Ön előadása mellett a Kúria egyik főtanácsadója által írt szakmai tanulmány megjelenése is várható – teret biztosít a különböző álláspontok megfogalmazásának és ütköztetésének.”

 

A teljes levelezés:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/az-allam-tervei/levelezes-a-kuria-elnokevel.html