Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.10.08

Ügyészségi feljelentésem áthelyezve

Két személyes feljelentés kiegészítést és egy érdeklődő látogatást követően, közel 3 hónap után válaszolt az Ügyészség:

 

ugyesz-16.09.30.---kep2.png

 

 

Mit kell tudni erről a Gazdasági Bűnügyek Részlegről?

 

"ez a szervezet dönt a jövőben a gazdasági bűncselekmények, a pénzmosási ügyek, a költségvetést megkárosító csalások és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentésekről, emellett felügyeli a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozásait, elvégzi a vádelőkészítéssel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi teendőket. A hűtlen, illetve hanyag kezeléssel elkövetett vagyon elleni bűncselekmények is az új szervezethez tartoznak majd."

http://www.hirado.hu/2016/09/01/kulon-ugyeszsegi-osztaly-fehergallerosoknak/

 

"Budapest az ország gazdasági és pénzügyi központja, itt történik a legtöbb gazdasági, pénzügyi bűncselekmény. A statisztikák szerint ugyan az összes bűnesetnek viszonylag kis százalékát adják a fehérgalléros bűnözők által elkövetett esetek, ám más bűncselekményekhez képest ezekben lényegesen nagyobb az okozott kár és a sértettek száma is. Elég például a befektetési csalásokra gondolni."

 

"Szinte folyamatosan a bírálatok kereszttüzében vannak a nyomozó hatóságok – így az ügyészség is –, amiért a nagy gazdasági bűnügyek nyomozásai rendre elhúzódnak, a milliárdokat eltüntető főkolomposokra pedig gyakran csak piti bűncselekményeket sikerül rábizonyítani."

http://www.mfor.hu/cikkek/vallalatok/Gyorsabban_elitelhetik_a_gazdasagi_bunozoket.html

 

Közel 3 hónap kellett ahhoz, hogy a kerületi ügyészség megállapítsa hatáskörének és illetékességének a hiányát. Közben megalakult a Gazdasági Bűnügyek Részlege... Mondhatni, megvárták, míg létrejön.

 

Mi mond a törvény?

 

5. § (1)4 Az ügyész a tudomására jutott jogsértés vagy jogszabálysértő mulasztás miatt jogszabályban megállapított feltételek fennállása esetén büntető, fegyelmi, szabálysértési, illetve hatósági eljárást, büntetés-végrehajtási ügyekben kártérítési, illetve személyiségi jogsértés miatt járó sérelemdíj megfizetése iránti eljárást is kezdeményez. A kezdeményezés címzettje érdemi döntésének egy példányát köteles az ügyésznek haladéktalanul megküldeni.

(2) Az ügyész elbírálja a hatósági határozat, intézkedés, jogszabálysértő mulasztás ellen hozzá intézett kérelmeket, közérdekű bejelentéseket, jogsértésre utaló jelzéseket (a továbbiakban együtt: kérelem). Amennyiben a hozzá intézett kérelem vizsgálatára nincs hatásköre, gondoskodik annak áttételéről a hatáskörrel rendelkező szervhez.

(3) Ha a kérelmet az ügyész alaptalannak találja, indokolt állásfoglalásával elutasítja. A kérelmező a felülvizsgálat érdekében - az állásfoglalás kézbesítésétől számított - 8 napon belül a felettes ügyészséghez fordulhat, ennek lehetőségéről a kérelmezőt tájékoztatni kell.

(4) Ha törvény másként nem rendelkezik, a kérelem érdemi elbírálása mellőzhető, ha azt nem határidőben, vagy nem a jogosult terjesztette elő, vagy a kérelmet változatlan tényállás mellett az ügyészség már korábban elbírálta, vagy a kérelmező - a jogszabálynak megfelelő jogorvoslati tájékoztatás ellenére - a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséggel nem élt, továbbá ha a kérelmet a sérelmezett határozat jogerőre emelkedésétől, illetve a végrehajtás elrendelésétől számított egy éven túl nyújtják be. Az elbírálás mellőzéséről és annak okáról a kérelmezőt tájékoztatni kell.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100163.TV

 

 

Mint látjátok, nincs határidő a törvényben. Egy honlapon viszont 3 nap szerepel:

 

A feljelentés megtételét követően az ügyész – három napon belül – elutasíthatja azt, ha magából a feljelentésből megállapítható, hogy

  1. a cselekmény nem bűncselekmény,
  2. a bűncselekmény gyanúja hiányzik,
  3. a büntethetőséget kizáró ok állapítható meg,
  4. eljárás halál, elévülés vagy kegyelem folytán nem indítható,
  5. a magánindítvány vagy a feljelentés hiányzik,
  6. a cselekményt már jogerősen elbírálták.

http://lorik.hu/bunteto-ugyved/buntetoeljaras-buntetougyved/jogok-es-kotelezettsegek-a-buntetoeljarasban/sertett-jogai/

 

Nekem az ügyeletes ügyész szeptember 20.-án 90 nap határidőt említett, ezt végül is betartották.

 

 

A feljelentés beadásáról információk:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/ugyeszsegi-feljelentes---2016.html

 

 

A feljelentés tartalmából részletek:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/konyv/