Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.03.05

Részletek a 32 oldalas ítéletből – árfolyamkockázat

reszletek-a-32-oldalas-iteletbol-----arfolyamkockazat---kep-01.png

 

Részletek a 32 oldalas ítéletből – árfolyamkockázat

 

 

 

(Ítélet indoklás - részletek)

Sem az egyedi kölcsönszerződésben, sem annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-ben nincs olyan rendelkezés, vagy nem érthető kikötés, amely alapján felperes mint általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó alappal gondolhatta volna azt, hogy az ügyletből eredően nem, vagy csupán korlátozott mértékben állna fent kockázat az ő oldalán. Nincs egyetlen olyan szerződéses rendelkezés sem, amely bármilyen módon félrevezette volna a felperest, és adott estben meghatározott volna egy olyan felső határt, melyen felül nem terheli az árfolyamváltozás kockázata.

 

A 2/2012 PK véleményben foglaltak alapján elvárható a fogyasztótól, hogy a rendszerint nagy összegű és hosszabb távra szóló ügylet jellegéhez,  nagyságrendjéhez a vállalt kockázat mértékéhez igazodóan tájékozódjon a szerződés megkötése előtt a szerződési feltételeket tartalmazó okiratot az átlagfogyasztótól elvárható gondossággal át kell tanulmányoznia és ha a szerződésben olyan rendelkezéseket észlel, amelyeket nem ért, megfelelő magyarázatot igényelhet. szükség esetén határidőt kérhet a szerződés áttanulmányozásához, és adott esetben igénybe veheti jogban jártan szakember közreműködését, kikérheti véleményét.

 

A szerződés kikötései a felperes érdekei felől tekintve is megfeleltek a jóhiszeműség és tisztesség elvárásának, ugyanis felperesnek amennyiben a forint árfolyam erősödik a devizához képest, előnye is származhatott volna az árfolyamváltozásból és e nyereséget sem lett volna köteles a felperes megosztani az alperessel, hanem az árfolyamra tekintettel kisebb forint ellenértéket fizetett volna, így a szerződés e feltétele nem tartalmaz egyoldalú, kizárólag az adós oldalán megjelenő hátrányt. Mindezt megerősíti, hogy a szerződés, mint valamennyi deviza alapú szerződési konstrukció, egy bizonyos mértékig előre látható árfolyamváltozás kockázatát a forint alapú kölcsönök esetében kikötöttnél lényegesen alacsonyabb kamat biztosításával ellensúlyozta.

 

Az alperesi tájékoztatás a szerződéskötést megelőzően tehát megtörtént, és az a szerződéskötéskori jogszabályoknak, és az Európai Unió Bíróság döntéseiben foglaltaknak is megfelelt.

 

 

(Felperes)

Az EUB C-186/16. számú ítélet szerint ahhoz, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a jogviszony létesítésénél a vele szerződő pénzintézetnek őt megfelelő mélységű információval kell ellátnia.

 

A nemzeti bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy az eladó, vagy szolgáltató az érintett fogyasztók rendelkezésére bocsátotta-e az ahhoz szükséges valamennyi releváns  információt, hogy e fogyasztók felmérhessék az alapeljárásban szereplőhöz hasonló feltételeknek a pénzügyi kötelezettségeikre gyakorolt gazdasági következményeit.

 

A pénzügyi intézménynek elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozzanak, a fogyasztó ne csupán azt legyen képes felmérni, hogy annak a devizának az árfolyama amelyben a kölcsönszerződést megkötötték emelkedhet, vagy csökkenhet hanem értékelnie kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt gazdasági következményeit is.

 

A tájékoztatás során a pénzügyi intézménynek figyelemmel kell lenni mindazon körülményekre, amelyekről a szerződés megkötésének időpontjában tudomása lehetett, és amelyek az említett szerződés későbbi teljesítésére kihathattak.

 

A pénzintézet szakmai felkészültségénél fogva szükségszerűen rendelkezett a szerződéskötéskor az alábbi információkkal, amelyeket azonban tudatosan és szándékosan elhallgatott a vele szerződő fogyasztó elől, így a kamat paritás, illetve vásárlóerő paritás a jövőbeni (forward) árfolyam számításának képessége, a devizaelszámolásról és a forint kölcsön eltérő törlesztési karakterisztikája, és a CHF/HUF árfolyamok történelmi trendje.

 

Az uniós elvásároknak megfelelő tájékoztatás alapján az alperesnek mindenképpen tájékoztatnia kellett volna a felperest hogy folyamatos és jelentős törlesztőrészlet emelkedésre kell számolni, a lakáskasszás kombinált kölcsönnek magas speciális kockázata van arra kell számolni, hogy az elért állami támogatást teljesen elviszi a forint gyengülés hatása, továbbá hogy megtévesztő az elmúlt 5-6 évben nagyjából stabil forint árfolyama a forint jelentősen felül értékelté vált, illetve csak abban az esetben lehet ajánlani a devizahitelt ha egészen biztos benne, hogy a következő években nagyon megnő a jövedelme, vagy jelentősen csökken a család kiadása.

 

Lásd még az előző két beszámolót:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/reszlet-a-32-oldalas-iteletbol-----a-szerzodeskotesrol.html

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/reszletek-a-32-oldalas-iteletbol-----a-kezelesi-koltseg.html