Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.03.03

Részletek a 32 oldalas ítéletből – a kezelési költség

reszlet-32o---kep-02.png

 

(Szerződés) A III. pont rögzítette, hogy az adós a kölcsön fennállásának minden ügyleti évében évi kezelési költséget köteles fizetni. A kezelési költség meghatározásának alapja a soron következő ügyleti év első napján fennálló tőketartozás. A kezelési költség ügyleti éven belül nem változtatható. A kezelési költség változó mértéke jelenleg évi 1,5%.

 

 

(Felperes) A kezelési költség kapcsán hivatkozott arra, hogy a szerződésből nem derül ki, hogy az milyen szolgáltatást tartalmaz, csupán egy utalás van arra, hogy a hitelbírálati díjat ebbe számítják bele, a kezelési költség összege nem csekély 2013-ban 1.607 CHF volt, ami több mint 380.000,-Ft, a felperes több mint egymillió forintot fizetett ki ezen a jogcímen az elmúlt években, a szerződés nem tartalmaz semmiféle szolgáltatást a kezelési költséggel kapcsolatban, tisztességtelen hogy egy nem érthető és nem világos szerződési pontot amely jelentős bevételt jelentett alperesnek és jelentős költséget a felperesnek az alperes aláíratott felperesekkel azzal, hogy megismerték, megértették és tudomásul vették. A kezelési költség összege a szerződés felmondását követően is nőtt, azonban a felperes nem tud olyan szolgáltatásról, amelyet az alperes a szerződés felmondását követően is nyújtana számára.

 

 

(Alperes) a kezelési költséggel kapcsolatban hivatkozott az EUB C-621/17. számú ügyben hozott ítéletére. A hitelintézetnek a professzionális működése során felmerülhetnek olyan köztudomású költségei, amelyek az ügyleti kamatban nem térülnek meg, a kezelési költség mögött áll tényleges szolgáltatás, a kezelési költség tehát köztudomású és elfogadott költség a hitel futamideje alatt felmerülő banki adminisztrációért fizetett ellenszolgáltatás, amely mögött tényleges banki szolgáltatás áll. A kezelési költség kapcsán maga a bírói gyakorlat is elismeri, hogy a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével a törlesztőrészletek nyilvántartásával, az éves elszámolások elkészítésével, a változások átvezetésével, az adósok írásbeli tájékoztatásával, a tartozás kezelésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket foglalja magába amelynek érdekében a bank komoly technikai és személyi apparátust működtet amely jelentős ügyviteli költséget generál, ezen ügyviteli költséget a kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő kamat nem fedezi. A kezelési költség tehát nem más, mint a hitel futamideje alatt felmerülő banki adminisztrációért fizetett ellenszolgáltatás. A kezelési költség cserébe nyújtott szolgáltatás egyértelműen beazonosítható, így a bank nem számított fel ellenszolgáltatást a fogyasztó terhére úgy, hogy annak mibenléte ne lenne világos és érthető. A kezelési költség kapcsán felmerülő adminisztrációs tevékenységek elvégzése nem csupán a bank, hanem a fogyasztó érdekében is áll, tehát ezek a költségek nem háríthatóak kizárólag a bankra, azonban e kezelési költség összege adósonként nem kalkulálható, viszont átalány jelleggel százalékos mértékben meghatározható. A kezelési költség mértékéről elmondható, hogy a részletezett szolgáltatásokkal arányban áll, hiszen olyan csekély mértékben kell a fogyasztónak viselnie a hosszúlejáratú hitelszerződések teljes futamideje alatt felmerült adminisztrációs költségeket, hogy az nem tekinthető eltúlzottnak.

 

 

(Ítélet) a kezelési költséggel kapcsolatban a bíróság rögzíti, hogy a hitelintézetnek a professzionális működése során felmerülhetnek olyan köztudomású költségei, amelyek az ügyleti kamatban nem térülnek meg, a kezelési költség mögött áll tényleges szolgáltatás, a kezelési költség tehát köztudomású és elfogadott költség a hitel futamideje alatt felmerülő banki adminisztrációért fizetett ellenszolgáltatás, amely mögött tényleges banki szolgáltatás áll. A kezelési költség a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével a törlesztőrészletek nyilvántartásával, az éves elszámolások elkészítésével, a változások átvezetésével, az adósok írásbeli tájékoztatásával, a tartozás kezelésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket foglalja magába amelynek érdekében a bank komoly technikai és személyi apparátust működtet amely jelentős ügyviteli költséget generál, ezen ügyviteli költséget a kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő kamat nem fedezi. A kezelési költség tehát nem más, mint a hitel futamideje alatt felmerülő banki adminisztrációért fizetett ellenszolgáltatás. A kezelési költség cserébe nyújtott szolgáltatás egyértelműen beazonosítható, így a bank nem számított fel ellenszolgáltatást a fogyasztó terhére úgy, hogy annak mibenléte ne lenne világos és érthető. A kezelési költség kapcsán felmerülő adminisztrációs tevékenységek elvégzése nem csupán a bank, hanem a fogyasztó érdekében is áll, tehát ezek a költségek nem háríthatóak kizárólag a bankra, azonban e kezelési költség összege adósonként nem kalkulálható, viszont átalány jelleggel százalékos mértékben meghatározható. A kezelési költség mértékéről elmondható, hogy a részletezett szolgáltatásokkal arányban áll, hiszen olyan csekély mértékben kell a fogyasztónak viselnie a hosszúlejáratú hitelszerződések teljes futamideje alatt felmerült adminisztrációs költségeket, hogy az nem tekinthető eltúlzottnak.

 

 

Az előző beszámoló erről az ítéletről:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/reszlet-a-32-oldalas-iteletbol-----a-szerzodeskotesrol.html