Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.20

PANASZ elszámolás és forintosítás ERSTE

 

Panasz oka :

  • elszámolás formájával és tartalmával kapcsolatos panasz
  • forintra történő átváltással kapcsolatos panasz

 

A panasz részletes leírása:

 

Megkaptuk mind a két elszámoló levelüket, a 2015. április 10.-én keltezettet (vonalkód: RL 1006 230 112 320 6) és a 2015. április 29.-én keltezettet (vonalkód: RL 1006 207 089 038 7). Megérkezett postán a 2015.04.27.-én írásban kért részletes tájékoztatás is.

 

Szeretnénk a T. Bank figyelmét felhívni arra a tényre, hogy 2011. szeptember 26.-a óta polgári peres eljárás van köztünk. A per jelenleg a Fővárosi Törvényszéken felfüggesztés alatt van (606.G.42.877/2013/8).

 

Álláspontunk szerint nem tartozunk a 2014. évi XXXVII, XL és LXXVII törvények hatálya alá, erről majd a folyamatban lévő perben az eljáró bíróságoknak kell döntenie.

 

Az elszámolási és forintosítási törvények több pontját, valamint a törvények alapjául szolgáló 2/2014 PJE határozat több megállapítását alkotmányellenesnek tartjuk, ezért több alkotmányjogi panaszt nyújtottunk be az Alkotmánybírósághoz.

 

A most benyújtott panaszunk a fentiek értelmében semmiképpen sem jelenti azt, hogy az elszámolással és a forintosítással egyetértenénk, azt elfogadnánk.

 

Mélységesen felháborítónak és tisztességtelennek tartjuk az elszámolással kapcsolatban küldött tájékoztatójukat. Általánosságban az észrevételeink:

  • A tájékoztató levelekben egymás mellé helyeznek CHF és forint összegeket, ráadásul a két összeg más-más időpontban megállapított összeget tartalmaz.
  • A befizetéseink forint bankszámlánkról forintban történtek, tehát csak forint összeget tudunk ellenőrizni. A kiállított részletes tájékoztató nem tartalmaz forint összegeket.
  • A részletes tájékoztató 364 oszlopot tartalmaz. Az egymáshoz tartozó adatok nem egymás mellett szerepelnek, hanem távol egymástól.
  • Több tucat oszlop nulla értéket tartalmaz, több oldal nulla értéket tartalmaz. Mindez nehezíti a feldolgozást az ellenőrzést.
  • Több szükséges árfolyamérték hiányzik az adatok közül. Nem tudjuk, miként számolt a T. Bank, ha az adatok közül hiányzik az árfolyam!
  • Látszik, mindent elkövettek, hogy az adatokat ne lehessen megtalálni, ellenőrizni és hogy a számítást ne lehessen ellenőrizni.

 

Az adatokat az elénk rakott nehézségek ellenére ellenőriztük, a szükséges számításokat elvégeztük.

 

 

Konkrét észrevételeink:

 

1.

Az elszámolás egyik oka, hogy jogtalanul számoltak fel árfolyamrést, mellyel kárt okoztak nekünk. Egyik elszámoló levél sem tartalmazza az árfolyamrés mértékét és azt, hogy időközben változott-e? Szeretnénk rögzíteni azt a tényt, hogy az árfolyamrés mindvégig 2-2% volt. A vételi árfolyam 2%-kal volt kevesebb, mint a középárfolyam és az eladási árfolyam 2%-kal volt magasabb mint a középárfolyam.

 

 

2.

Az árfolyamrés miatt kisebb lett a 17.000.000 forint kölcsönünk T. Bank által nyilvántartott értéke és folyósítási jutalékként is többet fizettünk.. Szeretnénk rögzíteni, hogy a T. Bank a folyósítás napján több mint 300.000 forinttal csapott be bennünket.

 

 

3.

Kérünk tájékoztatást a 411,73 CHF technikai okból elengedett kamatról (94. oszlop, 127. sor). Ezt a kamatcsökkentést a saját számításunknál figyelmen kívül hagytuk.

 

 

4.

Nem látjuk az indokoltságát a 3,81 CHF esedékes kamatnak, (10. oszlop, 73. sor). 2012. március 23.-án nem volt kamat fizetési kötelezettségünk.

 

 

5.

Tisztességtelennek tartjuk, hogy az értesítő levél 2014.november 30.-i dátummal közöl adatot, azonban a részletes tájékoztatóban nincs ilyen dátumsor! A megadott adatokat így nem lehet ellenőrizni.

 

 

6.

Tisztességtelennek tartjuk, hogy az értesítő levél 2015.március 30.-i dátummal közöl adatot, azonban a részletes tájékoztatóban nincs ilyen dátumsor! A megadott adatokat így nem lehet ellenőrizni.

 

 

7.

Tisztességtelennek tartjuk, hogy nem tartalmazza a levél azt, hogy 2015.február 1. a forintosítás napja. Nincs olyan adat sehol, mely megmutatná az aznap meglévő adatokat CHF-ben és a forintosítást követően forintban.

 

 

8.

Hiányoztak az árfolyamértékek (35. és 36. oszlop):

2009.12.15.

2012.03.23.

2012.04.16.

2012.05.15.

2012.05.21. és

2012.06.15. után az összes árfolyam, összesen 55 alkalommal.

 

 

9.

Ellenőriztük a ténylegesen befizetett összegeket és a részletes tájékoztató adataiból kiszámolt összegeket. Nem találtunk említésre méltó eltérést. A befizetéseink éve bontásban és összesítve:

 

2007.

   428 459 Ft

2008.

1 166 029 Ft

2009.

1 487 142 Ft

2010.

1 538 044 Ft

2011.

1 699 360 Ft

2012.

2 489 457 Ft

2013.

   155 560 Ft

2014.

     78 770 Ft

2015.

             0 Ft

összesen

9 042 822 Ft

 

 

 

10.

A számolás során a havi befizetéseket tény adatnak vesszük. Ebből levonjuk a törvény által tisztességesnek nevezett fizetési kötelezettségeket és a maradék összeget előtörlesztésként levonjuk az éppen meglévő adósságból.

 

 

11.

Amennyiben késedelmesen történt egy havi törlesztés megfizetése, akkor figyelembe vettük a tartozás miatt járó késedelmi kamatot is. Tisztességtelennek tartjuk a CHF összegre számolt 20%-os késedelmi kamatot mivel indokolatlanul és aránytalanul magas.

 

 

12.

A törlesztő részlet fizetés elmaradások miatt a tartozásokat tőke részlet, kamat és kezelési költség címenként külön-külön nyilván tartottuk és számoltuk a késedelmi kamatokat is.

 

 

13.

A türelmi idő leteltével kiszámoltuk az akkor meglévő adósságból (98.772,95 CHF) a hátralévő futamidőre (180 hónap) a tisztességesnek nevezett kamattal (4,10%) a törlesztő részleteket és ezen belül a kamatot és a tőke részletet:

 

 

     

adósság

kamat

tőke részlet

fizetendő

     

98 772,95 CHF

     

1.

2012.07.15

 

98 374,71 CHF

337,47 CHF

398,24 CHF

735,71 CHF

2.

2012.08.15

 

97 975,11 CHF

336,11 CHF

399,60 CHF

735,71 CHF

3.

2012.09.15

 

97 574,15 CHF

334,75 CHF

400,97 CHF

735,71 CHF

4.

2012.10.15

 

97 171,81 CHF

333,38 CHF

402,34 CHF

735,71 CHF

5.

2012.11.15

 

96 768,10 CHF

332,00 CHF

403,71 CHF

735,71 CHF

6.

2012.12.15

 

96 363,01 CHF

330,62 CHF

405,09 CHF

735,71 CHF

7.

2013.01.15

 

95 956,54 CHF

329,24 CHF

406,47 CHF

735,71 CHF

8.

2013.02.15

 

95 548,67 CHF

327,85 CHF

407,86 CHF

735,71 CHF

9.

2013.03.15

 

95 139,42 CHF

326,46 CHF

409,26 CHF

735,71 CHF

10.

2013.04.15

 

94 728,76 CHF

325,06 CHF

410,65 CHF

735,71 CHF

11.

2013.05.15

 

94 316,70 CHF

323,66 CHF

412,06 CHF

735,71 CHF

12.

2013.06.15

 

93 903,24 CHF

322,25 CHF

413,47 CHF

735,71 CHF

13.

2013.07.15

 

93 488,36 CHF

320,84 CHF

414,88 CHF

735,71 CHF

14.

2013.08.15

 

93 072,07 CHF

319,42 CHF

416,30 CHF

735,71 CHF

15.

2013.09.15

 

92 654,35 CHF

318,00 CHF

417,72 CHF

735,71 CHF

16.

2013.10.15

 

92 235,20 CHF

316,57 CHF

419,15 CHF

735,71 CHF

17.

2013.11.15

 

91 814,62 CHF

315,14 CHF

420,58 CHF

735,71 CHF

18.

2013.12.15

 

91 392,61 CHF

313,70 CHF

422,01 CHF

735,71 CHF

19.

2014.01.15

 

90 969,15 CHF

312,26 CHF

423,46 CHF

735,71 CHF

20.

2014.02.15

 

90 544,25 CHF

310,81 CHF

424,90 CHF

735,71 CHF

21.

2014.03.15

 

90 117,90 CHF

309,36 CHF

426,35 CHF

735,71 CHF

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

175.

2027.01.15

 

3 606,27 CHF

14,78 CHF

720,93 CHF

735,71 CHF

176.

2027.02.15

 

2 882,88 CHF

12,32 CHF

723,39 CHF

735,71 CHF

177.

2027.03.15

 

2 157,01 CHF

9,85 CHF

725,86 CHF

735,71 CHF

178.

2027.04.15

 

1 428,67 CHF

7,37 CHF

728,34 CHF

735,71 CHF

179.

2027.05.15

 

697,84 CHF

4,88 CHF

730,83 CHF

735,71 CHF

180.

2027.06.15

 

0 CHF

2,38 CHF

733,33 CHF

700,22 CHF

 

Ezeket a fizetési kötelezettségekkel számoltunk a kölcsön felmondásának napjáig és a kezelési költséggel (1,5%) melynek alapja mindig az évfordulónapján meglévő adósság.

 

 

14.

A részletes tájékoztató szerint a tartozások és az adósság a 126. sorban (2014.03.04.) tisztességtelenül számolva:

211. oszlop adósság                                        98.815,08 CHF

212. oszlop tartozás tőke                                   8.343,59 CHF

213. oszlop tartozás kamat                                9.065,78 CHF

214. oszlop tartozás kezelési ktg.                       2.565,61 CHF

215. oszlop késedelmi kamat                               299,62 CHF

Összesen:                  119.089,68 CHF

 

Nem találtunk a részletes tájékoztatóban olyan oszlopokat a 364 oszlop között, melyek a fenti értékeket törvény szerinti tisztességes számolással megadta volna.

 

A tartozások és az adósság a 127 sorban (2014.03.10.) a felmondás napján a számításaink alapján:

26. oszlop adósság                                        90.545,61 CHF

45 oszlop tartozás tőke (adósság nélkül)           8.227.34 CHF

43 oszlop tartozás kamat                                 6.753,98 CHF

44 oszlop tartozás kezelési ktg.                       2.426,30 CHF

50+52+54 oszlop késedelmi kamat                   2.106,74 CHF

Összesen:                  110.059,98 CHF

 

 

15.

Mindkét tájékoztató levélben lejárt tartozásként az alábbi összegek szerepelnek:

2014.12.31.                116.338,96 CHF

2015.02.01.                125.684,14 CHF

Ez 8,0%-os növekedés egy hónap alatt. Teljes képtelenség, hogy a késedelmi kamat ennyivel növelte volna meg a tartozást, mivel teljes évre a késedelmi kamat 5,6%. Szerepel ugyan előírt törlesztő részletként 2015. januárjára  9.345,18 CHF, azonban ez is lehetetlen, mivel a T. Bank felmondta még 2014. márciusában a szerződést, így nem jelentkezhet semmilyen törlesztő részlet fizetési kötelezettség.

 

 

16.

A 2014. november 30.-án meglévő lejárt, tisztességtelen módon számolt tartozás összege.

Az első tájékoztató levél szerint                     116.338,96 CHF

A második tájékoztató levél szerint                127.783,08 CHF

 

Mivel ezek a számok az elmúlt időszak tény adatai, az „elszámolást és forintosítást megelőzően” számoltak, miként lehet eltérés? Éveken keresztül hibásan számolta a kamatokat, kezelési költségeket, késedelmi kamatokat a T. Bank? Az nem lehet, hogy a tisztességes kamatlábbal vagy árfolyamrés nélküli számolásnál tévedett a bank, hiszen ezek „elszámolást és forintosítást megelőzően” kiszámolt összegek!

 

 

17.

A legújabb tájékoztató levél szerint a T. Bank szándékosan becsapott bennünket saját bevallása szerint 13.390,27 CHF összeggel. Tényként szeretnénk rögzíteni, hogy ez 3.434.000 Ft, a 256,47-es forintosítási árfolyammal számolva. Ez a 17.000.000 forint kölcsön összegnek a 20%-a! Ez a kifizetett 9.000.000 forintnak a 38%-a. Minden harmadik fizetett forintunk tisztességtelen volt!

 

 

 

Úgy látjuk, hogy a T. Bank folytatja a tisztességtelen üzleti gyakorlatát, átláthatatlan, nehezen, csak több napos munkával ellenőrizhető kimutatásokat készít. Ugyan úgy mint a szerződés szövegében, törekedett most is arra, hogy ne legyen érthető, átlátható, világos, logikus.  Semmibe veszi a hazai és uniós fogyasztóvédelmi előírásokat. Nem tanult semmit az elmúlt évek számunkra keserves tapasztalatiból. Ugyanúgy megtéveszti és becsapja Ügyfeleit, mint eddig.

 

 

Kérjük a T. Bankot ellenőrizze a számításait és válaszoljon a felvetett problémákra. A számítási hibák miatt, kérjük, számolják újra a többi Ügyfelük adatait is.

 

 

Üdvözlettel:   ..............................

 

Melléklet:

 

Adat és számolási táblázat (35 oldal)

 

 

Néhány részlet a mellékletből

 

 

 

panasz-01-1-5.png

 

panasz-02-6-10.png

 

panasz-03-11-16.png

 

panasz-04-17-22.png

 

panasz-05-23-24.png

 

panasz-06-25-32.png

 

panasz-07-33-38.png

 

panasz-08-37-42.png

 

panasz-09-43-48.png

 

panasz-10-49-55.png

 

Az adatok feltöltéséről és a számolásról 3 írásban számoltam be részletesen:

 

 

Részletes adathalmaz feldolgozása – alap adatok

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/reszletes-adathalmaz-feldolgozasa-----alap-adatok.html

 

 

Részletes adathalmaz feldolgozása – átszámolás

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/reszletes-adathalmaz-feldolgozasa-----atszamolas.html

 

 

 

Részletes adathalmaz feldolgozása – késedelmi kamat

(   -   készül  -  )