Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.04.11

Levél a közjegyzőnek - 2015.04.10

kozjegyzo-1-----kep.png

 

 

 

 

 

 

Tisztelt ................ közjegyző asszony!

 

 

 

Megkaptuk a 1.../Ü/3.../2015 ügyszámú hiteles kiadmányát (jegyzőkönyv és tanúsítvány).

 

 

A kiadmány első oldalán szerepel ez a (valótlan) megállapítás:

 

ko-lev-01.png

 

 

 

Szeretnénk egyértelműen kijelenteni azt a tényt, hogy soha, semmilyen körülmények között nem kaptunk az Erste Banktól 133.666 CHF-t!

 

Sem úgy hogy ennyi devizát utalt volna a devizaszámlánkra (ez lehetetlen lett volna, mert nincs semmilyen devizaszámlánk), sem úgy hogy ezt az összeget átváltotta volna forintra valamilyen árfolyamon és forintot utalt volna a forintszámlánkra, sem úgy hogy ezt a CHF összeget átszámolta volna valamilyen árfolyamon és forintot utalt volna a forintszámlánkra. Az Erste Bank semmilyen formában nem bocsátott rendelkezésünkre 133.666 CHF-t, vagy ennek megfelelő forintösszeget!

 

 

Az Erste Bank által kölcsönszerződésnek nevezett papírlapokon egyáltalán nem szerepel a bankkölcsön tárgya, a kölcsön összege. Nem szerepel sem forintban, sem svájci frankban.

 

 

ko-1-03.png

 

 

A 133.666 CHF összeg, mint látja „tájékoztató jellegű”, 15%-al növelt mértékben került megállapításra a 17.000.000 forint kölcsönigénylésünkhöz képest.

 

 

Mennyi akkor a bankkölcsön szerződés tárgya, a kölcsön összege, ha nem 133.666 CHF? Ezt az állítólagos szerződés egyáltalán nem tartalmazza!

 

ko-1-04.png

 

17.000.000 forint összegű kölcsönt kértünk a banktól és a bank a forintszámlánkra pont ekkora összeget utalt, 17.000.000 forintot. Valami nyilvántartási CHF összegre hivatkozik az állítólagos kölcsönszerződés, amit a folyósítás napján érvényes árfolyammal számol ki az Erste Bank.

 

Ezekre a tényekre és még néhány nagyon fontos törvénytelenségre felhívtuk írásban Dr. Radics Katalin közjegyző figyelmét közel három éve, 2012. április 14.-én. Az akkori levelünket csatolom, kérem vegye figyelembe a tartalmát.

 

Szeretnénk a figyelmét felhívni arra a tényre is, hogy 2011. szeptember 26. óta polgári peres eljárás van köztünk és az Erste Bank között. A per jelenleg a Fővárosi Törvényszéken felfüggesztés alatt van (606.G.42.877/2013/8) az elszámolási törvényeknek megfelelően.

 

A perünk kapcsán bíróságnak kell dönteni arról, hogy érvényesen létrejött-e köztünk fogyasztói bankkölcsön szerződés? Az állítólagos kölcsönszerződésben szereplő 17.000.000 forint-e a kölcsön tárgya, vagy valamilyen ismeretlen CHF összeg? Amennyiben a kölcsönszerződés nem teljesen érvénytelen, akkor egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel-e a vételi és eladási árfolyam alkalmazása, a szerződésben szereplő kamatláb változást lehetővé tevő szerződési pontok egyértelműek és érthetőek-e, amennyiben igen, akkor a Bank a szerződés tartalmának megfelelően változtatta-e a kamatlábakat az elmúlt években? Fel lehet-e úgy számolni költséget, hogy nincs vele szemben semmilyen szolgáltatás az Erste Bank részéről számunkra? Tisztességes-e a 20%-os mértékű késedelmi kamat CHF tartozásra számolva? Semmis-e a szerződés azért, mert nem felel meg a megadott THM érték a valóságnak, lényegesen alacsonyabb, mint ami a szerződés adataiból számolható? Érvényes lehet-e a CHF devizához kötött elszámolású állítólagos szerződés annak ellenére, hogy az árfolyamkockázatról nem adott a Bank személyre szóló konkrét tájékoztatást, az általános tájékoztatás pedig megtévesztő volt? Ez a lista nem teljes.

 

A periratban kérjük a bíróságot arra is, állapítsa meg az alábbi pontról, hogy semmis, mivel  jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a hátrányos nekünk (viszont előnyös az Erste Banknak):  „Felek kijelentik és kötelezik magukat arra, hogy bármely elszámolási vita, illetve banki igény kielégítése esetére, vagy a jelen okirat szerinti kölcsönből mindenkor fennálló kölcsön és egyéb tartozás mértékére, a folyósítás tényleges időpontja, a teljesítési kötelezettség lejárata megállapítása, valamint bármely egyéb, a közvetlen bírósági végrehajtás céljából szükséges tény, adat megállapítása tekintetében az Adós Banknál vezetett számlái, és a Bank nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadják el, mint közhiteles, aggálytalan tartalmú bizonyítékot.” „A Bank által nyújtott kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítására a Bank könyvei és nyilvántartásai az irányadóak.”

 

A fentiekből látható, hogy sem a kölcsön összege, sem a tartozás, sem az ügyleti kamat, sem késedelmi kamat, sem a kezelési költség (díj) tényszerűen nem ismert. Az Erste Banknak csupán minden alapot nélkülöző állításai vannak. Ezek az állítások nem tekinthetők tényeknek.

 

Az Erste Bank által közölt adatokat nem ismerjük el, ezeket az adatokat vitatjuk:

Az adósok részére nyújtott kölcsön:           133.666 CHF

Tőketartozás:           107.158,67 CHF

Ügyleti kamat:            9.134,38 CHF

Késedelmi kamat:        1.456,36 CHF

Díjtartozás:                  3.005,32 CHF

 

Az Ön által kiállított hiteles kiadmány valótlan adatokat tartalmaz!

 

Bizonyára ismert Ön előtt, hogy a törvényeket figyelmen kívül hagyó, tisztességtelen pénzintézetek becsaptak és megtévesztettek több millió embert az elmúlt években. Ennek következményeként, a törvénysértések egy részének részleges korrigálása miatt a pénzintézetek (köztük az Erste Bank is) legalább 1.000 milliárd forintot fognak jóváírni illetve visszautalni heteken belül több mint 1.700.000 kölcsönszerződéssel kapcsolatban. Az Erste Bank velünk szemben is tisztességtelenül és törvénytelenül járt el éveken keresztül és jár el napjainkban is.

 

Kérjük a 1...../Ü/3..../2015 ügyszámú hiteles kiadmány visszavonását!

 

Kérjük Önt, ne állítson ki végrehajtási záradékot az Erste Bank megkeresése esetén az állítólagos szerződésünkkel kapcsolatban.

 

 

Várjuk intézkedését, üdvözlettel: .....................

 

 

 

 

előzmény:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/kozjegyzoi-tanusitvany---sok-kerdessel.html