Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.09.06

kifogásoljuk az Alkotmánybíróság levelét

 

Tisztelt Alkotmánybíróság!

 

 

 

 

 

 

 

Alkotmányjogi panasszal fordultunk az Alkotmánybírósághoz 2014.07.23.-án.

 

 

 

Dr. Bitskey Botond Főtitkár úr egy levélben (IV/1328-1/2014) közölte velünk, hogy „érdemi eljárás megindítására nincs lehetőség”, vagyis érdemi vizsgálat nélkül visszautasította beadványunkat.

 

 

 

 

 ab-viszontvalasz---01---2014.09.04..png

 

 

 

 

Az Alkotmánybíróság működését a 2011. évi CLI. törvény szabályozza (Abtv).

 

Ez alapján az Alkotmánybíróság főtitkára előkészíti az eljárást (Abtv 55.§ (1)) és szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a kezdeményezőket (Abtv 55.§ (2)).

 

 

Érdemi vizsgálat nélküli visszautasításra az Alkotmánybíróság egyesbírója jogosult. Érdemi vizsgálatot kell tartani az indítvány befogadásáról abban az esetben ha az érdemi vizsgálat nélküli visszautasítás feltételei nem állnak fenn (Abtv 55.§ (4)):

 

a) az indítványozó az indítvány előterjesztésére a törvényben meghatározott határidőt elmulasztotta, illetve a mulasztást felhívás ellenére sem igazolta,

b) nyilvánvalóan nem jogosult terjesztette elő az indítványt,

c) az indítvány elbírálása nyilvánvalóan nem tartozik Alkotmánybíróság hatáskörébe,

d) a beadvány nem minősül indítványnak, vagy

e) az indítvány nyilvánvalóan alaptalan.

 

 

 

 

 

 

A főtitkár úr levele egyértelműen tartalmazza, hogy a fenti öt eset egyike sem áll fenn.

Az Alkotmánybíróságnak tanácsban eljárva kell döntenie az alkotmányjogi panasz befogadásáról (Abtv 56.§ (1)). Az eljárás végeztével határozatot kell hoznia, amennyiben az Alkotmánybíróság nem fogadja be az indítványt (Abtv 55.§ (3)). Amennyiben a tanács az indítványt befogadja, akkor azt az állandó tanács elé terjeszti és indul az alkotmányjogi panasz érdemi vizsgálata (Abtv 55.§ (4)).

 

A jogszabályok egyértelműen rendelkeznek arról, hogy az Alkotmánybíróság főtitkára nem dönthet arról, hogy az Alkotmánybíróság befogad-e egy alkotmányjogi panaszt vagy sem.

 

Kérjük a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy a jogszabály szerint leírt eljárás keretében döntsön az alkotmányjogi panaszunk befogadásáról.

 

 

Az alkotmányjogi panaszunk jogegységi határozat alkotmányossági vizsgálatára irányul. A jogegységi határozat egy elvi döntés (2011. évi CLXI. törvény

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról):

 

 

 

 

10. A jogegységi indítvány

32. § (1) Jogegységi eljárásnak van helye, ha

a) a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala, korábban meghozott jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése szükséges

 

 

 

 

 

A jogegységi határozat a kihirdetés napjától kötelező a bíróságokra  az Alaptörvény és a és CLXI. törvény alapján:

 

 

A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.

Alaptörvény 25 cikk (3))

 

A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező.

CLXI. 42. § (1).

 

 

A folyamatban lévő perünk esetében az alkotmányossági szempontból vizsgálni kívánt jogegységi határozat már a kihirdetésének napján hatályosult. Az alkotmányossági vizsgálaton kívül nincs semmilyen más jogorvoslati lehetőségünk.

 

 

A főtitkár úr levele alapján az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kell az indítványunkat, mivel a kivételes eset feltételei fennállnak.

 

 

 

 ab-viszontvalasz---02---2014.09.04..png

 

 

 

 

 

 

Nagyon jelentős, az egész magyar társadalmat érintő kérdésről van szó a beadott alkotmányjogi panaszunkban. Kérjük a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy fogadja be és tárgyalja indítványunkat.

 

 

 

Budapest, 2014.09.04. 

 

 

 

 

ab-viszontvalasz---kep---2014.09.04..png

 


A Főtitkár úr válasza:

 

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/alkotmanyjogi-panasz---valasz---2014.07.30..html