Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.01.23

Kezdeményezés a Gazdasági Bizottságnál

level---01.png

 

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

           Tisztelt Bánki Erik elnök úr!

 

 

A bizottság honlapján Elnök úr az elnöki köszöntőjében így összegezi a bizottságok tevékenységeit:

„Az állandó bizottságok az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben ügydöntő, valamint a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szervei.”

 

Kezdeményezéssel fordulok a Gazdasági Bizottsághoz, abban bízva, hogy észrevételeimmel érdemben foglalkozni fognak. Ismereteim szerint ez a bizottság foglalkozik fogyasztóvédelmi kérdésekkel.

 

Jelen levelemben csak vázlatosan ismertetem az észlelt súlyos problémákat. Amennyiben rátérünk az érdemi munkára, akkor a hivatkozott dokumetumokat természetesen a bizottság rendelkezésére bocsátom.

 

Az egyik súlyos probléma az, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) nem hajtja végre a Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletét. Ezért a PBT végzését bíróságon támadtam meg. Részlet a Pesti Központi Kerületi Bíróság nemperes eljárása során hozott végzésből:

 

level---02.png

 

A másik probléma, hogy a PBT „teljeskörűen indokolja”, „világosan levezeti” hogy miért nem hajt végre egy jogerős bírósági ítéletet.

 

Így aztán több mint 6 év PBT eljárásai, bírósági perei után még mindig nem vizsgálja ki a PBT az észrevételeimet (45 kérelmezői pont). Sem a bank, sem a PBT „nem reflektál” az észrevételeimre. A bíróság sajnos osztotta ezt az álláspontot. 

 

A harmadik probléma, hogy súlyosan csorbítják, hogy mit vitathatok:

 

level---03.png

 

Az MNB fogyasztóvédelmi rendelete előírja, hogy a saját elszámolásom ellenőrzéséhez minden adatot a rendelkezésemre kell bocsátani a banknak. A bank is elismeri, hogy nem adott át minden adatot. A bíróság szerint azonban ezt nem követelhetem az adatok átadását, hiszen nem helytelen adatról és nem számítási hibáról van szó!

 

A vizsgálat során kiderült, hogy a szerződés felmondása után is számolt fel a bank ügyeleti kamatot és kezelési költséget. A bíróság szerint nem követelhetem ennek vizsgálatát, hiszen nem helytelen adatról és nem számítási hibáról van szó!

 

Az adatok között megjelenik váratlanul több mint 9.000 CHF késedelmi kamat, amiről nem lehet tudni hogyan került az adatok közé. 

 

level---04.png

 

A bíróság szerint nem követelhetem a késedelmi kamat számításának a levezetését, hiszen nem helytelen adatról és nem számítási hibáról van szó!

 

Teljes mértékben tisztában vagyok a hatalmi ágak szétválasztásának fontosságában. Azonban létezik a fékek és súlyok rendszerei is, melynek tudomásom szerint az a feladata, hogy megakadályozza, hogy valamelyik hatalmi ág visszaéljen a hatalmával, figyelmen kívül hagyja az Alaptörvény pontjait és szellemiségét, gátlástalanul idegen érdekeket szolgáljon ki.

 

Úgy vélem, jelen esetben szükséges hogy parlamenti bizottság vizsgálja ki a történteket: miként lehetséges hogy állami szervezetek és a bíróság ilyen mértékben figyelmen kívül hagyják a fogyasztóvédelmi törvényeket, MNB rendeleteket? Milyen módon kívánnak érvényt szerezni így az MNB fogyasztókat védő intézkedéseinek? Miként lehetséges, hogy a bankszektornak ilyen mérvű ráhatása van a PBT tevékenységére? Úgy tervezték a Tisztelt Képviselő hölgyek és urak, hogy több mint hat évig kell küzdeni azért, hogy minden adatot a fogyasztó rendelkezésére bocsásson a bank?

 

Úgy vélem, hogy politikai ügy az, ha a fogyasztóvédelmi törvényeket, rendelkezéseket állami szervezetek teljesen önkényesen kiüresítenek és a visszájára fordítanak és teljesen kiszolgáltatják a családokat a gátlástalan, tisztességtelenül tevékenykedő bankszektornak.

 

Teljesen nyilvánvaló számomra, hogy esetem nem egyedüli, hanem rendszerhibákról, súlyos torzulásokról van szó.

 

Várom kedvező válaszukat, tisztelettel:

 

 

Szabó József

 

Budapest, 2021. 01. 23.

(javítva 2021.01.24)