Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.02.15

Kétszer dobta bíróság már kukába a PBT határozatát!

ketszer-kuka---kep-01.png

 

A devizahiteles elszámolás vitatásáról van szó. Néhány jellemző mondat, szövegrész két jogerős ítéletből:

 

„A fentiek alapján csak az állapítható meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület érdemi döntése nem a kérelmezők által ténylegesen előterjesztett kérelmekre vonatkozott, a PBT a ténylegesen előterjesztett kérelmekről nem döntött. Határozata ezért jogsértő.” - 45.Pkf.632.102/2017/2 - 7. oldal 2. bekezdés

 

„Az újabb eljárásban a PBT-nek meg kell állapítania a kérelem pontos tartalmát. Állást kell foglalnia abban, hogy mely hivatkozások vizsgálatára rendelkezik hatáskörrel. S az előterjesztett kérelmet ezek tételes és érdemi vizsgálata alapján kell elbírálnia, érdemi határozatát meghoznia, és határozatát meg kell indokolnia akkor is, ha álláspontja szerint a kérelem elutasításának és az eljárás megszüntetésének van helye.” - 45.Pkf.632.102/2017/2  - 7. oldal 2. bekezdés

 

„Ezért az Alkotmány XXIV. cikk (1) bekezdésével összhangban az átlátható eljárás alapelveiből is ki kell tűnnie annak, hogy a kérelmet a PBT milyen ténybeli és jogi alapon ítélte alaptalannak. Ennek azért is van kiemelt jelentősége, mert PBT van az egyes kérdések megítéléséhez szükséges pénzügyi ismeretek, segédprogramok birtokában, a határozatok bírósági felülbírálata során új tények előadásának, bizonyítás lefolytatásának nincs helye, a bíróság határozatát a rendelkezésre álló okiratok alapján hozza meg. A fogyasztó kifogásaira tételesen reagáló, logikailag levezethető és jogszabályokkal alátámasztott indoklás az érdemi bírósági felülvizsgálat előfeltétele.” - 45.Pkf.632.102/2017/2  - 8. oldal 1. bekezdés

 

„… a további pontokat megvizsgálva is kiderül, hogy abban a Kérelmezők konkrét hibákra, eltérésekre hivatkoznak és megjelölik az általuk helyesnek tartott adatokat, vagy számítási módokat, azonban a PBT egyik pont tekintetében sem adja részletes indoklását annak, hogy miért nem megfelelő a kérelmezők által előadottak.” - 4/D.Pk.320.001/2019/7 - 3. oldal 3. bekezdés

 

„E körben a PBT által rögzített megállapítás értelmezhetetlen…” - 4/D.Pk.320.001/2019/7  - 3. oldal 6. bekezdés

 

„…e kérdéskör kapcsán a PBT szintén nem foglalkozott a megjelölt hibákkal…” - 4/D.Pk.320.001/2019/7  - 3. oldal utolsó sor

 

„Összességében megállapítható, hogy a PBT határozatának indoklásában nem jelöli meg a kérelmezők által hivatkozott helytelen adatot és számítási hibát sem, kizárólag általános megállapításokat tartalmaz, amelyből nem állapítható meg az, hogy a számításokat a PBT ellenőrizte volna.” - 4/D.Pk.320.001/2019/7  - 4. oldal 4. bekezdés

 

„A PBT-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 114. § (1) bekezdése szerint ki kell terjednie a kérelemben előterjesztett valamennyi indítványra és a döntés alapjául szolgáló indokokra. A BPT-nek a ténylegesen előterjesztett kérelemről kell döntenie, és ezen döntést részletesen, minden kérelemre kiterjedően indokolnia kell.” - 4/D.Pk.320.001/2019/7 - 4. oldal 5. bekezdés

 

„A megismételt eljárásban a PBT-nek érdemben kell vizsgálnia azt, hogy kérelmezők kérelmében megjelölt helytelen adat és számítási hiba okán szükség van-e az elszámolás felülvizsgálatára, amennyiben igen, úgy az elszámolást felül kell vizsgálnia és a felülvizsgálattal, az elszámolás helyességével, vagy helytelenségével kapcsolatos konkrét megállapításait a határozat indoklásában bele kell foglalnia. Amennyiben kérelmezők által megjelölt helytelen adat és számítási hiba okán az elszámolás felülvizsgálatára nincs szükség, úgy kérelmet elutasító és eljárást megszüntető határozatában a PBT-nek konkrétan meg kell jelölnie, hogy a kérelemben hivatkozott helytelen adat és számítási hiba miért nem teszi szükségessé az elszámolás felülvizsgálatát, miért nem minősül olyan helytelen adatnak vagy számítási hibának, amely a felülvizsgálatot szükségessé tenné. Ezen túlmenően a PBT-nek minden, kérelmezőktől érkezett indítványra ki kell terjednie (jelen ügy tekintetében 45 ilyen pont volt), azokról rendelkeznie kell, amennyiben azt elutasítja, annak indokát is meg kell adnia. A bíróság álláspontja szerint nem elegendő a kérdések csoportosítása útján dönteni az indítványokról, hanem tételesen, mindenre kiterjedően kell határozatot hozni.” - 4/D.Pk.320.001/2019/7  - 4. oldal utolsó bekezdés

 

Most indult el a 4. (negyedik) vizsgálat a PBT-nél.

 

Az imént beszámoltam arról, hogy két PBT határozatot a bíróság hatályon kívül helyezett. Hogyan tartunk akkor a negyediknél?

 

 

R E K L Á M

 

 

celiranyos-gyujtesek----kep-ujra.png

 

A Hiteles Mozgalom terveiről itt olvashatsz:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/egy-kicsit-rolunk/celiranyos-gyujtesek-es-tamogatasok-----2016-2019.html

 

 

Született a PBT-n egy olyan végzés is, melyben új elszámolás végzésére kötelezték az Erste Bankot. Ennek a határozatnak nem kíván a bank eleget tenni, még végrehajtói felszólítások hatására sem. Inkább a végrehajtások ellen pereket indít. Egy ilyen pert az Erste Bank már elvesztett. A második per folyamatban van…

 

R E K L Á M    megint

 

 

szja---kep.png

 

A probléma gyökere ebben az esetben is a PBT-nél van, mert olyan általánosságokat fogalmazott meg a számunkra kedvező határozatában is, melyet ki akar játszani az Erste Bank. Mi meg nem hagyjuk magunkat becsapni. Már nem…