Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.07.01

Három bírói bírságunk jogerősen kukázva

kukazva-kep-01.png

 

 

Már öt éve, hogy ügyvéd nélkül, saját magam képviselve járok azért PBT-re és különböző bíróságokra, hogy végre hibátlan, jogszabályoknak megfelelő elszámolás (csomagot) kapjak.

 

 

Mivel most a bíró a legelső tárgyaláson (ahol ügyvéd nélkül voltam) jól megbírságolt, kénytelen voltam ügyvéddel folytatni a pert.

 

 

Utána jött még egy bírság...

 

 

A másodfok, most ezeket a bírságokat dobta kukába (részletek következnek):

 

 

Fővárosi Törvényszék,

mint másodfokú bíróság

42.Pkf.632.588/2020/3.

 

 

Szabó József I. r. és

Szabóné Nagy Ágnes Marianna II. r. alperesek ellen

 

végrehajtás megszüntetése iránt indított perében a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2019. december 5. napján kelt 2.P.87.786/2019/17. sorszámú végzésével szemben az alperesek által 23. sorszámon előterjesztett fellebbezés folytán – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

 

v é g z é s t:

 

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatja és az alperesekkel szemben kiszabott pénzbírságot mellőzi.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

I n d o k o l á s

 

Az elsőfokú bíróság az I. és II. r. alpereseket külön-külön 100.000, - Ft - 100.000, - Ft pénzbírsággal sújtotta.

 

A másodfokú bíróságnak a fellebbezés keretei között azt kellett vizsgálnia felülbírálati jogkörében, hogy az elsőfokú bíróság által konkrétan meg nem határozott „további, jelentős számú tény” előadására az alpereseknek volt-e korábban lehetősége, de azt mégsem tették meg. Önmagában ugyanis az alapirathoz, az írásbeli érdemi ellenkérelemhez képest történő változtatás nem jár kötelezően kiszabandó bírsággal. Azaz azt kellett vizsgálni, hogy – az eset összes körülményeire tekintettel – az alperesek perfelvételi nyilatkozatának előterjesztése a törvényi előírásoknak megfelelően történt-e.

 

A másodfokú bíróság álláspontja szerint a pénzbírság kiszabásának feltételei az alperesekkel szemben nem álltak fenn.

 

Az alperesek megalapozottan hivatkoztak arra, hogy érdemi ellenkérelmükben egyértelműen megjelölték, hogy a kereset bizonyítására a 2019-es PBT határozat nem alkalmas, mert azt perben megtámadták, illetve a felperesi elszámolást maguk 48 pontban kifogásolták. A perfelvételi tárgyaláson az elsőfokú bíróság kérdéseire nyilatkozva adták elő az elszámolás hiányosságait részletesen, illetve utaltak arra, hogy korábban ezen tényeket azért nem közölték az írásbeli ellenkérelemben, mert „eljárás van folyamatban”.

Az elsőfokú bíróság a perfelvételi tárgyalást további írásbeli perfelvétel elrendelése nélkül tűzte ki, az alperesek a nyilatkozatukat a perbeli nyilatkozatok bírói összefoglalását követően, bírói kérdésekre rögtön megtették; ezért az ügy sajátoságaira figyelemmel a perkoncentráció elvének megsérülése sem indokolhatta a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazását.

 

Budapest, 2020. június 9.

 

dr. Szakács Katalin s.k. a tanács elnöke dr. Pigler Eszter Hajna s.k. előadó bíró dr. Trabach Lea s.k. bíró

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék,

mint másodfokú bíróság

42.Pkf.632.590/2020/3.

 

 

Szabó József I. r. és

Szabóné Nagy Ágnes Marianna II. r. alperesek ellen

végrehajtás megszüntetése iránt indított perében a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2020. február 4. napján kelt 2.P.87.786/2019/35-I. sorszámú végzésével szemben az alperesek által 37. sorszámon előterjesztett fellebbezés folytán – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

 

v é g z é s t:

 

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatja és az alperesi képviselővel szemben kiszabott pénzbírságot mellőzi.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

I n d o k o l á s

 

Az elsőfokú bíróság az alperesi képviselővel szemben 50.000, - Ft pénzbírságot szabott ki.

 

Az alperesek fellebbezésükben … előadták, hogy a felperesnek az elsőfokú bíróság a 16-II. számú végzésében – jogellenesen – lehetőséget biztosított további előkészítő irat benyújtására. A felperes ezen előkészítő iratában hivatkozott először különböző NMB rendeletekre az elszámolás helyességének vonatkozásában; ezen jogszabályhelyek korábban nem szerepeltek a perben. A korábban jogi képviselő nélkül eljáró alperesek úgy tudták, hogy az elszámolás jogszabályoknak való megfelelősége jelen perben nem is vizsgálható, az elsőfokú bíróság maga is erről adott tájékoztatást a 16. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyvben.

 

A 16-II. számú végzésben az elsőfokú bíróság még az alperesek részére is biztosította az észrevétel lehetőségét, majd ugyanezt a 24. sz. végzésében mellőzte. Az alperesek ezért voltak kénytelenek szóban előadni a felperesi előkészítő iratra vonatkozó válaszaikat.

A sérelmezett végzés sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, az Alaptörvény XXIV. cikkét és a Pp. 183.§ (5) bekezdésével is ellentétes, mert ezen jogszabályhely csak a felek tekintetében engedélyezi a kései nyilatkozattétel miatti pénzbírság kiszabását.

 

Az alperesek helytállóan mutattak rá arra, hogy a jogalkotó a perfelvételi nyilatkozatot késedelmesen előterjesztő féllel szemben írja elő – feltételek fennállta esetén – a pénzbírság kiszabását. Az elsőfokú bíróság a határozatát kizárólag ezen jogszabályhelyre alapította; ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta a Pp. 389.§-a folytán alkalmazandó Pp.383.§ (2) bekezdése alapján és a pénzbírság kiszabását az alperesi jogi képviselővel szemben, további érdemi vizsgálat nélkül mellőzte.

 

Budapest, 2020. június 9.

 

dr. Szakács Katalin s.k. a tanács elnöke dr. Pigler Eszter Hajna s.k. előadó bíró dr. Trabach Lea s.k. bíró

 

 

A per folyamán végig bennünk volt, hogy a bíró bármikor, bármiért megbírságolhat.

 

Elsőfokon a pert elvesztettük:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/elsofokon-nyert-az-erste--vegrehajtas-megszuntetve....html

 

 

 

Mivel a Facebook cenzúrázott (a per ismertetése miatt), és mivel a Facebook letiltotta a Hiteles Mozgalom honlapját, harminc napig bojkottálom a Facebook csoportot.

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/velemenyunk--allaspontunk/cenzura----.html

 

 

 

Mivel nincs lehetőség a Facebook általi kommentálásra és én sem vagyok ott a közösségi oldalon, e-mailben tudsz észrevételt tenni:

 

hitelesmozgalom@gmail.com

 

 

 

Mivel minden tárgyalás zárt volt, sajtós sem lehetett jelen, a bíró „szabad” volt…

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

schock.marietta@chello.hu

Schöck-Sándorházy Marietta, 2020.07.03 11:07

A bírót is kukázni kellene.