Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.04.16

GVH elleni devizahiteles per a Kúrián - 1. rész

 

kuria-1.-resz---kep.png

 

 

Ez a per egy „tárgyaláson kívüli bírósági eljárás”. Tudjátok, a vírus miatt...

Mivel nincs tárgyalás, nem lehetünk ott mi sem, és nem lehet ott hallgatóság sem.

 

Az elsőfokú eljárást Filep András segítségével sikerült rögzíteni – most erre sincs mód. A nyilvánosság alapvető jogunk, ezért a nem-tárgyalás dokumentumait közzé teszem.

Ez az 1. rész, a „beszédünk” a nem-tárgyaláson….

 

 

Tisztelt Kúria!

 

Bevezető rész

a) az eljáró bíróság megnevezése: Kúria

ügyszám: Kf.VI.38.106/2019

 

b) a felek és perbeli állásuk:

felperesek

Szabó József I.r. felperes

Szabóné Nagy Ágnes Marianna II.r. felperes

 

alperes:

Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5., képviseli: dr. Nagy Krisztina jogtanácsos)

 

c) A felperes jogi képviselőjének neve: Madari Ügyvédi Iroda

székhelye: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 5. mf.2.

 

Az alperes által B/14-01/2019. számon meghozott közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási jogvitában meghozott 107.K.700.149/2019/9 sorszámú ítélet ellen előterjesztett fellebbezés alapján Kf.VI.38.106/2019 számon folyamatban lévő másodfokú eljárásban a 10

sorszámú végzésre az alábbi

 

nyilatkozatot

 

terjesztem elő a felperesek képviseletében:

Jelenleg a mindennapi életünket, és a bíróságok munkáját is, befolyásolja a koronavírus és a hatása elleni védekezés. Szervezetünkben a védekezést a saját immunrendszerünk látja el. Az is kárt okoz, ha az immunrendszer nem látja el a feladatát és az is kárt okoz, ha a vírus hatására túlzottan reagál.

 

Mára már több millióan megtanulták szerte a világon, hogy a vírus nem élőlény (nem táplálkozik, nincs anyagcseréje, nem tud saját maga osztódni, szaporodni, nincsenek mozgásszervei stb.). Leginkább egy üzenetnek, egy információnak lehet felfogni. A vírus megtéveszti a sejtet és arra veszi rá, hogy hozzon létre vírusokat tömegesen. A vírus a megtévesztő információ által arra veszi rá a sejtet, hogy olyant tegyen, amit soha sem tenne meg. A sejtben lévő vírusok elszaporodnak, ami a sejt elpusztulásához és a vírusok szétszóródásához vezet. Az immunrendszer egyrészt a már fertőzött sejteket elpusztítja, másrészt a vírusokra antitesteket helyez, így jelölve meg azokat, hogy a hamis információ felismerhető legyen.

 

A gazdasági életben is gyakran hoznak létre hamis információkat, tájékoztatásokat azért, hogy egyéneket, családokat vegyenek rá valaminek a megvásárlására. A gazdasági életben az immunrendszer szerepét leginkább a Gazdasági Versenyhivatal tölti be. A devizahitelezés történetében a hamis információ, a félrevezetés, a megtévesztés az volt, hogy "nem kell félni a devizahiteltől", "a devizahitel kedvezőbb mint a forinthitel", "nem várható tartós és jelentős forint leértékelődés a hosszú futamidő alatt". Miként egy sejt sem képes átlátni a megtévesztésen, így egy egyén sem, egy család sem. Nincsenek meg hozzá a megfelelő ismereteik, ezért elengedhetetlen a szakosodott védőrendszer megléte!

 

Az egyének, a családok vagyis a fogyasztók védelme érdekében hozták létre a fogyasztóvédelmi jogszabályokat és a fogyasztóvédelmi hatóságokat. Ezért hozták létre a Gazdasági Versenyhivatalt (GVH) is.

 

Magyarországon több millió devizahiteles szerződést kötöttek a megtévesztő információk alapján. Az uniós és a hazai jog a megtévesztő mulasztás és a megtévesztő tevékenység fogalmakat határozza meg. Közel egy évtizedig tartott a devizahitelezés, és a társadalom erre hivatott védelmi rendszere láthatóan csődöt mondott! A GVH egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy fogyasztók millióit hamis tájékoztatással vették rá a pénzintézetek a számukra mérgező deviza alapú kölcsönszerződések megkötésére.

 

Nem foglalkozott ezzel a jelenséggel sem a devizahitelezés időszakában, és nem foglalkozik vele most sem. Erről szól a jelenlegi per. A felperesek a perrel azt akarják elérni, hogy a GVH végezze el a feladatát, ezzel szemben a GVH célja az, hogy továbbra se kelljen semmit tennie a devizahitelezéssel kapcsolatban.

 

Franciaországban nemrég fejeződött be a fogyasztóvédelmi szervezetek által indított büntetőper, mely az adósok győzelmével ért véget.

"A párizsi bíróság a megtévesztő hitelezés gyakorlatát bűncselekménynek minősítette, mert a bank „elrejtette” az adósok elől a hitelek kockázatát. Ezért a maximálisan kiszabható 187 ezer 500 euró pénzbírságra ítélték a BNP Paribas hitelezési gyakorlatát. A bíróság ezen felül, úgy döntött, hogy a pénzintézet köteles megtéríteni a hitelt felvevőknek az okozott pénzügyi és erkölcsi kárt is."

https://hirklikk.hu/kozelet/a-megteveszto-devizahitelezesert-sulyos-buntetest-kapott-egy-parizsibank/360570

 

Mi sajnos itt még nem tartunk, a cél csak az, hogy perrel kényszerítsük rá a GVH-t, hogy elvégezze a feladatát.

 

Védelmi rendszer része lehetett volna a GVH-on kívül az állami felügyeleti szerv is, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), azonban a vezetője félt a túlzott védő hatásoktól, ezért a Kúriát az esetleges államcsőd veszélyére figyelmeztette hét éve:

"Szász Károly a tanácselnöknek írt (2013.) május 31-i levelében a Kúria devizaalapú hitelezéssel összefüggő kérdéseire válaszol. A levelet és a Kúria kérdéseire adott szakmai válaszait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) teljes terjedelmében közzétette honlapján, miután hétfőn a sajtó foglalkozott az abban foglaltakkal.

A PSZÁF elnöke a levélben kifejti: a devizaalapú hitelek, mint speciális banki termékek, nem voltak jogellenesek. A keresleti és kínálati igények találkoztak, az akkori ismeretek, reális várakozások alapján a szerződő felek gazdaságilag racionális döntést hoztak, kölcsönös üzleti előnyök realizálását remélték a devizahitel-szerződések sajátosságaitól."

"Szász Károly szerint a devizahitel-szerződések valamely általános rendezőelv szerinti visszamenőleges, "sommás" átalakítása vagy semmissé nyilvánítása hatását tekintve nem egyszerűen az ügyfelek beláthatatlan helyzetéről vagy a bankrendszer veszteségeiről szóló kérdés.”

"A legjelentősebb gazdasági hatása abban nyilvánulhat meg, hogy egy ilyen döntés esetén a bankok képtelenné válhatnak a betétesek pénzének kifizetésére. Vagyis itt nem a devizahitelesek megsegítéséről, és nem is a bankok profitjáról van szó, hanem egy potenciális bankpánik lehetőségéről (amely szélsőséges esetben akár államcsődben is végződhet)" - fogalmaz."

https://privatbankar.hu/cikkek/makro/szasz-karoly-allamcsod-is-lehet-a-devizahitelekforintositasabol-258800.html

 

Most a vírus hatása elleni harc mutatja meg, hogy bőven van lehetőség gazdasági döntéseket is hozni, az egyének, családok védelme érdekében. Már több mint egy hónapja hoztak olyan súlyos döntéseket hazánkban is, melyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Nem csak a csőddel való riogatás volt hamis, hanem az a megállapítás is, hogy a devizahitel "nem volt jogellenes", hiszen alig két évvel később minden szerződést újra kellett számolni (a Kúria megállapításai alapján hozott törvények szerint).

 

Az időszerű hasonlathoz visszatérve, nagy hibát követtek el az egészségügyben azzal, hogy az első koronavírus járvány után nem fejlesztettek ki ellene a vakcinákat. Így a mostani koronavírus járvány úgy terjedt el, hogy nem volt ellene kidolgozott védőszer. A vakcina készíti fel az immunrendszert arra, hogy időben felismerje a vírust. Most lenne technológia és lenne gyártói kapacitás is, ha a kutatást fejlesztést időben befejezik.

 

Közismert tény, hogy a devizahitelezés első körben az 1980-as években, Ausztráliában pusztított. Ezt követően elmaradt a mélyreható vizsgálat, ami az okokat feltárta volna. Így nem születtek a hamis tájékoztatásokat leleplező fogyasztóvédelmi kiadványok, jogszabályi korlátozások sem.

 

A devizahitelezés sajnos Magyarországon terjedt el legnagyobb mértékben. Azért, mert nem működött a védelmi rendszer, nem végezte el a feladatát a GVH sem.

 

Jelen perben már a Kúria feladata, hogy a keresettel érintett körben alapos vizsgálatok elvégzésére kötelezze a GVH-t.

 

A megtévesztés vizsgálatának első lépése annak megállapítása, hogy mi lett volna a valós információ, melynek alapján megalapozott, felelős döntést tudott volna hozni a fogyasztó, és mi volt a megtévesztő információ, mely arra vette rá a fogyasztót, hogy olyan döntést hozzon, melyet korrekt tájékoztatás során nem hozott volna meg.

 

Két elemzést csatolunk a per anyagához, mely segíti a Kúriát abban, hogy meg tudja határozni, hogy mi a valós, és a mi téves tájékoztatás. Ezt követően tudja a Kúria a döntésben arra utasítani a GVH-t, hogy milyen szempontok alapján végezzen vizsgálatot.

Teljesen biztosra vehető, hogy vissza fog térni és megfelelő védekezés nélkül az egész világon pusztítani fog egy módosult koronavírus. Fel kell rá készülni, hogy a deviza alapú hitelezéshez hasonló új, a fogyasztó számára átláthatatlan és érthetetlen pénzügyi innovációs termék is meg fog jelenni valamilyen módosult formában. Ezért van szükség arra, hogy megismerjük a devizahitelezést a lehető legpontosabban, felhasználva a pénzügyi-gazdaságtani ismereteket, tananyagokat, összefüggéseket. Ugyanúgy meg kell vizsgálni, mint ahogy mikrobiológiai szinten, genetikus szinten megvizsgálták a koronavírust és nyomon követik a módosulásait is.

 

Miként beazonosítják és izolálják a vírust, ugyanúgy be kell azonosítani a deviza alapú kölcsön konstrukcióját és hatásmechanizmusát, és annak a gazdasági hatását is, hiszen még jelenleg is több százezer család van súlyos bajban, mert évekkel ezelőtt valótlan információk hatására, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat következtében mérgező devizaelszámolású szerződést kötöttek.

 

E beadványt e-mail útján az alperes részére közvetlenül megküldtük.

 

Budapest, 2020.04.15.

 

Tisztelettel:

felperesek:

képv.:

dr. Madari Tibor

ügyvéd

 

 

 

A benyújtott két elemzés:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/-az-arfolyamok-elcsuszhatnak----elemzes-a-kurianak.html

 

és

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/az-arfolyam-elcsuszas-elmeleti-alapjai.html

 

 

 

 

-------------        REKLÁM      ------------------

 

 

A per, mint ahogy egyik sem, nincs ingyen. Vagyis pénzbe kerül. Kérlek, támogasd ezt banki károsult közösségünk érdekében indított pert. Ennek a legegyszerűbb módja, ha vásárolsz valamelyik devizahiteles könyvemből.

 

Elérhetőek a könyvesboltokban. Pl.:

 

 

Devizahitel - Kézikönyv képviselőknek

https://www.libri.hu/konyv/szabo_jozsef.devizahitel-kezikonyv-kepviseloknek.html

 

 

Devizahitel - hol az (i)gazság

https://www.libri.hu/konyv/szabo_jozsef.devizahitel.html

 

 

Devizahitel - Tisztelt ügyészség...

https://www.libri.hu/konyv/szabo_jozsef.devizahitel-1.html

 

 

(Mind a hat devizahiteles könyven ingyen letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból, könyvként a fenti három lett kinyomtatva és így került kereskedelmi forgalomba.)

 

Gyorsabban jutok pénzhez, ha tőlem (mint szerző) közvetlenül vásárolsz könyvet. Ha ezt a megoldást választod, írj egy e-mailt:

 

devizahiteligazsag@gmail.com

 

 

A Kúria 10 sorszámú végzése:

 

kuria-10-kep-01.png

kuria-10-kep-02.png

 

 

 

Még a nem-tárgyalás előtt…:

 

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/devizahiteles-gvh-elleni-perunk-a-kurian.html

 

 

 

Az első fok ítélete:

 

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/devizahiteles-gvh-targyalas---az-itelet.html

 

 

A „tárgyaláson kívüli bírósági eljárás” menetéről:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/folytatodnak-a-birosagi-perek-.html

 

 

 

Dr. Patyi András bíróról:

 

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2177

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Patyi_Andr%C3%A1s

 

 

Nagyon bízom benne, hogy a vírus gyorsan lecseng és lesz ebben a perben normális tárgyalás is. Ilyen felkészült jogtudós elé nem minden nap kerül az ember. Nagy kár lenne kihagyni a közvetlen, személyes „diskurzust”.