Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.07.26

Fővárosi Törvényszék végzése peremben

 Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma

 …Bank alperes ellen általános szerződési feltételek érvénytelensége megállapítása iránt indított perében meghozta a következő végzést.

 A bíróság  felhívja…8 napon belül … valamennyi kereseti kérelme vonatkozásában: 

  • Konkrétan jelöljék meg a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmüket (kereseti kérelem).
  • Ennek keretében szükséges a pertárgy érték megjelölése, valamint az alperessel megkötött, s a per tárgyát érintő szerződések időpontjában hatályos általános szerződési feltételeket tartalmazó alperesi szabályzatok becsatolása is.
  • Továbbá annak egyértelműsítése, hogy melyik igényt terjesztik elő elsődlegesen, másodlagosan, harmadlagosan stb, illetőleg huszonhatodlagosan stb, illetőleg amelyek egymás mellett érvényesítendő kereseti kérelmek- felperesenkénti bontásban. 

A bíróság tájékoztatja a felpereseket, hogy jogi képviselő meghatalmazására jogosultak, aki igényeiket jogi formába öntve be tudja nyújtani a bíróságra. 

  • Amennyiben személyesen kívánnak ennek ellenére is eljárni, úgy a keresetlevelüket, valamint minden egyéb iratukat minősített magánokirati formában kell benyújtsák.
  • Fenti alaki hiányt minden iratuk vonatkozásában pótolják (..két tanú.. neve+ lakcíme…)
  • Amennyiben pedig minden megjelölt igényt érvényesíteni kívánnak, valóságos keresethalmazban, űgy pedig kötelező a jogi képviselet, mert a 30 millió Ft pertárgy értéket a követelésük meg fogja haladni. Ennek hiányában nyilatkozataik hatálytalanok, s a bíróság, amennyiben fenti határidőn belül a hiányt nem pótolják, a pert megszünteti.
  • Ez esetben  a bíróság felhívja felpereseket, amennyiben valóságos keresethalmazat pertárgy értéke 30 millió Ft-ot meghaladja, hogy Pp. 120. § (1) bekezdésében foglaltak szerint terjesszék elő keresetlevelüket. Amennyiben pedig látszólagos keresethalmazat van, úgy a pertárgy érték megjelölése szükséges, s annak 6%-a eljárási illetékre történő kiegészítése, a már megfizetett  illetéknek. (Fővárosi Törvényszék előtt maximum 1.500.000 Ft-ra). 

Amennyiben fenti hiányokat nem pótolják….. a bíróság keresetlevelüket idézés kibocsátása nélkül el kell utasítsa, illetve hiányos tartalma alapján fogja elbírálni.

… a helyi bíróság (Pesti K. K.) előtt előterjesztett kereseti kérelmeiket is pontosítsák, jelöljék meg azok jogalapját, jogcímét – fenti határidőn belül.

 

Bp…..

 

- ma érkezett, ma vettem át -