Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.01.05

Felülvizsgálati kérelem a Kúrián – ez mi?

A felülvizsgálati kérelem alaki és tartalmi kellékei:

A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati kérelem irányul, továbbá - a megsértett jogszabály konkrét, beazonosítható megjelölésével - elő kell adni, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja.

A fellebbezésben új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet.

 

Az eljárás lefolyása:

A felülvizsgálati kérelmet nem lehet megváltoztatni.

Felülvizsgálati kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a határozat végrehajtását a Kúria kérelemre kivételesen felfüggesztheti.

Az ítélet elleni felülvizsgálati kérelemmel szemben az ellenérdekű fél ellenkérelmet terjeszthet elő, továbbá, ha a támadott határozat megváltoztatását kívánja, a felülvizsgálati kérelem kézbesítésétől számított 8 napon belül csatlakozó ellenkérelmet terjeszthet elő.

Végzés ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem esetében tárgyalás tartása nem kérhető.

A felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének helye nincs. A Kúria a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. 

A Kúria a jogerős határozatot csak a felülvizsgálati kérelem és a csatlakozó felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálhatja felül, kivéve, ha a pert hivatalból megszünteti, vagy ha a határozatot hozó bíróság nem volt szabályszerűen megalakítva, illetve a határozat meghozatalában olyan bíró vett részt, akivel szemben a törvény értelmében kizáró ok áll fenn.

Ha a felülvizsgálni kért határozat a jogszabályoknak megfelel, vagy olyan eljárási szabálysértés történt, amelynek az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása nem volt, a Kúria a megtámadott határozatot hatályában fenntartja.

A Kúria határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 

 

http://www.lb.hu/hu/rendkivuli-jogorvoslati-eljarasok-kozigazgatasi-es-polgari-ugyekben

 

Az Alaptörvény 25. cikke szerint a Kúria Magyarország legfőbb bírósági szerve.

A Kúria biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, jogegységi határozatai a bíróságokra kötelezőek.

 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény értelmében a Kúria:

a.) elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot,

b.) elbírálja a felülvizsgálati kérelmet,

c.) a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz,

d.) joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát,

e.) elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé.... stb

http://www.lb.hu/hu/kuria-alkotmanyos-helye-feladatai-es-hataskore