Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.10.12

Első fokon nyertem - az ERSTE nem tud számolni

nyertem---kep.png

 

Ez az ítélet nem a 7 éve indított peremben született, az még fel van mindig függesztve.

 

Ez a per a 2015. évi elszámolás vitatásával kapcsolatos… Részletek a 8 oldalas elsőfokú ítéletből, felperes az Erste, alperesek én és a feleségem:

 

Indoklás

 

A PBT 2017. augusztus 22. napján kelt … határozatával kötelezte a felperest a …. szerződés vonatkozásában új elszámoló levél és hiteltörténeti kimutatás, valamint részletes elszámolás (együttesen: új elszámolás) készítésére és a módosított elszámolás végrehajtására … 15 napon belül.

 

A bíróság előre bocsájtja, hogy a jelen per tárgyát nem a felperes által készített elszámolás helyességének a vizsgálata képezte.  …. a bíróságnak arról kellett döntenie, hogy a végrehajtandó határozatban, illetve végrehajtási záradékokban foglaltakat a felperes teljesítette-e, ekként a végrehajtási eljárások megszüntetésének hely van-e.

 

Az előzmény nagyon röviden:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/amikor-a-bank-indit-pert-a-vegrehajtas-ellen----.html

 

 

A bíróság elsődlegesen azt vizsgálat, hogy a felperes elkészítette és megküldte-e az új elszámolást. … a korábbi részletes elszámoláson szereplőtől eltérő kódsor alapján a bíróság megállapította, hogy az formailag új elszámolásnak minősül. A bíróság megjegyzi, az, hogy az új elszámolás tartalmában a korábbival egyező, nem zárja ki, hogy az új elszámolásnak minősüljön.

 

A bíróság ezt követően vizsgálta azt, hogy az elszámolást a felperes a végrehajtandó határozatban foglaltaknak megfelelően készítette-e el.

 

A PBT határozatában előírta, hogy az új elszámolás elkészítése során a felperes az egyes kimutatásokban kizárólag olyan, következetesen kimutatott helyes adatokat tüntethet fel, melyek az ügylettel összefüggő gazdasági-pénzügyi eseményekkel, valamint egymással összhangban állnak.

 

… a felperes keresetváltoztatásában előadott tényállításában maga hivatkozott arra, hogy az alpereseknek megküldött hiteltörténeti kimutatás hibás adatokat tüntet fel. Ezen alperesek által sem vitatott tényállítás pedig önmagában megalapozatlanná tette a keresetet, figyelemmel arra, hogy a felperes kötelezettsége a PBT végrehajtandó határozata szerint egymással is összefüggésben álló és helyes adatok feltüntetésére vonatkozott, melynek megtörténtét az alperesek kifejezetten vitatták.

 

A bíróság megjegyzi, hogy a felperes nem csak nem bizonyította, de nem is tett tényállítást arra vonatkozóan, hogy a …perben (megj: a 2018. 09.14.-i tárgyaláson átadott) javított hiteltörténeti kimutatást az alperesek részére megküldte volna.

 

Minthogy a 2018 áprilisában az alperesek részére megküldött hiteltörténeti kimutatás – bár a korábbiaktól eltérő (megj: a bank három hiteltörténeti kimutatást készített, a negyediket a 2018. 09.14.-i tárgyaláson adta át), de továbbra is - hibás adatokat tartalmazott, az elszámolás a PBT határozatának nem felelt meg, mely a keresetet önmagában megalapozatlanná tette. 

 

A bíróság megjegyzi, hogy a felperes továbbra is köteles a javított adatokat feltüntető hiteltörténeti kimutatást is tartalmazó (teljes és hibátlan) elszámolást az alperesek részére megküldeni.

 

 

Az alpereseknek pedig ennek kézbesítését követően nyílik meg a joga esetleges panasz benyújtására.

 

Nos, ebből nem nagyon lehet tudni, hogy mi is a probléma az elszámolással, igaz?

Most talán a legfontosabb vitatott tételről. Részlet a mi, 34 oldalas ellenkérelmünkből.

 

2.4.1 A vitatott tények és körülmények, valamint a vitatás oka (megj: idézőjelben a bank keresetlevelének állítása):

 

„bankunk részéről az elszámoló levél megküldését követően megállapítást nyert az a hiba , hogy a 2014.11.30-i dátumhoz kapcsolóan feltüntetett összeg (fennálló tartozás) nem tartalmazta a felszámított, de esedékessé nem tett késedelmi kamat összegét, a lejárt törlesztésvédelmi díj, illetve ennek késedelmi kamat összegét.”

A részletes elszámolás tartalmazza a késedelmi kamat összegét: „tisztességes devizában nyilvántartott hátralékos késedelmi kamat összege (327. oszlop 137. sor: 7.745,46 CHF”. Ebből az összegből azonban hiányzik a kezelési költség késedelmi kamata.

 

Vagyis a bank duplán számolt késedelmi kamatot! Ezt a tárgyaláson világosan kifejtettük.  Részlet a tárgyalási jegyzőkönyvből:

 

Hamisnak tartjuk azt a banki, illetőleg felperesi előadást, hogy azért kellett új elszámolást készíteni (megj: még 2015-ben), mert a korábbi elszámolás a hátralékos késedelmi kamatot nem tartalmazta volna.

… tartalmazta a részletes elszámolás a késedelmi kamatokat, ezért nem volt szükség annak okán a részletes elszámolás kiegészítésére.

(A bank 2015-ben két elszámolást küldött, a 2.-ban a bank a követelését megnövelte…)

 

 

Több mellékletet is csatoltunk az ellenkérelmünkhöz. Részlet a 16. sorszámúból:

 

Mint látható, a részletes elszámolásban a késedelmi kamat tartozás: 7.745,46 CHF

A felperes bank viszont mindig olyan 9.345,19 CHF késedelmi kamatról beszél, melyet az első elszámoló levél készítésekor elfelejtett figyelembe venni.

Miként lehet ilyen jelentős eltérés a két késedelmi kamat között?

Miként lehet, hogy ez a késedelmi kamat összeg a kezelési költség késedelmi kamatát nem tartalmazz?

A PBT a kötelezést tartalmazó határozatában az ilyen hiányosságok miatt írja elő új elszámolás készítését, melyekben „egymással összhangban álló, következetesen kimutatott helyes adatok” vannak és „összefüggnek a gazdasági-pénzügyi eseményekkel”.

Az MNB rendelet szerint a részletes elszámolásnak minden adatot tartalmaznia kell.

A PBT a végzésében tudatosan, az általa észlelt problémák ismeretében írta elő, hogy a felperes banknak új részletes elszámolást is készítenie kell. Kizárólag így biztosítható a fogyasztó számszaki ellenőrzésének a lehetősége.

Ellenőrzésre, a tények ismeretében mindenképpen szükség van.

Szükséges az ellenőrzéshez egy új részletes elszámolás.

 

A tárgyaláson is adtunk át dokumentumokat és hozzá magyarázatokat. Részlet az egyikből:

 

Hamis az a banki állítás, hogy azért volt szükség a 2. elszámoló levél kiküldésére (2015-ben), mert a bank hibázott, és nem számolt késedelmi kamatot.

 

 

Az Erstének 15 napja van, hogy fellebbezzen…

 

Ha az Erste fellebbez, akkor szükségem lesz már az ügyvédemre is.