Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.10.25

Banki panasz – HUF elszámolásom 3/7 rész

Témák szerint most a panasz kissé átszerkesztve – részletek hét részben.

3. rész.

 

 

Az áthidaló kölcsönszerződés nem tartalmazza azt a késedelmi kamatlábat, melyet alkalmazni kell „a meg nem fizetett ügyleti kamat után” számítandó késedelmi kamatösszeg meghatározásakor. Az áthidaló kölcsönszerződés azt sem tartalmazza, hogy ez a késedelmi kamatláb mikor, miként változtatható meg egyoldalúan a Fogyasztó hátrányára.

 

 

A ténylegesen alkalmazott és a tisztességes ügyleti kamatláb szerencsére egymás melletti oszlopban van, a 177. és a 178. oszlopban. Azért, hogy a kevésbé járatos fogyasztókat megtévesszék, egyik alkalommal „ügyleti kamat százalék” a másik alkalommal „ügyleti kamatláb” szerepel.

 

2012.01.16.          7,63%              1.sor

2012.05.03.          7,24%              9. sor

2013.02.15.          5,70%            30. sor

2014.02.17.          2,99%            42. sor

2015.02.01.          2,10%            54. sor

 

A kamatperiódus a kölcsönszerződés szerint egy év. Mint látható a bank a fogyasztó javára eltért ettől megkötéstől, melyre a kölcsönszerződés lehetőséget adott.

 

Megnehezíti az ellenőrzést, hogy a részletes elszámolás nem tartalmazza a törlesztő részlet nagyságát. Mint korábban már jeleztük, a bank sem a kölcsönszerződésben nem adott meg törlesztő részlet összeget, sem a vállalási idő lejártát követően (amikor elkezdték a fogyasztók a törlesztő részletek fizetését) nem közölte, hogy mennyi a törlesztő részlet.

 

Miért nem tartalmazza ezt a fontos adatot a részletes elszámolás? Milyen törvény, rendelet vagy jogszabály tiltja meg azt, hogy a fogyasztók számára legkönnyebben ellenőrizhető adatot, a törlesztő részlet nagyságát megadják?

 

Az elszámoló levél 9. oldala ismerteti, hogy hol érhető el a kamatláb az Erste Bank honlapján:

„Kamat mértéke az elszámolási levélben kerül közlésre, illetve a mindenkor hatályos Lakossági Hitel Hirdetmény vonatkozó rendelkezése (11. sz. melléklete) ad róla tájékoztatást.”

 

 

Nincs 11. sz. melléklet, van viszont 11-essel kezdődően 8 darab melléklet, mindegyik egyenként is több száz oldal.

 

 

11.1. sz. melléklet: Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói - Fogyasztási és Gépjármű vásárláshoz kapcsolódó hitelek
11.2. sz. melléklet: Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói - Szabad felhasználású jelzáloghitelek
11.3. sz. melléklet: Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói - Piaci kamatozású lakáshitelek
11.4. sz. melléklet: Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói - Kiegészítő kamattámogatott, Fiatalok és többgyermekes családok kamattámogatott lakáshitele, valamint piaci kamatozásúvá átalakított támogatások és támogatott hitelek
11.5. sz. melléklet: Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói - Jelzáloglevél kamattámogatott hitelek
11.6. sz. melléklet: Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói - Egyéb hitelek
11.7. sz. melléklet: Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói - Az elszámolásban érintett deviza alapú lakáscélú jelzáloghitelek
11.8. sz. melléklet: Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói - Elszámolásban érintett deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelek

 

Kérjük pontosítani a kölcsönszerződésünkkel kapcsolatban pontosan hol, milyen kölcsön-típus néven találunk adatokat, tájékoztatásokat.

 

A 9. oldal tartalmazza a módosult kölcsönszerződésre vonatkozó ügyleti kamatláb számítást:

 

„A kamatfelár a kamatfelár periódusokban rögzített.

Az Adós által fizetendő kamat: kamatbázis + kamatfelár

Kamat mértéke az elszámolási levélben kerül közlésre, illetve a mindenkor hatályos Lakossági Hitel Hirdetmény vonatkozó rendelkezése (11. sz. melléklete) ad róla tájékoztatást.

A Bank a kamat mértékét a referencia kamatláb futamidejének (1 havi) megfelelő időközönként, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatlábhoz igazítja.

Az ügyleti kamatból a referenciakamat mértéke a 1 havi BUBOR változásának hatására 1 havonta, az ügylet referencia kamatperiódusának kezdő időpontjához igazodva automatikusan módosul.”

 

„A Bank által alkalmazott kamatfelár változtatási mutató: H2F”

 

Az eredeti kölcsönszerződésünkben az ügyleti kamatláb teljes egészében megegyezik a 3 havi BUBOR-ral (jelen levelünk elején szó szerint idézzük).

 

A módosított szöveg számunkra értelmezhetetlen, nem átlátható. Ragaszkodunk az eredeti egyértelmű megfogalmazáshoz.

 

A módosult kölcsönszerződést ezért nem fogadjuk el.