Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.04.05

az Erste nem készít....

nem-keszit---kep.png

 

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

 

 

A 2013. évi CXXXIX törvény (a Magyar Nemzeti Bankról) már a bevezetőjében rögzíti az MNB elsődleges céljai és alapvető feladatai között:

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének, ellenőrzésnek megerősítése

 

A most benyújtott kezdeményezésem célja pontosan ez, az Erste Bank erőteljes felügyelete és ellenőrzése egy konkrét eset kapcsán. Fogyasztóvédelmi szempontból kiemelt szerepe van az MNB keretein belül működő Pénzügyi Békéltető Testületnek, sajnos vizsgálat alá kell vonni a tevékenységüket.

2. Az MNB alapvető és egyéb feladatai

4. § (9) Az MNB ellátja pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét

a) a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása,

d) a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése

(10) Az MNB - a Pénzügyi Békéltető Testület útján - ellátja a fogyasztó és a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek között létrejött - szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezését.

 

Felügyeleti feladatok

39. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az MNB a 4. § (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében ellátja

c) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény,

e) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvény,

hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét.

(2) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a kereskedelmi kölcsönt nyújtó hitelező felügyeletét a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenysége tekintetében.

 

41. § (1) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását

a) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008 április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet,

b) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet,

 

A hatósági eljárások közös szabályai

45. § Az MNB hatóságként jár el

a)   a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a 39. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek, szervezetek, valamint tevékenységek feletti folyamatos felügyelet gyakorlása

 

47. § (1) Az MNB engedélyezési, ellenőrzési, fogyasztóvédelmi ellenőrzési, piacfelügyeleti eljárásában, felügyeleti ellenőrzése során, továbbá a 45. § f) pontjában meghatározott eljárásban ügyfél az,

a) akire nézve az MNB jogot vagy kötelezettséget állapíthat meg,

d) aki fogyasztóként fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be, vagy

 

Kérem, hogy az MNB, mint az Erste Bank felügyeleti szerve, hatóságként tartson felügyeleti ellenőrzést, valamint fogyasztóvédelmi ellenőrző eljárás keretében is és piacfelügyeleti eljárás keretében is vizsgálja meg, hogy

  • az Erste Bank miért nem hajtja végre a PBT kötelező határozatát még végrehajtói intézkedés hatására sem;
  • miként fordulhat elő, hogy új részletes elszámolás elkészítése és elküldése helyett a 2015. évi részletes elszámolást küldi el 2018. márciusában a végrehajtónak és a megtévesztett banki károsultnak – miként fordulhat elő, hogy az Este Bank annak ellenére nem tart a Felügyelet szigorától és bírságától, hogy az elmúlt években több tízezer ügyfelét már megtévesztette és becsapta;
  • az elszámolásban (elszámoló levél, hiteltörténeti kimutatás, részletes elszámolás) talált hibák arra utalnak, hogy rendszerhibáról van szó, feltehetőleg minden ERSTE ügyfél hibás elszámolást kapott 2015-ben;
  • miként végezhet a PBT olyan tevékenységet, mely során a fogyasztók érdekeit semmibe veszi?

 

Az, hogy mindez nem derült ki eddig, annak az oka az, hogy a PBT nem végezte el a törvény által rá bízott feladatát: beérkező panaszokra sablon, elutasító választ adott. Feltehetőleg kevesen voltak olyanok, mint én, akik a hosszas és fárasztó pereskedést választották annak érdekében, hogy bíróság kötelezze a PBT-t új eljárás lefojtatására. Az új PBT eljárás eredményt hozott, az Erste Bank azonban figyelmen kívül hagyja.

 

A részletek a csatolt dokumentumokból megismerhetőek. A leírt és most átadott dokumentumokon kívül szükségesnek tartom a vizsgálat során a személyes meghallgatásomat is. Így lesz lehetőségem szükség szerint pontosítani és kiegészíteni az ügy részleteit, így lesz lehetőségem a sikeres vizsgálatot elősegíteni.

 

Várom intézkedésüket, tisztelettel:

 

 

Szabó József

 

-------------  az  előzmények összefoglalója  -----------------

 

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/a-pkkb-elrendelte-az-erste-vegrehajtasat-----elszamolas-ugyeben.html

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Budapest

Nem Viza, 2018.04.05 20:36

Kedves József! Átérzem a dühöt és a tanácstalanságot, mivel ezt az utat már sajnos én is végigjártam. Ugyanígy a régi, megállapítottan jogsértő elszámolást közölte velem a bank új elszámolásként. Tapasztalatom szerint MNB eljárást csak a bank magatartására vonatkozó kifogás alapján tud kezdeményezni. Azonban csak akkor, ha kifejezetten és erre vonatkozóan a banknál panasszal élt. Az MNB eljárás során a DH2 tv. 32. § (2) bekezdésére hivatkozzon, ami utaló szabályként rendeli az MNB törvény 81. §-át amely alapján kérelemre is lehetséges vizsgálatot indítani, ha a bank magatartására vonatkozó kifogást fogalmaz meg a kérelmező. Egyébként a válasz az MNB-től az alábbi, a forintosítással kapcsolatos kifogásokat az MNB csak hivatalból indított eljárás keretében ellenőrizheti....

Budapest

jozef, 2018.04.06 18:39

Végrehajtónál van az ügy. A végrehajtó kérdezte, hogy elfogadom-e az Erste teljesítését. A válaszom NEM - és alaposan meg is indokoltam

Re: Budapest

Nem Viza, 2018.04.07 12:08

Remélem ezzel célt ér... nálam a bíróság elutasította a végrehajtási lap kiállítására vonatkozó eljárást, jelenleg másodfokon van az ügy... Mindezek mellett sajnos belátható, hogy az MNB nem tesz semmit az adósok védelme érdekében, sőt álláspontom szerint Ő az ötletgazdája a vonatkozó régi elszámolások újként történő közlésére. Ugyanakkor mivel a bank a régi elszámolást változatlan formában újként közli és ezzel a már jogerősen megítélt dolog újratárgyalására kényszeríti a fogyasztót, és mivel a res iudicata jogintézménye kizárja, hogy ugyanabból a tényalapból származó ugyanazon jog iránt ugyanazok a felek egymás ellen új keresetet indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá tehessék, - és mivel az sérti a hatályos Pp. 229. § (1) bekezdését, az MNB tv. 107. §-át valamint a DH2tv.29.§-át - a Bank gátolja a fogyasztók jogainak érvényesítését.
Mindennek megfelelően megállapítható, hogy a Bank az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződéses rendelkezést megsértette, annak alkalmazása tisztességtelen, az nem felel meg az egyoldalú szerződésmódosítási jog tisztességtelenségéről szóló 2/2012.(XII.10.) PK vélemény 6 pontjában felsorolt elvekből az objektivitás, ténylegesség és arányosság valamint a szimmetria elvének.