Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.09.27

Az Alkotmánybíróságnak nem sürgős

ab-nov---kep---01.png

 

Iktatószám:IV-1/02804-15/2021

Tisztelt Szabó Úr!

 A IV/2804/2021. számú ügyben írt, az ügy állásáról tájékoztatást kérő elektronikus levelére válaszolva -- az előadó alkotmánybíróval történt  konzultáció alapján és megbízásából -- az alábbiakról tudom tájékoztatni.


 Amint erről Önök, mint indítványozók levélben tájékoztatást is kaptak, az  Alkotmánybíróság elnöke az előadó alkotmánybíró javaslatára a befogadási  határidőt 2022. áprilisában meghosszabbította. Az Alkotmánybíróság  ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (Ügyrend) 54. (4)  bekezdésében foglaltak értelmében az Ügyrendben meghatározott határidőkbe  -- így az alkotmányjogi panaszok befogadása tárgyában való döntésre  rendelkezésre álló határidőbe sem -- az ítélkezési szünet időtartama nem  számít bele. A meghosszabbított határidő a befogadás kérdésében történő  döntésre a nyári ítélkezési szünet időtartamára tekintettel ezért nem az  eredeti tájékoztató levélben foglalt szeptember 21. napján,  hanem  2022.  november 3-án jár le. Az előadó alkotmánybíróval folytatott egyeztetés  alapján jelenleg arról tájékoztathatom, hogy folyik az ügy előkészítése,  és a befogadásról az ősz folyamán, a határidő lejártát megelőzően dönteni  fog az erre illetékes tanács.

 Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

 Üdvözlettel,

 Dr. Virányi András
 vezető főtanácsos


 Salamon László Dr.
 alkotmánybíró

 

 

 Részlet az AB honlapjáról, az ügyről:

 

" Az indítványozók álláspontja szerint a törvényszék sérelmezett végzése sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert a törvényszék tévesen alkalmazta a jogszabályokat, a jogértelmezése nem áll összhangban a jog alkotmányos tartalmával. Nézetük szerint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 407. § (2) bekezdés b) pontja - mely esetükben kizárja a felülvizsgálati eljárás lefolytatását - sérti a jogorvoslathoz való jogot..""

 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/DFFC891A735FBA70C12587C60060461B?OpenDocument

 

 

Itt az AB honlapján eléritek a teljes AB panaszom.

 

Előzmény:

 

Az AB húzza az időt devizahiteles ügyemben

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/az-ab-huzza-az-idot-devizahiteles-ugyemben.html