Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.08.24

Alkotmányjogi panasz - Kúria 2/2014 - 4/4

 A negyedik részben a panasz elejének a lényege

 1-004.png

 

 Tisztelt Alkotmánybíróság!

 

Alkotmányjogi panaszt nyújtunk be a Kúria 2/2014 számú polgári jogegységi határozat több pontja miatt, mivel azok az Alaptörvényben biztosított jogainkat több ponton is közvetlenül megsértik.

 

A polgári jogegységi határozat a bíróságok számára kötelező erővel bír, így a jogegységi határozat utasításai, megállapításai ellen nincs más jogorvoslati lehetőségünk.

 

Az alkotmányjogi panaszunkat a 2011 évi CLI törvény 27.§-a és az Alaptörvény XXV. cikke és XXVIII. cikke alapján nyújtjuk be.

 

 

9. Az alkotmányjogi panasz


27. § Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés

a) az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és

b) az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

 

 

Alaptörvény

Az Alkotmánybíróság

24. cikk

(2) Az Alkotmánybíróság

d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját;

3) Az Alkotmánybíróság

b) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést;

 

 

XXV. cikk

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.

 

 

XXVIII. cikk

(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti

 

 

 

Az alkotmányjogi panaszunkat a jogegységi határozatot hozó Kúriánál is és közvetlenül az Alkotmánybíróságnál is benyújtjuk.

  

Szabó József és felesége 2007. április 6.-án lakásvásárlás céljából CHF alapú elszámolással kölcsönszerződést kötött az Erste Bankkal.

 

A kölcsönszerződésünket mellékletként csatoljuk az alkotmányjogi panaszunkhoz.

 

A kölcsönszerződésünk pontjaival és a bank szerződésteljesítésével kapcsolatban 2011 szeptember 19.-én nyújtottunk be keresetet. A PKKB több alkalommal kérte a kereset pontosítását pontosítást, kiegészítését, majd miután ezeknek maradéktalanul eleget tettünk, 2012.február 2.-án tartott tárgyalást. Ez volt perünkben az első tárgyalás.

 

A 2012.február 2.-i PKKB tárgyalás jegyzőkönyvét csatoljuk az alkotmányjogi panaszunkhoz.

 

A beadott és többször módosított keresetünk több alkalommal megjárta a Fővárosi Törvényszéket, a Pesti Központi Kerületi Bíróságot, és egy alkalommal járt a Fővárosi Ítélőtáblán is. A keresetünket jelenleg a Csepelen tárgyalja a Fővárosi Törvényszék.

 

A Fővárosi Törvényszék a 2014. június 17.-i tárgyalást elhalasztotta. Kérte a felpereseket, hogy a Kúria előző napi, 2014. június 16.-i döntését figyelembe véve pontosítsák a keresetüket. Következő tárgyalási napnak a Fővárosi Törvényszék 2014. szeptember 29.-t tűzte ki.

 

Ez a szeptember végi dátum nekünk reményt adott, hogy még az idén, a kereset beadásától számítva alig több mint 3 év elteltével, első fokú határozat szülessen ügyünkben.

 

A 2014.június 17.-i Fővárosi Törvényszéki tárgyalás jegyzőkönyvét csatoljuk az alkotmányjogi panaszunkhoz.

 

Az Alaptörvényben biztosított, adott ügyben személyünket érintő jogok felsorolása

 

 

NEMZETI HITVALLÁS

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.

Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.

 

M) cikk

(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.

 

 

SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG

 

XXIV. cikk

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

 

XXVIII. cikk

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.

 

 

 Beadva:  2014. július 23.

 A kifogásolt öt pontot az első 3 részben ismertettem.

 

Ui. időközben a perünket a bíróság felfüggesztette, hasonlóan a több mint 10.000 sorstársunk peréhez.