Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.09.16

2 éve adtam be a keresetem

 első per:

Szabó József és Szabóné felperesek 2007.április ....-án kötöttek kölcsönszerződést az alperes Erste Bank Hungary Nyrt-vel. A 21aaa30 számú szerződés CHF elszámolású, 5 éves türelmi idős, 6 hónapos kamatperiódusú, lakásvásárlás célú, lakáspénztári termékkel kombinált jelzáloghitel. A felperesek kölcsön igénye 1x.000.000 Ft volt, a bank átutalással 1x.000.000 Ft-t bocsátott a felperesek rendelkezésére.

Felperesek mivel éveken keresztül hiába kértek információkat és adatokat az alperestől, hiába jelezték a szerződés hiányosságait, 2011. szeptember 1y.-én keresetet nyújtottak be jogi képviselő nélkül a Pesti Központi Kerületi Bíróságra.

Az eljáró bíró többszöri kiegészítés kérés után 2012. február 2.-án tartott tárgyalást.

A tárgyaláson 15 napot adott felpereseknek, hogy pontosítsák keresetüket és következő tárgyalási napnak kitűzte 2012. március 20.-t (19.P.a2.aa3/2011/8)

Felperesek a keresetüket 2012. február 15.-én és 20.-án egészítették ki.

A pesti Központi Kerületi Bíróság 2012. február 29.-én a pert megszüntette és elrendelte a keresetlevél áttételét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszékhez: „A Pp 23.§ (1) bekezdés k.) pontja szerint a törvényszéki hatáskörébe tartoznak a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában indított perek” (19.P.a2.aa3/2011/12.).

A kereset elsőként a Polgári Kollégiumhoz került (26.P.b1.bb5/2012/2), majd onnét a Gazdasági Kollégiumhoz.

A Fővárosi Törvényszék 2012. június 28.-án kelt végzésében a kereseti kérelem pontosítását kérte (28.G.c0.cc6/2012/02).

A felperesek 2012. augusztus 6.-án már jogi képviselővel nyújtottak be kereset kiegészítést a Fővárosi Törvényszékhez.

A Fővárosi Törvényszék  2012. október 24.-én az eredetileg a PKKB-re érkezett iratokat áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező PKKB-hoz (28.G.c0.cc6/2012/5).

„A bíróság a helyi bíróság áttételt elrendelő végzéséből észlelte, hogy a helyi bíróság nem állapította meg  hatásköre hiányát, ezért a Fővárosi Törvényszéknek nem kellett az ügy iratai kijelölés végetti felterjesztése tárgykörében döntést hoznia, hanem pusztán visszatehető volt az áttételt elrendelő helyi bíróságra.”

A bírósági kérésre beadott kiegészítést a Fővárosi Törvényszék idézés nélkül elutasította.

„A Fővárosi Törvényszékre közvetlenül benyújtott kereseti kérelmek vonatkozásában…. keresetlevelüket 2012. augusztus 1. napját követően terjesztették elő… a keresetlevél több szempontból hiányos. Nem jelölte meg, hogy mely felek között, mikor létrejött, mely szerződésnek a semmissége megállapítását kéri. Konkréten nevesítetten nem jelölte meg, hogy mely semmisségi okok vizsgálatát kéri, mely szerződések vonatkozásában… stb. A keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja.”

Vagyis a PKKB-ről felkerült kereset tárgyalás nélkül került a Fővárosi Törvényszékről vissza a PKKB-ra.

A PKKB-én először a gazdasági részleghez került (10.G.dd0.dd6/2013/1), majd utána a polgárihoz.

A PKKB 2013.május 27.-én megállapította „a hatáskörének a hiányát és az iratokat az eljáró bíróság kijelölése végett a Fővárosi Ítélőtáblához” felterjesztette, „a Fővárosi Törvényszék a keresetet áttette a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz úgy, hogy határozatának rendelkező részében nem állapította meg a hatásköre hiányát, azonban annak indoklásában erre utalt, illetve az áttételt a hatáskörének hiányával indokolta” (11.P.ee.ee1/2013/5).

A Fővárosi Ítélőtábla 2013. július 9.-én „az eljárás lefolytatására a Fővárosi Törvényszéket jelöli ki”, „az illetékességi területéhez tartozó járásbíróság és törvényszék közötti negatív hatásköri összeütközést a Fővárosi Törvényszék kijelölésével oldotta fel” (9.Pkk.2f.ff9/2013/2)

 

a másik per:

 A felperesek, miután korábbi keresetük tárgyalás nélkül visszakerült a PKKB-ra a Fővárosi Törvényszékről, a Fővárosi Törvényszékhez beadott kereset kiegészítést pedig a bíróság idézés nélkül elutasította, úgy döntöttek, hogy a kimondottan a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozó kérdésekben új keresetet terjesztenek be. A keresetet 2012. december 3.-án adták be.

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 2013. március 29.-én tartott tárgyalást. Mivel az alperes a tárgyaláson csatolta ellenkérelmét, a bíró a tárgyalást elhalasztotta, következő tárgyalási napnak 2013. május 17.-t tűzte ki (10.G.g2.gg6/2012/5).

A felperesek 2013. május 6.-án nyújtottak be beadványt, melyben az alperes ellenkérelmében írtakra reagáltak.

Felperesek kérték a május 17.-i tárgyalás elhalasztását, a Fővárosi Törvényszék 2013. április 23.-án hozott végzést, melyben elhalasztotta a tárgyalást új határnap kijelölése nélkül.

2013. május 7.-i keltezéssel idéző végzés érkezett 2013 június 13.-i tárgyalásra (28.G.h2.hh6/2012/9)

Felperesek 2013. június 6.-án kérték a Fővárosi Törvényszéktől a 28.G.c0.cc6/2012 számon folyamatban lévő per megszüntetését, „tekintettel arra, hogy a jelen perben is érvényesített, a Ptk 209/A.§-ra alapított követelés tárgyában a PKKB előtt 11.P.85.721/2013 számon per van folyamatban”.

„Mivel a PKKB az először a PKKB, majd a Tisztelt Törvényszék által az áttételt elrendelő végzésekben elkövetett eljárási hibára, a hatáskör hiányának rendelkező részben történő megállapítása elmaradására tekintettel az eljárást (annak a majdani jogorvoslati eljárásban elrendelhető megismétlésére kötelezés veszélye) miatt nem kívánta folytatni, hanem az Ítélőtáblához fordult az eljáró bíróság kijelölése érdekében, előállhat az a helyzet, hogy két különböző bíróságnál, vagy ugyanazon bíróság két tanácsánál fog a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt per folyni. Ez a helyzet a felperesi álláspont szerint a per megszüntetésével oldható fel a legegyszerűbben, ezért az erre vonatkozó kérelmet előterjesztjük.”

A felperesek közölték kérelmükben, hogy a 2013. június 13.-i tárgyaláson nem vesznek részt, és kérték a permegszüntető végzés megküldését.

A Fővárosi Törvényszék a június 13.-i tárgyaláson elhalasztotta a tárgyalást és a következő tárgyalást 2013. július 3.-ra tűzte ki. A végzésben a felpereseket a beadványuk pontosítására kérték fel, a 28.G.c0.cc6/2012 vagy a 28.G.h2.hh6/2012/2012 számú pert kívánják megszüntetni (28.G.h2.hh6/2012/13)

Ekkor vált világossá felperesek számára, hogy 2013. június 6.-i permegszüntetést kérő levelükben nem a megfelelő ügyiratszámra hivatkoztak. A folyamatban lévő perben bíróváltás történt, ez a tény sajnos megtévesztette a felpereseket.

A 2013. július 3.-i tárgyaláson a felperesek nem jelentek meg, mivel a tárgyalásról nem volt tudomásuk, a bíróság részéről „a felperesek idézése nem volt szabályszerű” (28.G.h2.hh6/2012/15).

A 2013. augusztus 13.-i tárgyaláson a Fővárosi Törvényszék megszüntette a pert (28.G.h2.hh6/2012/17)

A tárgyaláson derült ki, hogy a már a Fővárosi Ítélőtábláról kereset visszaérkezett a pert megszüntető bíróhoz került kiosztásra (28.G.i2.ii7/2013).