Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.12.16

Válasz Menyusnak az Európai Bizottságtól

valasz---kep.png

 

Tisztelt Menyhért úr!

 

Köszönöm‌ ‌a‌ ‌2020.‌ ‌november‌ ‌2-i‌ ‌levelét,‌ ‌amelyet‌ ‌Dr.‌ ‌Ursula‌ ‌von‌ ‌der‌ ‌Leyen,‌ ‌az Európai‌ ‌Bizottság‌ ‌elnökének‌ ‌is‌ ‌elküldött,‌ ‌aki‌ ‌arra‌ ‌kért,‌ ‌hogy‌ ‌válaszoljak‌ ‌Önnek.‌

 

Büntetőfeljelentést‌ ‌tesz,‌ ‌mert‌ ‌csalást‌ ‌gyanít‌ ‌a‌ ‌magyarországi‌ ‌banki‌ ‌üzletágon‌ ‌belül.‌ ‌

‌ ‌ ‌

Az‌ ‌Európai‌ ‌Bizottság‌ ‌az‌ ‌EU-Szerződések‌ ‌alapján‌ ‌nem‌ ‌rendelkezik‌ ‌hatáskörrel‌ ‌az állítólagos‌ ‌csalások‌ ‌vagy‌ ‌más‌ ‌bűncselekmények‌ ‌kivizsgálására‌ ‌a‌ ‌tagállamokban,‌ ‌kivéve,‌ ‌ha‌ ‌az‌ ‌ilyen‌ ‌csalási‌ ‌aggályok‌ ‌azt‌ ‌jelentik,‌ ‌hogy‌ ‌az‌ ‌EU-hoz‌ ‌tartoznak,‌ ‌vagy‌ ‌az‌ ‌uniós‌ ‌intézmények‌ ‌felügyelik,‌ ‌ellenőrzik‌ ‌vagy‌ ‌folyósítják‌ ‌őket.‌ ‌ ‌

 

A‌ ‌panaszban‌ ‌szereplő‌ ‌állítások‌ ‌alapján‌ ‌az‌ ‌Európai‌ ‌Bizottságnak‌ ‌tehát‌ ‌nincs‌ hatásköre‌ ‌beavatkozni.‌ ‌ ‌

A‌ ‌devizában‌ ‌nyújtott‌ ‌fogyasztási‌ ‌hitelek‌ ‌kapcsán‌ ‌az‌ ‌Európai‌ ‌Bizottsághoz‌ ‌számos panasz‌ ‌érkezett‌ ‌a‌ ‌magyar‌ ‌fogyasztóktól‌ ‌és‌ ‌szervezetektől‌ ‌a‌ ‌devizahitelekkel‌ ‌kapcsolatban‌ ‌felmerülő‌ ‌jogi,‌ ‌gazdasági‌ ‌és‌ ‌társadalmi‌ ‌helyzet‌ ‌kezelésére‌ ‌bevezetett‌ ‌magyar‌ ‌jogszabályokkal‌ ‌kapcsolatban.‌ ‌ ‌

 

A‌ ‌Bizottság‌ ‌strukturált‌ ‌párbeszédet‌ ‌indított‌ ‌a‌ ‌magyar‌ ‌hatóságokkal‌ ‌az‌ ‌EU-Pilot 8572/16‌ ‌/‌ ‌JUST‌ ‌ügy‌ ‌keretében.‌ ‌Ez‌ ‌a‌ ‌vizsgálat,‌ ‌amely‌ ‌főleg‌ ‌a‌ ‌fogyasztói‌ ‌szerződésekben‌ ‌a‌ ‌tisztességtelen‌ ‌feltételekről‌ ‌szóló‌ ‌93/13‌ ‌/‌ ‌EGK‌ ‌tanácsi‌ ‌irányelv‌ alkalmazására‌ ‌vonatkozik.‌ ‌

 

‌‌Ezzel‌ ‌párhuzamosan‌ ‌az‌ ‌EU‌ ‌Bírósága‌ ‌(EUB)‌ ‌számos‌ ‌ítéletet‌ ‌hozott‌ ‌a‌‌ ‌‌devizahitelekkel‌ ‌kapcsolatos‌ ‌magyar‌ ‌jogszabályokkal‌ ‌kapcsolatban,‌ ‌meghatározva‌‌ ‌‌számos‌ ‌fontos‌ referenciaértéket‌ ‌a‌ ‌szóban‌ ‌forgó‌ ‌magyar‌ ‌jogszabályok‌ ‌EU-ból‌‌ ‌‌történő‌ alkalmazásához.‌ ‌törvény‌ ‌szempontjából.‌ ‌ ‌

 

 

2018.‌ ‌május‌ ‌és‌ ‌2019.‌ ‌június‌ ‌között‌ ‌az‌ ‌EUB‌ ‌előzetes‌ ‌döntéseket‌ ‌hozott‌ ‌a‌ ‌következő‌ esetekben,‌ ‌amelyek‌ ‌közvetlen‌ ‌kapcsolatban‌ ‌állnak‌ ‌a‌ ‌devizafogyasztási‌ ‌hitelekkel:‌ ‌C‌-483/16‌ ‌(Sziber‌ ‌kontra‌ ‌Erste‌ ‌Bank‌ ‌Hungary),‌ ‌C-126/17‌ ‌-‌ ‌(Végzés)‌ ‌(Erste‌ ‌Bank‌ Hungary‌ ‌kontra‌ ‌Czakó),‌ ‌C-51/17‌ ‌(OTP‌ ‌Bank‌ ‌Nyrt‌ ‌et‌ ‌al.‌ ‌V.‌ ‌Ilyés,‌ ‌Kiss),‌ ‌C-227/18 (Végzés)‌ ‌(VE‌ ‌kontra‌ ‌WD),‌ ‌C-118/17‌ ‌(Dunai‌ ‌kontra‌ ‌Erste‌ ‌Bank)‌ ‌Magyarország),‌ C-38/17‌ ‌(GT‌ ‌v‌ ‌HS)‌ ‌és‌ ‌C-511/17‌ ‌(Lintner).‌ ‌ ‌

 

A‌ ‌Bizottság‌ ‌szolgálatainak‌ ‌megértése‌ ‌szerint‌ ‌az‌ ‌EUB‌ ‌úgy‌ ‌ítéli‌ ‌meg,‌ ‌hogy‌ ‌a‌ ‌Kúria‌ által‌ ‌2014-ben‌ ‌elfogadott,‌ ‌a‌ ‌devizahitelekkel‌ ‌kapcsolatos‌ ‌magyar‌ ‌jogszabályok‌ ‌és vezető‌ ‌ügyek‌ ‌nagyrészt‌ ‌összeegyeztethetők‌ ‌az‌ ‌uniós‌ ‌fogyasztói‌ ‌joggal.‌ ‌ ‌

 

A‌ ‌C-118/17‌ ‌(Dunai)‌ ‌ügyben‌ ‌2019.‌ ‌március‌ ‌14-én‌ ‌hozott‌ ‌ítéletében‌ ‌a‌ ‌Bíróság megállapította:‌ ‌ ‌

Amennyiben a magyar jogalkotó orvosolta a hitelintézetek azon gyakorlatával kapcsolatos problémákat, amelyek kölcsönszerződések megkötését tartalmazzák, ideértve az árfolyam-különbözetre vonatkozó feltételeket is, azáltal, hogy törvényi eszközökkel módosítják ezeket a feltételeket, és egyúttal biztosítják akölcsönszerződések érvényességét. , ez a megközelítés megfelel az uniós jogalkotó által a 93/13 irányelv és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésénekösszefüggésében kitűzött célnak.

Ez a cél a felek közötti egyensúly helyreállításában áll, a szerződés egészének érvényességének elvileg megőrzésével, nem pedig minden, tisztességtelen feltételeket tartalmazó szerződés felmondásával […]. (40. bekezdés).

‌ ‌

Az‌ ‌EUB‌ ‌azonban‌ ‌figyelembe‌ ‌vette‌ ‌az‌ ‌elszámolás‌ ‌szabályairól‌ ‌szóló‌ ‌2014.‌ ‌évi‌ ‌XL. Törvény‌ ‌37.‌ ‌cikkének‌ ‌(1)‌ ‌bekezdését,‌ ‌amelyet‌ ‌a‌ ‌Legfelsőbb‌ ‌Bíróság‌ ‌(Kúria)‌ ‌egységességi‌ ‌határozatához‌ ‌kapcsolódó,‌ ‌a‌ ‌pénzügyi‌ ‌intézmények‌ ‌és‌ ‌egyéb‌ ‌különös‌ ‌rendelkezések‌ ‌(más‌ ‌néven‌ ‌„DH‌ ‌2.‌ ‌törvény”),‌ ‌amelyek‌ ‌nem‌ ‌egyeztethetők‌ ‌össze‌ ‌a‌ ‌fogyasztói‌ ‌szerződésekben‌ ‌alkalmazott‌ ‌tisztességtelen‌ ‌feltételekről‌ ‌szóló‌ ‌93/13‌/EGK‌ ‌irányelvvel.‌ ‌ ‌

 

‌‌A C-118/17‌ ‌(Dunai)‌ ‌ügyben‌ ‌hozott‌ ‌ítélet‌ ‌53.‌ ‌pontjában‌ ‌az‌ ‌EUB‌ ‌kijelentette:‌‌ ‌‌

[Úgy tűnik, hogy [...] az alapügyben szóban forgó nemzeti jogszabályok, jelen esetben a DH 2 törvény 37. cikkének (1) bekezdése azt sugallják, hogy a fogyasztók, amikor a kifejezés tisztességtelen jellegére hivatkoznak […] arra a következtetésre kell jutnia, hogy az ügyben eljáró bíróság a szerződést határozatának napjáig érvényesnek nyilvánítja.

Ezért ez a rendelkezés megakadályozza, hogy a 93/13 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének megsértésével a fogyasztókat - adott esetben - a szóban forgó szerződés teljes felmondása révén ne kössék az érintett tisztességtelen feltétel, ha az említett szerződés e kifejezés nélkül nem folytatható.‌‌"

 

Az‌ ‌EUB‌ ‌arra‌ ‌a‌ ‌következtetésre‌ ‌jutott,‌ ‌hogy‌ ‌a‌ ‌93/13‌ ‌/‌ ‌EGK‌ ‌irányelv‌ ‌6.‌ ‌cikkének (1)‌ ‌bekezdése‌

kizárja azokat a nemzeti szabályozásokat, amelyek megakadályozzák az ügyben eljáró bíróság olyan esetekben, mint amilyenek az alapeljárás tárgyát képezik, az eljárás törlése iránti kérelem benyújtását. kölcsönszerződés az árfolyamkockázatra vonatkozó feltétel tisztességtelen jellege alapján, amennyiben megállapítást nyer, hogy ez a feltétel tisztességtelen, és a szerződés e feltétel nélkül nem maradhat fenn.‌‌

(A rendelkező rész 1. pontjának második francia bekezdése)

 

Más‌ ‌előzetes döntéshozatalban‌ ‌az‌ ‌EUB‌ ‌útmutatást‌ ‌adott‌ ‌a‌ ‌kérdést‌ ‌előterjesztő‌ ‌magyar bíróságoknak‌ ‌arról,‌ ‌hogy‌ ‌a‌ ‌2014.‌ ‌évi‌ ‌magyar‌ ‌jogszabály‌ ‌devizahitelekre‌ ‌vonatkozó‌ ‌egyéb‌ ‌vonatkozó‌ ‌rendelkezéseit‌ ‌összeegyeztethetőnek‌ ‌kell-e‌ ‌tekinteni‌ ‌az‌ ‌EU-val.‌ ‌fogyasztói‌ ‌jog.‌ ‌ ‌

 

A‌ ‌Bizottság‌ ‌szolgálatai‌ ‌ezért‌ ‌a‌ ‌8572/16‌ ‌/‌ ‌JUST‌ ‌EU-Pilot‌ ‌ügy‌ ‌keretében‌ ‌folytatták‌ a‌ ‌strukturált‌ ‌párbeszédet‌ ‌a‌ ‌magyar‌ ‌hatóságokkal,‌ ‌és‌ ‌jelenleg‌ ‌a‌ ‌következő‌ ‌lépések‌ ‌értékelését‌ ‌végzik.‌ ‌ ‌

 

Ebben‌ ‌az‌ ‌összefüggésben‌ ‌a‌ ‌Bizottság‌ ‌szolgálatai‌ ‌figyelembe‌ ‌veszik‌ ‌a‌ ‌magyar‌ ‌bíróságok‌ ‌által‌ ‌az‌ ‌EUB‌ ‌előtt‌ ‌folyamatban‌ ‌lévő‌ ‌további‌ ‌előzetes‌ ‌döntéshozatal‌ ‌iránti‌ ‌kérelmeket‌ ‌(C-932/19‌ ‌JZ‌ ‌kontra‌ ‌OTP‌ ‌és‌ ‌C-472/20‌ ‌Lombard‌ ‌Lizing)‌ ‌a‌ ‌Tanács‌ ‌alkalmazásáról.‌ ‌93/13‌ ‌/‌ ‌EGK‌ ‌irányelv.‌ ‌ ‌

 

‌‌A fentiekre‌ ‌való‌ ‌tekintettel‌ ‌a‌ ‌Bizottság‌ ‌szolgálatai‌ ‌iktatták‌ ‌a‌ ‌levelét,‌ ‌mivel‌ ‌panasza‌ ‌alapján‌ ‌nem‌ ‌indíthat‌ ‌vizsgálatot.‌ ‌ ‌

Tisztelettel:‌ ‌Blanca‌ ‌RODRIGUEZ‌ ‌GALINDO‌ ‌osztályvezető‌ ‌

 

 

Subject: Your email/letter of 2 November 2020

 

Dear Mr. Menyhért,

 

Thank you for your letter of 2 November 2020 that you sent also to the President of the European Commission, Dr. Ursula von der Leyen, who has asked me to reply to you.

 

You are making a criminal complaint because you suspect fraud within the banking business in Hungary.

 

The European Commission, under the EU Treaties, does not have competences to investigate alleged fraud or other criminal offences in the Member States, unless such fraud concerns means that belong to the EU or are supervised, monitored or disbursed by the EU institutions. Based on the allegations in your complaint, the European Commission therefore does not have any power to intervene.

 

As regards consumer credits provided in foreign currency, the European Commission received several complaints from Hungarian consumers and organisations concerning the Hungarian legislation introduced to manage the legal, economic and social situation that arose in relation to foreign currency credits.

 

The Commission has initiated a structured dialogue with the Hungarian authorities in the framework of EU-Pilot case 8572/16/JUST. This investigation, which mainly concerns the application of Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, is ongoing

 

In parallel, the Court of Justice of the EU (CJEU) has handed down a number of judgments as regards the Hungarian legislation related to foreign currency credits, setting out a number of important benchmarks for the application of the Hungarian legislation in question from an EU law perspective.

 

Between May 2018 and June 2019, the CJEU issued preliminary rulings in the following cases, which have a direct connection with foreign exchange consumer credits: C-483/16 (Sziber v Erste Bank Hungary), C-126/17 – (Order) (Erste Bank Hungary v Czakó), C51/17 (OTP Bank Nyrt et al. v Ilyés, Kiss), C-227/18 (Order) (VE v WD), C-118/17 (Dunai v Erste Bank Hungary), C-38/17 (GT v HS), and C-511/17 (Lintner).

 

According ot he understanding of the Commission services, the CJEU appears to consider that the Hungarian legislation and lead cases from the Kúria, adopted in 2014 related to foreign currency loans, are largely compatible with EU consumer law.

 

In its judgment of 14 March 2019 in case C-118/17 (Dunai), the Court stated:

“In so far as the Hungarian legislature remedied the problems connected with the practice of credit institutions consisting in concluding loan contracts including terms relating to exchange difference by modifying those terms by legislative means and by safeguarding, at the same time, the validity of loan contracts, such an approach corresponds ot he objective pursued by the Union legislature in the context of Directive 93/13, and in particular Article 6(1) thereof. That objective consists in restoring the balance between the parties while in principle preserving the validity of the contract as a whole, not in cancelling all contracts containing unfair terms […].” (paragraph 40).

 

However, the CJEU considered Article 37(1) of Law XL of 2014 on the Rules of Settlement laid down in Law XXXVIII of 2014 on the Settlement of Particular Issues Related to the Uniformity Decision of the Supreme Court (Kuria) on consumer loans provided by financial institutions and other particular provisions (also referred to as “Law DH 2”) as not compatible with Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts. In paragraph 53 of its judgment in case C-118/17 (Dunai), the CJEU stated:

“[I]t seems […] that the national legislation at issue in the main proceedings, in this case Paragraph 37(1) of the DH 2 Law, implies that consumers, where they invoke the unfair nature of a term […] must also conclude that the court seised of the case declare the contract to be valid until the date of its decision.

Therefore, that provision prevents, in breach of Article 6(1) of Directive 93/13, consumers from not being bound by the unfair term concerned, where appropriate, by means of the cancellation of the contract at issue in its entirety if that contract cannot continue in existence without that term.”

 

The CJEU concluded that Article 6(1) of the Directive 93/13/EEC

“precludes national legislation which prevents, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, the court seised of the case from granting an application for the cancellation of a loan contract on the basis of the unfair nature of a term relating to exchange rate risk where it is found that that term is unfair and that the contract cannot continue to exist without that term.” (point 1, second indent, of the operative part)

 

In other preliminary rulings, the CJEU gave guidance to the referring Hungarian courts as to whether or not other relevant provisions of the 2014 Hungarian legislation concerning foreign currency loans were to be regarded compatible with EU consumer law.

 

The Commission services therefore resumed the structured dialogue with the Hungarian authorities in the framework of EU-Pilot case 8572/16/JUST and is currently assessing next steps. In this context, the Commission services will also take into consideration further requests for preliminary rulings submitted by Hungarian courts which are pending before the CJEU (C-932/19 JZ v OTP and C-472/20 Lombard Lizing) concerning the application of Council Directive 93/13/EEC.

 

Having regard to the above, the Commission services have filed your letter, as it cannot open an investigation based on your complaint.

 

Yours sincerely,

 

(e-signed)

Blanca RODRIGUEZ GALINDO

Head of Unit

 

rodriguez---foto.png

reszleg---foto.png

 

https://op.europa.eu/hu/web/who-is-who/organization/-/organization/JUST/COM_CRF_6435

 

Honlapunkon a Menyhért Pétertől kapott levelet és fordítást tettük közzé, mindenféle változtatás nélkül.

 

Folyt. köv....

 

Az előzményekről... hamarosan olvashatsz