Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.07.31

Válasz a Kúria Elnökétől - 2014.07.31 - ...és viszontválaszunk


     A  KÚRIA  ELNÖKE

       2013. El.I.I.1/74. szám

 

Szabó József úrnak,

a Hiteles Mozgalom alapítójának

 

E-mail: hitelesmozgalom@gmail.com

 

                                                                             

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Szabó József!

 

A 2014. július 30. napján kelt, a Kúriához e-mailben előterjesztett beadványára tájékoztatom, hogy a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2001. évi CLXI . törvény (Bszi.) 37.§ (1) bekezdésére figyelemmel a jogegységi tanács ülése és ennek keretében a jogegységi tanács részére megküldött szakmai anyagok nem nyilvánosak.

 

A fentiekre tekintettel az Ön által kért irat megküldése nem áll módomban.

 

Kérem válaszom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2014. július 31.

 

                          Üdvözlettel:

 

                                                                Dr. Darák Péter                     

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Tisztelt Dr. Darák Péter Elnök Úr!

           Tisztelt Dr. Kovács Ágnes kúriai titkár!

                      Tisztelt Kúria!

 

Köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszoltak tegnapi levelünkre (válaszuk: 2013. El.I.I.1/74. szám).

 

Az Önök által  hivatkozott jogszabály valóban arról rendelkezik, hogy a jogegységi tanács ülése nem nyilvános:

 

37. § (1) Az indítvány alapján a jogegységi tanács elnöke kitűzi az ülés határnapját, melyről a jogegységi tanács tagjait és a törvény alapján részvételre jogosultakat értesíti. A jogegységi tanács ülése nem nyilvános, azon a jogegységi tanács tagjain kívül az indítványozó, a legfőbb ügyész és eseti meghívott vehet részt. Az eseti meghívott személyére az indítványozó vagy a jogegységi tanács tagja tehet javaslatot, a meghívásról a jogegységi tanács elnöke dönt.

 

 

Levelünkben nem is azt kifogásoltuk, hogy nem vehettünk részt hallgatóként a jogegységi tanács ülésén. Levelünkben azt a Legfőbb Ügyész által készített véleményt kértük el a Kúriától, melyre a jogegységi határozat hivatkozik. Nincs olyan pont a törvényben mely kimondaná, hogy a Legfőbb Ügyész szakmai anyaga, véleménye, nyilatkozata titkos lenne és ne lehetne nyilvánosságra hozni.

 

36. § (1) A jogegységi eljárást a jogegységi tanács elnöke készíti elő, ennek során a jogegységi tanácsból egy vagy két előadó bírót jelölhet ki és az indítvánnyal kapcsolatban véleményeket szerezhet be.

(2) A jogegységi határozat hozatalára irányuló indítványt - ha azt nem a legfőbb ügyész nyújtotta be - a jogegységi tanács elnöke a jogegységi indítvánnyal érintett bírósági határozat kiadmányával együtt megküldi a legfőbb ügyésznek. A legfőbb ügyész az indítvány kézbesítésétől számított tizenöt napon belül megküldi a jogegységi indítványra tett nyilatkozatát a Kúriának.

 

 

A jogegységi határozatot kötelező a bíróságoknak figyelembe venni, így közvetlenül hatással van az adósok által indított perek tízezreire. Amennyiben nem ismerhető meg, hogy mi alapján hozta a jogegységi tanács a határozatát sérül az alaptörvényben rögzített „tisztességes és nyilvános tárgyalás” (XXVIII. cikk). Mindenki számára ismert tény, hogy a Legfőbb Ügyész (legalább egyszer) már félre kívánta vezetni a Kúriát (a tegnapi levelünkben említett költség-árfolyamrés ügyben, 2013.05.09-i Szakmai Vélemény), ezt akkor (véleményezzük, hogy az érintett civil érdekvédők elemzéseinek hatására is) a Kúria észlelte és a Legfőbb Ügyész (valamint Szász Károly PSZÁF elnök) álláspontjával ellentétes döntést hozott és kimondta az igazságot, hogy az árfolyamrés költséget okoz az adósnak.

 

Nem zárhatjuk ki azt, hogy a Legfőbb Ügyész most is félre akarta vezetni a Kúriát. Ha így lenne, akkor sérülne az alaptörvényben rögzített „független és pártatlan” bírósági eljárás (XXVIII. cikk).

 

Jelenleg 480.000 jelzálogalapú deviza elszámolású kölcsönszerződés még életben és ezeken kívül van még 140.000 deviza elszámolású gépjármű kölcsönszerződés, így legalább 1,5 millió magyar állampolgár közvetlenül érintett.

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/velemenyunk--allaspontunk/devizahiteles-helyzetkep-2014-marciusaban.html

 

Közös érdek, hogy olyan döntés szülessen melynek tisztaságával, igazságosságával kapcsolatban kétség sem merülhet fel, illetve minden kétség tisztázásra kerül ha bármilyen bizonytalanság felmerül.

 

Szeretném kérni Önt és a Kúriát, hogy tegyék hozzáférhetővé a Legfőbb Ügyész szakmai véleményét (nyilatkozatát) mivel ezt semmilyen jogszabály nem tiltja, nem akadályozza meg.

 

Budapest, 2014. július 31.

 

Üdvözlettel:

 

Szabó József

Hiteles Mozgalom ügyvezető

Arany Liliom Alapítvány

 

 

titok-kuria-legfobb-ugyesz-velemeny---kep-2.png