Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.06.02

Orbitális hibák az elszámolásokban

Tisztelt Matolcsy György Elnök úr!

            Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

                            Tisztelt Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ!

 

 

 

Több alkalommal jeleztük már, hogy szükségesnek tartjuk a 2014. évi XL. törvény 18. § (1) szakaszában lévő 30 napos (jogvesztő) határidő meghosszítását. Időben jeleztük: ahhoz, hogy az adósok ellenőrizni tudják, hogy az elszámoló levélben minden forint befizetésük megfelelő dátummal és megfelelő összeggel szerepel-e, valósak-e a közölt adatok, jól számol-e a pénzintézet (…stb.)  időigényes és jelentős számítógép használói gyakorlatot megkövetelő ellenőrzéseket, számításokat kell végezniük a becsapott és megtévesztett fogyasztóknak. Sok sorstársunknak segítségre van ehhez szüksége.

 

 

Néhány bank részletes elszámoló levelét sikerült a mai napig alaposan ellenőriznünk. Egy-egy ellenőrzés 15-20-25 munkaórát igényelt.  Rengeteg hibát találtunk, a legnagyobbakra szeretnénk a MNB, és ezen belül is kiemelten a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ figyelmét felhívni.

 

Szeretnénk egyértelművé tenni a levelünket, ezért a bankok eltérő megnevezései helyett a polgári törvénykönyv illetve a mindennapi hétköznapokban használt kifejezéseket használjuk.

 

 

Adósság: a felvett kölcsönösszeg tőketörlesztések által csökkent, éppen aktuális napi értéke.

Fizetési kötelezettség: törlesztő részlet fizetésének előírása egy megadott határidőig.

Tartozás: elmulasztott fizetési kötelezettség. Aki pontosan fizet, annak nincs tartozása (az adóssága pedig szépen, folyamatosan, egyre gyorsuló mértékben csökken).

 

 

 1. Az első, amit talán az adósok megvizsgálnak az, hogy miként fog változni a jövőben a törlesztő részletük. A pénzintézetek különböző formában adják meg ezeket. Havi bontásban illetve javarészt éves bontásban. Annuitásos időszakról van szó, azaz a havi törlesztő részletek azonosak (a kamatláb mindvégig azonos), ezen belül egyre nő a tőke törlesztés és csökken a kamatösszeg. Ez olyan matematikai tény, melyet nem lehet kétségbe vonni.

 

 1. Aláhúzás jelöli azt, amikor a kamatösszeg hirtelen megugrik, a tőke törlesztés összege pedig csökken

 

mnb-01-a.png

 

 

 1. Ez a probléma nem csak a jövőre vonatkozó táblázatokban jelenik meg, hanem az elmúlt időszakban is. Most keret jelöli azokat a fizetési kötelezettségeket, amikor a kamat összeg érthetetlen módon megnőtt.

 

 

 

mnb-01-b.png

 

 1. Amennyiben összeadjuk a törlesztő részletben lévő tőketörlesztéseket, akkor gyakran meglepő eredményre jutunk. A matematika szabályai szerint a részek összessége kiadja az egészet. Sok esetben ez nem így volt. Például: a tájékoztató levél adatai szerint, ha összeadjuk a tőke részleteket, akkor  6.230.690 Ft-t kapunk. Ez kevesebb, mint az induló adósság!

 

 

 

mnb-01-c.png

 

 

Saját számításaink szerint a havi törlesztő részletnek nem  64.016 Ft-nak kell lennie, hanem 64.238 Ft-nak.

 

 

mnb-01-d.png

 

 

 

 1. Ebben a példában is érthetetlen módon változik a kamat és a tőketörlesztés és így aztán nem is olyan meglepő, hogy végül a futamidő végére a tőke törlesztések összege jóval magasabb mint a mostani adósság. A „jóval magasabb” most több mint 1 millió forint.

 

 

 

mnb-01-e.png

 

mnb-01-f.png

 

mnb-01-g.png

 

 

 

 1. A második, amit az adósok valószínűleg megvizsgálnak egy tájékoztató levélben, a most meglévő adósság. Forintosítás előtt devizában, illetve forintosítva.

 

 1. Ebben a tájékoztatóban két különböző érték szerepel. Pár nap alatt az adósság 1,5 millió forinttal megnőtt. A részletes tájékoztató anyagban nem sikerült megtalálni az okát, mivel az csak 2014. végéig tartalmaz adatokat.

 

 

mnb-02-a.png

 

     b, Itt már három különböző forintérték van. A harmadik értéket számolás során kapjuk meg:

 

 

 

mnb-02-b.png

 

mnb-02-c.png

 

 

mnb-02-d.png

 

 

 

 

 1. Előfordul, hogy az adósság mire átkerül a részletes adatbázisból a tájékoztató levélbe, megnő:

 

 

mnb-02-e.png

 

 

mnb-02-f.png

 

 

 1. Az adósokat természetesen érdekli az is, hogy mennyivel csökkent a törlesztő részletük. Ebben a tájékoztató levélben alaposan becsapja a pénzintézet az adóst, mikor azt állítja, hogy a 27.518 forint csökkenés az „elszámolás és a forintosítás” eredménye. A valóság az, hogy a csökkenéshez alaposan hozzájárult az, hogy jócskán kitolódott a kölcsönszerződés lejárata. Több mint 2,5 évvel tovább kell fizetni a törlesztő részleteket:

 

 

mnb-03.png

 

 

 

 1. Több hibának az észleléséhez alaposan át kell olvasni nem csak a most küldött elszámoló leveleket, hanem a kölcsönszerződést is. Itt eltérő a tájékoztatás a kezelési költségről a tájékoztató levélben, a részletes adatbázisban és a kölcsönszerződésben.

 

 

A kezelési költség hol havi fix összeg, hol százalékos érték, miközben a szerződés azt írja, hogy nulla!

 

 

 

mnb-04-a.png

 

mnb-04-b.png

 

mnb-04-c.png

 

 

 

 1. Hibás kamatösszeg számítás a türelmi idő alatt. Pedig milyen egyszerű: az adósságot meg kell szorozni a kamatlábbal, és mivel ez egy évre vonatkozik, el kell osztani 12-vel, a hónapok számával. Egy szorzás és egy osztás, a pénzintézet mégis a saját javára „téved”.

 

 

 

mnb-05-a.png

 

mnb-05-b.png

 

 

 

 1. Alapos vizsgálat kell ahhoz is, hogy az ismeretlen eredetű költségeket észrevegyük a gyakran több száz oldalas részletes tájékoztatásban. Ebben a példában az adós pontosan fizetett, sőt a bank még tartalékolt is egy külön gyűjtőszámlán (majd a forintromlás után az összegyűlt forintokat már az adós számára kedvezőtlen árfolyammal számolta át CHF-re, de ez már egy más történet):

 

 

 

mnb-06-a.png

 

 

 

 1. A pénzintézetek a részletes tájékoztató adatbázisban hiányosan adják meg az árfolyamokat, illetve van, hogy egy darab árfolyam sem szerepel a táblázatban.

 

 

 

 1. A pénzintézetek a részletes tájékoztató adatbázisban nem tüntetik fel a már bekövetkezett előtörlesztést (lakástakarék pénztár), illetve nem esik szó a kölcsönszerződéshez kapcsolódó életbiztosításról.

 

 

 

 1. A pénzintézetek a részletes tájékoztató adatbázisban nem tüntetik fel az árfolyamgátas időszak alatti állami és pénzintézeti támogatások összegét. Nem adnak arról felvilágosítást, hogy az állami támogatást vissza kell az adósnak fizetnie.

 

 

 

 1. Jellemzően a pénzintézetek a tájékoztató levelekben egymás mellé helyeznek CHF és forint összegeket, ráadásul a két összeg más-más időpontban megállapított összeget tartalmaz. Ez az eljárás rendkívül módon megnehezíti az ellenőrzést. Gyakran a részletes anyagban nincs is olyan dátumsor, olyan nap, melyre a levél adatot, összeget ad meg.

 

 

 1. Az egyik legnagyobb bank két elszámoló levelet is küldött ki az Ügyfeleinek. Ezekben szerepel a 2014. november 30.-án meglévő lejárt, tisztességtelen módon számolt tartozás összege.

 

 

 

mnb-11.png

 

 

 

A tisztességtelen módon számolt időszak a „múlt”, az elmúlt évek eseményeit tartalmazza. A tisztességtelen árfolyamréssel és tisztességtelen módon megnövelt kamatokkal kiszámolt törlesztő részleteket  és a valós (és elmaradt)  pénzbefizetéseinket, a valós törlesztő részleteinket. Miként változhat meg a múlt? Éveken keresztül hibásan számolta a kamatokat, kezelési költségeket, késedelmi kamatokat a T. Bank? Az semmiképpen sem lehet, hogy a tisztességes kamatlábbal vagy árfolyamrés nélküli árfolyamokkal való számolásnál tévedett a bank, hiszen ezek „elszámolást és forintosítást megelőzően” kiszámolt összegek!

 

 

 

 1. Sok esetben sem a tájékoztató levél, sem a részletes tájékoztató táblázat nem tartalmazza a késedelmi kamatokat. Sem az összegét, sem a késedelmi kamatlábat.

 

 

 

A felsorolt orbitális hibák, szándékos megtévesztések mutatják, hogy elengedhetetlen az elszámoló levelek alapos vizsgálata (korántsem soroltunk fel minden hibát).  A hibákra a civil szervezetek, csoportok felhívhatják az MNB figyelmét, azonban az MNB törvényben meghatározott feladatát nem végezhetik el.

 

 

Kérjük, az MNB kezdeményezze a Kormánynál, mint egyedüli fogyasztóvédelmi hatóság, a 2014. évi XL. törvény 18. § (1) szakaszában lévő határidő módosítását, a 30 napos határidő megemelését 90 napra.

 

 

Kérjük, a jelzésünk alapján az MNB folytasson témavizsgálatot az összes érintett pénzintézetnél.  Végezzenek „próba vásárlásokat”.

 

 

 

Kérjük, az MNB kötelezze a pénzintézeteket törvények betartására és fogyasztó barát ügyvitelre.

 

 

Kérjük, az MNB kezdeményezzen törvénymódosítást, ha úgy ítéli meg, hogy a hatályos törvények nem teszik lehetővé a határozott, fogyasztó szemléletű pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységet.

 

 

Jelen levelünket elküldjük az Igazságügyi Minisztériumnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, kérve őket is, hogy támogassák kezdeményezéseinket.

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

Szabó József

Hiteles Mozgalom ügyvezető

Arany Liliom Alapítvány

 

 

 

 

Budapest, 2015. június. 1.