Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.05.10

NGM válasz - a THM észrevételekre

 Tisztelt Uram/Hölgyem!

 

Köszönettel vettük megkeresését, melyre ezúton továbbítom az illetékes szakterület válaszát.

 

Üdvözlettel,

 

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

Tisztelt Szabó József Úr!

 

A teljes hiteldíj mutató (THM) számításával kapcsolatban 2013. május 3-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélszolgálatára küldött, a Minisztérium illetékességi körébe tartozó szabályozási kérdésekre ezúton az alábbi tájékoztatást adom.

 

A THM számítását a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szabályozza. A lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitelek THM számítását a 8. § (1)-(3) bekezdései határozzák meg, amely 2012. november 1-jétől kis mértékben módosult, pontosításra került. A hatályos szabályozás szerint:

 

„8. § (1) Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált jelzáloghitel, továbbá lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsön esetén a THM értékének meghatározásakor a fogyasztó által a lakás-takarékpénztárnak vagy a biztosítónak teljesített befizetéseket is figyelembe kell venni a (2)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

(2) A lakás-takarékpénztárnak vagy a biztosítónak történő fizetéseket a fogyasztó szerződése szerinti gyakorisággal kell figyelembe venni azzal, hogy azok esedékességének napjaként a hitelezőnek járó törlesztés esedékességének napját kell tekinteni.

(3) Lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált jelzáloghitel esetén a THM meghatározásakor a lakás-takarékpénztártól történő hitelfelvétellel nem kell számolni és a lakás-takarékpénztárnak fizetendő számlanyitási díjnak a megtakarítási részre eső összegét kell figyelembe venni. Lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsön esetén a THM meghatározásakor számolni kell a lakás-takarékpénztári lakáskölcsön felvételével, és - ha ilyen díj az áthidaló kölcsön nyújtásával kapcsolatban felmerül - a lakás-takarékpénztárnak fizetendő számlanyitási díj teljes összegét kell figyelembe venni.”

 

A THM a rendelet mellékletében szereplő képlet alapján az a belső megtérülési ráta, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő a folyósított hitelösszeggel. A THM leegyszerűsítve az ügyfél által a kölcsönért fizetendő díjak éves százalékban kifejezett értéke figyelembe véve a fizetések időpontját is. A kombinált hiteltermékekre vonatkozó speciális szabályozás a 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 2007-ben történő módosításával 2008. február 1-jétől került bevezetésre. Az akkor elfogadott szabály szerint:

 

„8. § (4) Ha a hitelintézet olyan összetett szolgáltatást kínál, amelynél a visszafizetendő kölcsönösszeg egésze, vagy egy része egy másik szolgáltatás keretében képződik meg az ügyfél befizetéseiből, akkor a THM értékét e befizetések figyelembevételével kell megállapítani. A hitel visszafizetéséhez nem kapcsolódó esetleges többletszolgáltatás díját nem kell figyelembe venni.”

 

A kombinált termékekre vonatkozó szabály alapján a THM meghatározásánál az ügyfél lakás-takarékpénztár felé teljesítendő befizetéseit is figyelembe kell venni. A lakás-előtakarékosság alapján kapott állami támogatást és betéti kamatot azért nem kell figyelembe venni, mert ezek nem az ügyfél terhei, hanem az ügyfél bevételei. Mindazonáltal a THM megjeleníti a teljes támogatással és betéti kamattal növelt lakás-takarékpénztári megtakarítás bank részére történő fizetésének következményeit: a befizetés eredményeképp kisebb tőketartozás miatti alacsonyabb kamatterhet, ill. a fennmaradt tartozás – annuitásos, vagy egyéb módon történő – törlesztését.

 

Korábban a kombinált termékekre vonatkozó külön szabály hiányában a hitelintézetek sok esetben csak az LTP megtakarítás egy összegben történő befizetésével (végtörlesztéssel), illetve néhány szakaszra bontott tőketörlesztéssel számoltak, ami így alacsonyabb THM értéket eredményezett az ügyfél valós, folyamatosan teljesítendő befizetései alapján számított THM értéknél.

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy ez az állásfoglalás egy szakmai vélemény, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet.

 

Budapest, 2013. május 8.

 

 

 

mint látható, nem minden kérdésre kaptunk választ:

 

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/thm-eszrevetelek-ngm-pszaf-gvh.html