Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.12.02

MNB válasz az aug. 27.-i kérdéseinkre

mnb-valasz---19.12.02---kep-00.png

 

Az MNB-nek több mint 3 hónap kellett a válasz íráshoz. Erre a levélre küldött választ:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/kerdesek-a-legujabb-devizahiteles-fejlemenyekkel-kapcsolatban.html

 

 

 

 

Iktatószám: 444248-15/2019

 

Tisztelt Szabó József!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) a Hiteles Mozgalom Arany Liliom Alapítvány képviseletében küldött, az MNB mellett a Gazdasági Versenyhivatalnak, a Miniszterelnöki Kabinetirodának és az Igazságügyi Minisztériumnak címzett megkeresésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A devizahitelezés legmagasabb intenzitásának idejében (2007-2010) hatályban volt, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: régi Hpt.) a 2005. január 1. napját követően kötött devizahitel nyújtására irányuló szerződések esetében megkövetelte az árfolyamkockázat, valamint annak a törlesztőrészletre gyakorolt hatása ismertetését, melynek elvárt formája a kockázatfeltáró nyilatkozat volt.

 

Ahogyan arról az MNB 7679-2/2019. iktatószámú válaszlevelében tájékoztatta a Hiteles Mozgalmat, a PSZÁF 34265/2010. számon témavizsgálatot folytatott, amelynek célja a deviza alapú lakossági jelzálog- és gépjárműhitelek törlesztőrészletei változását okozó egyoldalú szerződésmódosítások felmérése a vizsgált időszak vonatkozásában, illetve annak vizsgálata, hogy mely tényezők (alkalmazott árfolyamok, a hitelterhet meghatározó egyéb elemek), milyen módon befolyásolták a törlesztőrészletek alakulását. A vizsgálat keretében a PSZÁF ellenőrizte az ügyféltájékoztatás jogszabályoknak való megfelelését, különös tekintettel a régi Hpt. XXIX. fejezetének rendelkezéseire.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hatályos eljárásjogi rendelkezések értelmében az időmúlásra tekintettel a szóban forgó időszakban létrejött devizaalapú hitelszerződések megkötésekor nyújtott tájékoztatás MNB által lefolytatható közigazgatási eljárás keretében történő vizsgálatára és felügyeleti intézkedés alkalmazására nincs lehetőség.

 

Annak megállapítására, hogy adott fogyasztó a hitelező pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás, illetve egyéb forrásból származó információk alapján milyen mértékű árfolyamváltozásra számíthatott, illetve felmérhette-e, hogy az árfolyamváltozásnak milyen hatása lesz a szerződéséből eredő követelés, valamint a törlesztőrészlet összegére, és mindezeknek milyen hatása van a szerződés érvényességére, az ügy összes körülményeinek vizsgálatával, a bíróság jogosult. Ahogy arra a Kúria is rámutatott az Európai Unió Bíróságának egyik ítélete kapcsán megjelent közleményében, az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződési feltételek tisztességtelensége a konkrét, egyedi ügyben bíróság által vizsgálható. Az ügy összes körülményeinek vizsgálatával, az adott ügyben eljáró bíróságnak kell megállapítania, hogy a fogyasztó megfelelő időben és tartalommal kapott-e tájékoztatást az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződési feltétel gazdasági következményeiről. Felhívjuk figyelmét, hogy a Kúria jogegységi határozatai a rendes bíróságokra kötelező erővel bírnak.

 

A Kúria közleménye honlapján itt érhető el https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/kuria-kozlemenye-az-europai-birosag-devizahiteles-pereket-erinto-dontesevel-kapcsolatban   

 

Egyebekben tájékoztatjuk, hogy az MNB által közzétett, a devizahitelezéssel kapcsolatos szakmai cikkek az MNB honlapján itt megtekinthetők: https://www.mnb.hu/kiadvanyok/szakmai-cikkek/devizahitel

 

A Kúria Jogegységi döntéseivel kapcsolatos felvetésére tájékoztatjuk, hogy azok felülvizsgálatára vonatkozó javaslatával a Kúriához fordulhat.

 

Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkkal segítségére lehettünk.

 

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Információs Központ

 

Az MNB Ügyfélkapcsolati Információs Központjának elérhetőségei:
levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | személyes ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

| Telefon: +36 80 203 776 I e-mailcím: ugyfelszolgalat@mnb.hu