Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.06.25

Milyen a Bankszövetség és az állam kapcsolata?

A Wellmann-ügy kapcsán közérdekű adatigénylés jogával éltünk és ennek kapcsán leveleket küldtünk számos intézménynek.

Kértük őket, hogy az a bizonyos Wellmann levél alapjául szolgáló és az ahhoz hasonló Magyar Bankszövetségi megkereséseket küldjék el nekünk. Kértük az olyan leveleket, amelyet a 2004-es évtől kezdve a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetség folytatott a deviza alapú hitelezés tárgykörében az adott szervezettel, amelyben a deviza alapú hitelezéssel kapcsolatosan tájékoztatást kért, figyelmet hívott fel, egyedi intézkedést kért, intézkedési gyakorlat kialakítását kérte, intézkedés mellőzését kérte, jogszabály létrehozását/vagy módosítását kezdeményezte, hatósági eljárás mellőzését vagy megszűnését kérte stb.

 

 

A fentiek alapján megkeresést küldtünk ki:

 

Dr. Darák Péter Elnök úrnak címezve, a Kúriának, az alábbi email címekre:

Kuria@kuria.birosag.huElnokhelyettes@kuria.birosag.huErossMonika@kuria.birosag.huWellmannGy@kuria.birosag.huSomogyiM@kuria.birosag.hu,Teveline@kuria.birosag.huTaranyiP@kuria.birosag.hu

 

Dr. Sulyok Tamás  Elnök úrnak címezve, az Alkotmánybíróságnak, az alábbi email címekre:

tajekoztatas@mkab.hu

 

Dr. Matolcsy György Elnök úrnak, Szabó József Igazgató úrnak címezve, a Nemzeti Banknak, az alábbi email címekre:

ugyfelszolgalat@mnb.huinfo@mnb.hustftit@mnb.hukommunikacio@mnb.hu

 

Orbán Viktor Miniszterelnök úrnak címezve, Magyarország Kormányának, az alábbi email címekre:

erkeztetok@me.gov.humk@mk.gov.huminiszterelnok@mk.gov.huorbanviktor@orbanviktor.hu

 

Dr. Trócsányi László Igazságügyi miniszter úrnak címezve, az Igazságügyi Minisztériumnak az alábbi email címekre:

lakossag@im.gov.huminiszter@im.gov.hu

 

Varga Mihály Nemzetgazdasági miniszter úrnak címezve, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az alábbi email címekre:

ugyfelszolgalat@ngm.gov.huminiszter@ngm.gov.hu

 

Dr. Juhász Miklós Elnök úrnak és Dr. Horváth Zoltán Elnökhelyettes úrnak címezve,  a Gazdasági Versenyhivatalnak az alábbi email címekre:

ugyfelszolgalat@gvh.hugvh@gvh.hu

 

Dr. Polt Péter Legfőbb ügyész úrnak és dr. Eperjes Krisztián főosztályvezető ügyész úrnak címezve, az Ügyészségnek  az alábbi email címekre:

info@mku.huft@mku.hu

 

Dr. Bánáti János Elnök úrnak, Dr. Kovács Kázmér Elnökhelyettes úrnak és Dr. Fekete Tamás Főtitkár úrnak címezve, a Magyar Ügyvédi Kamaránakaz alábbi email címekre:

muk@muknet.hu

 

Dr. Tóth Ádám Elnök úrnak, dr. Kapási Olga Elnökhelyettes asszonynak és dr. Anka Tibor Elnökhelyettes úrnak címezve, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának az alábbi email címekre:

jogi@kamara.mokk.huleveltar@kamara.mokk.hu

 

Tóth Dénes Elnök úrnak és  Várady Zoltán úrnak címezve, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar részére az alábbi email címekre:

mbvk@mbvk.hu

 

Dr. Pál Tibor Elnök úrnak és Tácsi Hajnalka Főtitkár asszonynak címezve, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara részére az alábbi email címekre:

mkvk@mkvk.hu

 

Csillag Tamás Vezérigazgató úrnak címezve, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére az alábbi email címekre:

info@netzrt.hu

 

Csáki Ferenc Elnök úrnak és Gál Gaszton Alelnök úr részére címezve, a Magyar Faktoring Szövetség részére az alábbi email címekre:

csakif@otpbank.huggaszton@cib.hufiren@faktoringszovetseg.hu

 

bankszov---allam---kep.png

 

 

 

A megkeresés tartalma az alábbi volt:

 

 

A 2011. évi CXII. számú, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (továbbiakban: törvény) 3. §. 5., 26. § (1) és 28. § (1) pontjai alapján kérem a Tisztelt Címzettet, hogy legyenek szívesek megküldeni részemre (vagy tegyék lehetővé internetről történő letöltését) azon deviza alapú hitelezéssel kapcsolatos – min. 12 éven belüli – megkereséseket és az azokra adott válaszokat, amelyeket a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetség kezdeményezett Önök felé.

 

Kifejezetten, de nem kizáróan érdekelnének azon levélváltások, amelyeket a 2004-es évtől kezdve a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetség folytatott a deviza alapú hitelezés tárgykörében az Önök szervezetével, azzal összefüggésben tájékoztatást kért, figyelmet hívott fel, egyedi intézkedést kért, intézkedési gyakorlat kialakítását kérte, intézkedés mellőzését kérte, jogszabály létrehozását/vagy módosítását kezdeményezte, hatósági eljárás mellőzését vagy megszűnését kérte stb.

 

Kérem, hogy kifejezetten küldjék meg a MBSZ/70/1/2016 nyt. számú Magyar Bankszövetségi megkeresést, amelyre a Kúria Polgári Kollégiumának 2016. április 11-i válaszlevele született.

 

Érdekelnének – ha voltak - azon emlékeztetők és jegyzőkönyvek, amelyeket a 2004-es évtől kezdve a Magyar Bankszövetséggel, vagy a Magyar Lízingszövetséggel folytatott egyeztetések, vitanapok, munkabizottság és munkacsoport ülések, bankárreggelik alkalmával készültek és a deviza alapú hitelezés tárgykörében érintettek. Ezeket szintén kérem megküldeni.

Kérem Önöket, hogy a fentiekre a törvény 29. § (1) pontja alapján az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tegyenek eleget.

Hivatkozott törvényi jogszabályhelyek a fentiekben:

 

3. § 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

29. § (1)42 A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

 

 

Elsőként az Alkotmánybíróság válaszolt. A válasz elemzését már korábban közzé tettük:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/mese-a-civil-szervezetek-kozott-egyetertesrol.html

 

 

Szinte minden megkeresett válaszolt, hamarosan közzé tesszük az összes választ.