Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.01.17

Levélváltás - a közjegyzők szerepe, feladata 2. - felmondás

kozj-2---kep---01.png

 

Budapesti Közjegyzői Kamara

1016 Budapest

Naphegy u. 33. II/5.

 

 

Tisztelt dr. Parti Tamás elnök úr!

      Tisztelt Elnökség!

 

 

Több devizahiteles aktivista beszélgetett a közjegyről szerepéről és a végrehajtásokról Dr. Tóth Ádámmal, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökével. A beszélgetés három részletben felkerült az internetre.

 

A bankkölcsönszerződés felmondásával kapcsolatban a kamara elnöke a következőket állította:

 

 

„Ezt kevesen tudják. Abban az esetben ha a bank egyszer magánokiratban felmondta (és egy csomó bank ezt a hibát elkövette) a szerződést, már nem mondhatja fel közokiratban.”

( 3. rész 27:05-től)

 

 

„ Leírom azt, hogy felmondtam a szerződést, ezzel tudomására hoztam a másik félnek, hogy felmondtam,  ha én ezt előbb kapom meg igazolhatóan, mint a közokirati felmondást, akkor a közokirati felmondásnak már nem lesz hatálya. Mert azzal mondom fel, hogy tudomást szerez a másik fél. Akkor hatályosul a felmondás. Ha én  magánokiratban leírom hogy felmondom, közokiratban leírom, hogy felmondom, de a magánokiratot nem juttatom el, pedig előbbi keltezésű, akkor a közokirat lesz az érdekes. Ha ez fordítva történik, akkor a magánokirat lesz az érvényes... Az a kérdés, melyiket kapom meg előbb… Amikor tudomást szereztem, én akkor tudom, hogy köztünk megszűnt ez a jogviszony az Ő egyoldalú nyilatkozatával. De a felmondásnak a  végrehajthatósághoz közokirati formában kell történnie. Ha nincs közokiratban felmondott jogviszony közöttünk, csak magánokiratban, nem lehet végrehajtást vezetni.”

( 3. rész 28:55-től)

 

 

„A lényeg, igazolnom kell tudni, hogy előbb kaptam a magánokiratit és utána a közokiratit. Ez azért lényeges, mert amikor a végrehajtást elrendelik, én ezt bizonyítékként tudom felmutatni, hogy nem volt szabályszerű a végrehajtás elrendelése.”

( 3. rész 30:40)

 

A 3. rész elérhetősége:

 

 

 

Tóth Ádámmal beszélgettünk. 3. rész. (közzé téve? 2016. aug. 23.)

 

 

Esetünkben a bankkölcsönszerződést az Erste Bank 2014.02.24.-én mondta fel „azonnali hatállyal”.

 

Az Erste Bank több mint egy évvel később, fordult közjegyzőhöz. Dr. Viszoki Szilvia  közjegyző 2015. március 25.-én állított ki közokiratot (Jegyzőkönyv) a szerződés felmondásáról:

„Az Erste Bank Hungary Zrt képviseletében …. rögzítjük, hogy a Hitelező a Kölcsönszerződést a 2014. február 24. napján magánokiratba foglalt nyilatkozatával a Polgári Törvénykönyv 525.§ e) pontja alapján azonnali hatállyal felmondta…”

 

2015. május 29.-én kérte az Erste, hogy a közjegyzői felmondás alapján „a közjegyző a benyújtott/csatolt okiratot a fentiek szerint záradékkal lássa el”. A végrehajtási záradék kiállítására 2015. június 22.-én került sor Dr. Radics Katalin közjegyző irodájában.

 

A végrehajtó 2017.08.07.-én indította el a végrehajtást.

 

A kamara elnökének állítása szerint nem lehetett volna a végrehajtást elindítani.

 

A jelenleg hatályos 1991. évi XLI. törvény rendelkezik a közjegyzők fegyelmi felelősségéről.

70. § Fegyelmi vétséget követ el az a közjegyző, az a közjegyzőhelyettes vagy az a közjegyzőjelölt (e fejezetben a továbbiakban együtt: eljárás alá vont személy),

a) aki e törvényben vagy más jogszabályban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy elmulasztja,

48. § A területi elnökség kizárólagos feladatkörébe tartozik különösen az, hogy

d) fegyelmi eljárást kezdeményez a közjegyző ellen,

 

Az ismertetett tények alapján kérem, hogy a Budapesti Közjegyzői Kamara indítson fegyelmi eljárást közjegyző és közjegyző helyettes tevékenysége kapcsán.

 

Amennyiben a vizsgálat során úgy ítélik meg, hogy a közjegyzői eljárások nem kifogásolhatóak, akkor kérem, indítsanak eljárást az országos kamara elnöke ellen, mert félrevezette a jogilag tájékozatlan állampolgárokat.

 

Várom válaszukat tisztelettel:

 

Budapest, 2017.12.01.

 

 

------------------- válasz -------------------------------------------

 

 

Ugyanolyan semmitmondó válasz érkezett,

 

mint az első levélre - nem foglalkoznak semmivel,

 

menjek bíróságra...

 

Lásd:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/levelvaltas---a-kozjegyzok-szerepe--feladata.html