Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.08.08

Észrevételünk az NGM válaszlevelére 2013.08.08.

 Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Tisztelt Ügyfélszolgálati Információs Iroda!

 

 

ngm-logo.jpg

 

Köszönjük a 2013. augusztus 8.-án kelt levelüket. A levél tartalmával kapcsolatban szeretnénk kifejteni álláspontunkat.

 

„A kormányzat kiemelt feladatának tekinti a hiteladósok megsegítését”

Nincs szükség megsegítésre, mindössze a hatályos jogszabályok szerinti (visszamenőleges) elszámolás kikényszerítésére, amihez semmi szükség tárgyalásokra a Bankszövetséggel.

 

Az eddigi intézkedések figyelmen kívül hagyják a törvényes helyzetet, és jogtalan banki követelések elismerésével a közpénz elherdálásán kívül semmilyen érdemi megoldást nem hoztak. Ennek ékes bizonyítéka, hogy újra tárgyalások folynak…

 

„A konkrét megoldásról és a feltételekről még nem született döntés. A Magyar Bankszövetséggel történő egyeztetésre szükség van tekintettel arra, hogy az ügyfelek a hitelintézetekkel kötöttek szerződést”

Ezek a szerződések semmisek, a háttérben súlyos törvénytelenségekkel és bűncselekmények alapos gyanújával. Tiltakozunk az ellen, hogy vélelmezett bűnözőkkel bármilyen tárgyalásokat folytasson Magyarország Kormánya.

 

„Egyeztetések folynak ugyanakkor a devizahiteleseket képviselő civil szervezetekkel is.”

Sem mi, sem azok a szervezetek, csoportok akikkel évek óta kapcsolatban vagyunk nem kaptak egyik minisztériumtól sem meghívást tárgyalásra, ismereteink szerint nem küldtek egyeztető anyagot, nem tettek fel kérdéseket.  Nincs ismeretünk semmilyen egyeztetésről érintett civil szervezetekkel.

„Magyarország Kormánya nagy hangsúlyt fektet a civil és üzleti szektorral való minél hatékonyabb és kiterjedtebb párbeszédre. A Nemzetgazdasági Minisztérium ennek érdekében internetes szakmai konzultációt kezdeményez… A konzultáció célja, hogy a szakmai-, civil- és gazdasági szervezetek részletesen megismerhessék a kormányzati törekvéseket, illetve értékes ötleteik, javaslataik a döntéshozatali folyamatokban is megjelenhessenek.” – írta a Minisztérium 2011 tavaszán, amikor párbeszédet kezdeményezett Otthonteremtési Stratégia címen. Az elküldött 38 oldalas szakmai anyagunkra soha nem kaptunk választ.

Mint ahogy az eddig feltett kérdéseink is nagyrészt válasz nélkül maradtak, függetlenül attól, hogy írásban tettük fel, vagy a Parlament Fogyasztóvédelmi ülésein szóban.

Ebben a társadalmi katasztrófában ideje lenne komolyan venni az érintettek véleményét. Nincs olyan régen, hogy ízekre szedtük a Legfőbb Ügyész szakmai (?) véleményét és a PSZÁF elnök válaszait és baráti (?) figyelmeztetéseit. A Kúria megállapításai az érintett adósok állításait és az igazságot tükrözték vissza.

Visszautasítjuk az állításukat, hogy tárgyalásokat folytatnak velünk.

Soha nem zárkóztunk el a tárgyalások, a párbeszéd elől. Ezt bizonyítja számtalan levelünk, szakmai anyagunk a minisztériumok, a PSZÁF, a GVH, a Köztársasági Elnök, az Állampolgári Jogok Biztosa és a Kúria felé (hogy csak a legfontosabbakat említsük). Bizonyítják parlamenti bizottsági felszólalásaink, a többi érintett szervezettel kiadott közös állásfoglalásaink, nyilatkozataink.

Akikkel állítólag tárgyalnak, milyen érdekvédelmi munkáról tudnak beszámolni? Hol van ennek nyoma?

Szándékunk a régi, együttműködni Kormánnyal a probléma gyökereinek a feltárásában és a megoldás kidolgozásában. Sajnos a Minisztérium, a Kormány részéről nem látunk erre az együttműködésre törekvést. Inkább félrevezetést és a közvélemény, az érintettek manipulálását látjuk.

Érdemi munkában készek vagyunk részt venni, alantas színjátékban azonban semmiképpen.

 

 

„.Olyan megállapodásra kell törekedni, ami nem veszélyezteti a pénzügyi rendszer biztonságos működését”

Ebben egyetértünk. De ahhoz, hogy megtudjuk mi nem veszélyezteti ezt a működést, ahhoz nincs semmi szükség a Bankszövetséggel való tárgyalásra. A bankrendszer állapotának felmérése a Bankszövetség nélkül is minden további nélkül kivitelezhető. Ennek a teherbíró képességnek a meghatározásához is követeljük a civil szakértők bevonását!

Ismételjük: „Tiltakozunk az ellen, hogy vélelmezett bűnözőkkel bármilyen tárgyalásokat folytasson Magyarország Kormánya.”

 

 

„és az állam részére sem jelent túl magas kiadást a költségvetés korlátozott teherviselő képességére tekintettel”

A leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy semmis szerződésekre közpénzből bármilyen kiadást is eszközöljenek! Követeljük ezen állami kiadások azonnali leállítását a helyzet végleges rendezéséig. Továbbá, tiltakozunk a devizahitelezéssel kapcsolatos törvényes elszámolás során bárminemű közpénz kiadás ellen!

 

„A pénzügyi tájékozódást nagyban segítik, jelentősen megkönnyítik a fogyasztóvédelmi szerepet ellátó hatóságok honlapján megtalálható, fogyasztókat érintő jogszabályok, tájékoztatók.”

Ezek a hatóságok nem láttak el, és most sem látnak el fogyasztóvédelmi szerepet. Ha ellátták volna a feladatukat, akkor a devizahitelezés problémája nem jött volna létre, illetve ha már létrejött, régen fogyasztóvédelmi eljárás keretében a helyzet törvényes mederbe terelése megtörtént volna és a problémát már évekkel ezelőtt megoldották volna.

A devizahitelezéssel kapcsolatban az Állam egyik legnagyobb felelőssége pont a hiányos jogszabályozásban, és az érdemi fogyasztóvédelem kialakításának elmaradásában van. Szeretnénk most csak utalni a 2006-os kormánybizottság megállapításaira, az Állam tisztában volt a veszéllyel és nem tett állampolgárai érdekében semmit.

Az ajánlott honlapokon lévő tájékoztatók jelentős része félrevezető, talán elég csak arra utalni, hogy „az árfolyamrés nem okoz költséget”.

 

 

„kérem fenti tájékoztatásom tudomásul vételét”

Mi is kérjük, sőt követeljük hogy a tényeket végre vegyék tudomásul, és ennek megfelelően végezzék a munkájukat! Teljesítsék a valós civil érdekvédelem követeléseit! Végezzék el felelősségteljesen munkájukat.

 

A devizahitelezéssel kapcsolatban mind a Bankszövetség, mind a kormány részéről időről időre más és más információk láttak napvilágot. Ezek az információk sokszor ellentmondásosnak bizonyultak, ezért a civil oldal bizalma a Kormány irányában is megingott. Ezért követeljük azt, hogy a rendezéssel kapcsolatos mindennemű lépést kontrollálhassunk. Ez a nyilvánosság és beleszólási lehetőség a fogyasztóvédelmi tevékenységünk megfelelő végzéséhez is elengedhetetlen. Követeljük ennek biztosítását. A megingott bizalmat Önöknek kell helyreállítani.

Kérjük, jelöljék meg a Minisztérium azon munkatársait, akikkel el tudjuk kezdeni az érdemi munkát.

 

Üdvözlettel:

Szabó József a Hiteles Mozgalom aktivistáinak a nevében

Budapest, 2013. augusztus 8.

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

NGM_ERK/17634/2013

NGM_ERK/26920/2013

 

Tisztelt Szabó József úr!

 

2013. július 17-én

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/erdeklodes-az-egyeztetes-hianyarol.html

 

és július 24-én

 

Tisztelt Dr. Navracsics Tibor miniszter úr!

Tisztelt Varga Mihály miniszter úr!

 

 

Szeretnénk érdeklődni a mai kormányülés devizahiteles döntéseiről.

 

Ez a kormány honlapon lévő információ nagyon-nagyon kevés:

 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/varga-ki-kell-vezetni-a-lakascelu-devizaalapu-jelzaloghiteleket

 

Mint írtuk, elfogadhatatlan az érintettek számára,

hogy csak a pénzintézetekkel és a lobbiszervezetükkel tárgyalnak.

 

Az eltelt évek tapasztalata, hogy nem tud úgy megfelelő döntést hozni a Kormány,

hogy nem kívánja megismerni a tényeket.

 A tényeket viszont nem fogják megismerni a pénzintézetektől,

mivel elemi érdekük hogy a valótlan állítások a köztudatban maradjanak.

 

Kérjük, válaszoljanak a július 17.-i levelünkre is.

 

Üdvözlettel:

Szabó József

a Hiteles Mozgalom egyik alapítója

 

 

a Nemzetgazdasági Minisztérium ügyfélszolgálatára érkezett megkeresésében tett észrevételeit megköszönve, az Ön által felvetett kérdések tekintetében ezúton tájékoztatom az alábbiakról.

A kormányzat kiemelt feladatának tekinti a hiteladósok megsegítését, a lakóingatlanok árverezésének megelőzését. A 2011. május 30-án nyilvánosságra hozott Otthonvédelmi Akcióterv a bajba került devizahitelesek számára lehetőségeik függvényében többféle megoldást kíván nyújtani. Az elmúlt évek legfontosabb intézkedései:

-           az árfolyamgát intézménye,

-           a kényszerértékesítési kvótarendszer,

-           a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.,

-           a késedelmes devizahitelek forintra váltása és 25%-ának elengedése.

 

A kormány jelenleg is tárgyalásokat folytat a hiteladósok megsegítése érdekében új intézkedés bevezetéséről. A konkrét megoldásról és a feltételekről még nem született döntés. A Magyar Bankszövetséggel történő egyeztetésre szükség van tekintettel arra, hogy az ügyfelek a hitelintézetekkel kötöttek szerződést. Egyeztetések folynak ugyanakkor a devizahiteleseket képviselő civil szervezetekkel is. Olyan megállapodásra kell törekedni, ami nem veszélyezteti a pénzügyi rendszer biztonságos működését és az állam részére sem jelent túl magas kiadást a költségvetés korlátozott teherviselő képességére tekintettel.

A megkeresésében hivatkozott kúriai ítélet az érintett devizahitel-szerződést végül nem semmisítette meg, mivel úgy látta, hogy a felek érdekét az szolgálja, ha az árfolyamrés mértéke tekintetében megfelelően módosított szerződést érvényessé nyilvánítja.

Amint arra megkeresésében Ön is utal, a devizahitel-kérdés kezelése szempontjából, a jövőben esetlegesen felmerülő problémák megelőzése érdekében meghatározó fontosságú a megfelelő pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályok, illetve eljárások kialakítása. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról törvény mellett ezért számos egyéb törvény szabályozza a pénzügyi fogyasztókat érintő kérdéseket. Az Ön által felvetett kérdésekre tekintettel, kiemelten fontos feladat továbbá a pénzügyi kultúra általános fejlesztése, a fogyasztói tudatosság erősítése. A pénzügyi tájékozódást nagyban segítik, jelentősen megkönnyítik a fogyasztóvédelemi szerepet ellátó hatóságok honlapján megtalálható, fogyasztókat érintő jogszabályok, tájékoztatók.

Bízva abban, hogy levelem válaszul szolgál felvetéseire, kérem fenti tájékoztatásom tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu