Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.06.25

az MNB titkolódzik (1/2)

Tisztelt Szabó József!

 

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) 2016. május 17-én – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a kért adatok olyan az Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adatnak minősülnek, melyek megismerése a Magyar Nemzeti Bank törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetnék, a levélváltások során kifejtett vélemények, javaslatok olyan következtetések levonását tehetik lehetővé, melyek a törvényes működés jogosulatlan befolyásolásán túl sérthetik a jegybanki függetlenség elvét.

 

 

Fentieken túl levélváltások olyan a banktitok, üzleti titok, valamint szakmai titok körébe tartozó információkat is tartalmazhatnak, melyek tekintetében az MNB-re  nézve a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 150. § (1)-(2) bekezdései titoktartási kötelezettséget állapítanak meg.

 

 

Továbbá az adatok olyan adatkörbe tartozhatnak, melyek a Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács, és az Igazgatóság döntésének meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, az alapvető feladat ellátásával kapcsolatos döntés megalapozását szolgáló adatok és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján a keletkezésüktől számított harminc évig nem nyilvánosak, ezen határidő alatt – sem a döntés meghozatalát megelőzően, sem azt követően – a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére vonatkozó igény nem terjeszthető elő, valamint, hogy a kért adatok tekintetében a Magyar Nemzeti Bank esetenként az igényelt időtartamnál rövidebb selejtezési határidőt állapít meg, ezért a kérés teljesítésére nem látunk jogszerű lehetőséget.

 

Tisztelettel:

 

 

 

MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG

1054 Bp., Szabadság tér 9.

Telefon: +36 (1) 428 2751

Fax: +36 (1) 428 8000

Email: sajto@mnb.hu

 

 

2016. június 14.

 

 

VAGYIS AZ, HOGY A BANKSZÖVETSÉG

ÉS AZ MNB

LEVELEZGETNEK EGYMÁSSAL,

AZ NEM SÉRTI A MNB FÜGGETLENSÉGÉT,

NEM SZÁMT KŰLSŐ BEFOLYÁSOLÁSNAK

 

VISZONT

 

 

A LEVELEZÉS NEM ISMERHETŐ MEG

MERT AZ MÁR SÉRTI

AZ MNB FÜGGETLENSÉGÉT

ÉS AZ MÁR KÜLSŐ BEFOLYÁS

 

ÍGY AZTÁN

30 ÉVRE TITKOSÍTVA

 

 

bankszov---otp--titok---kep.png

 

 

 

From: Hitelesmozgalom [mailto:hitelesmozgalom@gmail.com
Sent: Tuesday, May 17, 2016 7:35 PM
To: MNB Ügyfélszolgálat; info; Statisztikai igazgatóság (titkárság); Kommunikáció postaláda; Szabó József Attila
Subject: adatkérés

 

Tisztelt Dr. Matolcsy György Elnök úr!

Tisztelt Szabó József Attila  Igazgató úr!

Tisztelt Nemzeti Bank!

 

A 2011. évi CXII. számú, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (továbbiakban: törvény) 3. §. 5., 26. § (1) és 28. § (1) pontjai alapján kérem a Tisztelt Címzettet, hogy legyenek szívesek megküldeni részemre (vagy tegyék lehetővé internetről történő letöltését) azon deviza alapú hitelezéssel kapcsolatos – min. 12 éven belüli – megkereséseket és az azokra adott válaszokat, amelyeket a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetség kezdeményezett Önök felé.

 

Kifejezetten, de nem kizáróan érdekelnének azon levélváltások, amelyeket a 2004-es évtől kezdve a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetség folytatott a deviza alapú hitelezés tárgykörében az Önök szervezetével, azzal összefüggésben tájékoztatást kért, figyelmet hívott fel, egyedi intézkedést kért, intézkedési gyakorlat kialakítását kérte, intézkedés mellőzését kérte, jogszabály létrehozását/vagy módosítását kezdeményezte, hatósági eljárás mellőzését vagy megszűnését kérte stb.

 

Érdekelnének – ha voltak - azon emlékeztetők és jegyzőkönyvek, amelyeket a 2004-es évtől kezdve a Magyar Bankszövetséggel, vagy a Magyar Lízingszövetséggel folytatott egyeztetések, vitanapok, munkabizottság és munkacsoport ülések, bankárreggelik alkalmával készültek és a deviza alapú hitelezés tárgykörében érintettek. Ezeket szintén kérem megküldeni.

 

Kérem Önöket, hogy a fentiekre a törvény 29. § (1) pontja alapján az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tegyenek eleget.

Hivatkozott törvényi jogszabályhelyek a fentiekben:

 

3. § 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

 

Tisztelettel:

 

Szabó József

Hiteles Mozgalom

Arany Liliom Alapítvány

 

2016.05.17.

 

 

Több helyről is kértünk adatokat:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/milyen-a-bankszovetseg-es-az-allam-kapcsolata-.html