Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.08.18

Az MNB kacifántos válasza

mnb-fordnap---kep-00.png

 

ELSŐKÉNT A KÉRDÉS ÉS UTÁNA AZ MNB VÁLASZA

 

 Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

 

A devizahiteles elszámolással kapcsolatban szeretnénk Önöknek kérdéseket feltenni.

 

A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) számú MNB rendelet az alábbi rendelkezést tartalmazza:

A fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének és egyes más rendelkezéseinek módosulásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek eleget téve tájékoztatjuk, hogy a deviza alapú/deviza <a megfelelő szövegrész alkalmazandó> fogyasztói kölcsönszerződésből eredő tartozását átszámítottuk forintra. A forintosítás elvégzése során a 2014. évi LXXVII. törvény 10. §-ában meghatározott árfolyamot alkalmaztuk. Az átszámítással kapcsolatos főbb adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

 

 

mnb-fordnap---kep-01.png

  

<Az adott szerződés tekintetében nem értelmezhető adatokat nem kell feltüntetni.>

 

A rendeletben hivatkozott törvényi pont:

10. § A deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés tekintetében jogosult pénzügyi intézmény az elszámolási törvény szerinti elszámolási kötelezettsége teljesítésének határidejéig köteles a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés alapján fennálló vagy az abból eredő teljes, az elszámolási törvény alapján teljesített elszámolás alapján megállapított tartozást - ideértve a devizában felszámított kamatot, díjat, jutalékot és költséget is - a fordulónappal az adott devizanem

a) 2014. június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga vagy

b) 2014. november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyama

közül a fogyasztó számára kedvezőbb devizaárfolyamon forintkövetelésre átváltani (a továbbiakban: forintra átváltás).

 

Az idézett törvény egy másik törvényre utal:

2. § (1) E törvény alkalmazásában:

j) fordulónap: az elszámolási törvény 6. § (5) bekezdése alapján megállapított időpont;

1. § (1) E törvény hatálya….

b) az e törvény hatálybalépésekor még fennálló, a pénzügyi intézmény által már felmondott fogyasztói kölcsönszerződésből eredő, a pénzügyi intézmény vagy a vele összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény által késedelmes követelésként még nyilvántartott tartozásra terjed ki, amely kapcsán a pénzügyi intézményt - a 2014. évi XXXVIII. törvény és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: elszámolási törvény) alapján - elszámolási kötelezettség terheli.

 

Az elszámolási törvény hivatkozott pontja:

6. § (1) A pénzügyi intézményt a meg nem szűnt és a 2009. július 26. napját követően megszűnt fogyasztói kölcsönszerződés alapján elszámolási kötelezettség terheli.

(5) A fogyasztói követelés elszámolását az e törvényben és az MNB rendeletében meghatározott időpontokkal kell elvégezni.

46. § Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke - az MNB törvény 4. § (7) bekezdésében rögzített, a Magyar Nemzeti Bank makroprudenciális, így különösen a rendszerszintű kockázatok megelőzésével kapcsolatos és a 4. § (9) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében -, hogy rendeletben határozza meg

d) az elszámolási fordulónapokat,

 

Az egyik korabeli újságcikk szerint az elszámolási fordulónap 2015. február 1.

 

mnb-fordnap---kep-02.png

 

https://24.hu/fn/penzugy/2014/11/27/elszamoltatas-kijott-az-osszes-rendelet/

 

 

Kérjük, válaszoljanak a kérdéseinkre:

 

 1. Az ismertetett táblázatban két helyen is szerepel az „értéknap” kifejezés. A két „értéknapnak” egy táblázaton belül ugyanannak a napnak kell lennie?
 2. A jogszabályokban „elszámolási fordulónap” kifejezés szerepel. Az értéknap és az elszámolási fordulónap ugyanazt jelenti (vagyis azonos dátumnak kell lennie)?
 3. Meghatározta az MNB rendeletben vagy más módon az értéknap illetve az elszámolási fordulónap időpontját?
 4. Meghatározta törvény vagy más jogszabály az értéknap illetve az elszámolási fordulónap időpontját?
 5. Az elszámoló levélben a pénzintézeteknek meg kellett-e adni az elszámolási fordulónap pontos időpontját?
 6. A kölcsön lefutásának teljes újraszámolását az „elszámolási fordulónapig” kellett számolni?
 7. Az újraszámolás végeredményeként kapott túlfizetést az „elszámolási fordulónapon” kellett beszámítani (a banki követelés csökkentése a tisztességtelenül felszámolt összeggel)?
 8. Az „elszámolási fordulónapon” kellett a banki követelést forintosítani?

 

Várjuk válaszukat, tisztelettel:

 

2020. július 19.

 

Szabó József

Hiteles Mozgalom ügyvezető

Arany Liliom Alapítvány

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

MAGYAR NEMZETI BANK

ÜGYFÉLKAPCSOLATI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

 

 

 

Iktatószám: 364261-4/2020

 

Tisztelt Szabó József ügyvezető úr!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) a Hiteles Mozgalom képviseletébe küldött megkeresésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az MNB  honlapjának erre a célra létrehozott tematikus aloldalán (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok) már 2014. végétől Navigátor Füzetek, tájékoztató videók, sajtóközlemények és folyamatosan frissülő gyakran ismételt kérdések/válaszok (GYIK) formájában tájékoztatta a fogyasztókat az elszámolással és forintosítással  kapcsolatos tudnivalókról. A tájékoztatók mellett az MNB az elszámolással, illetve forintosítással kapcsolatos jogszabályokat is elérhetővé tette az aloldalon.

 

Fentiek keretében az MNB A tájékoztató levél tartalma címen kisfilmeket tett közzé, amelyek részletes tájékoztatást adtak a fogyasztóknak az elszámolási, illetve forintosítási értesítő levél felépítéséről, tartalmáról. A videók jelenleg az MNB YouTube csatornáján tekinthetők meg (https://www.youtube.com/channel/UCnCJTBYt0ZLRlZEtGL0zuYw).

A szerződésmódosuláshoz kapcsolódó információk című kisfilmben (https://www.youtube.com/watch?v=3WGQMs5wnZk) szerepel, hogy az Ön által kiemelt táblázat első sora a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő még nem esedékes tőke tartozás összegét mutatja az elszámolás pénzügyi teljesítésének értéknapján. Az elszámolás pénzügyi teljesítésének értéknapja az a dátum, amikor a fogyasztó követelését ténylegesen elszámolta a pénzügyi szolgáltatója. Az első oszlopban a forintosítást megelőző adat szerepel a szerződés devizanemében. A második oszlop a forintosítást követően fennálló nem esedékes tőketartozás összegét mutatja forintban.

 

A fordulónap feltüntetésével kapcsolatos felvetésére tájékoztatjuk, hogy az elszámoló levél tartalmára és felépítésére vonatkozó előírásokat az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet tartalmazza. Ahogy az az MNB honlapján elérhető (https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/fogyasztovedelmi-kapcsolattartoknak-szolo-informaciok/fogyasztovedelmi-szabalyozas-1/fogyasztovedelmi-szabalyozas-archivum/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok-intezmenyeknek/kerdesek-es-valaszok-az-elszamolassal-kapcsolatban-a-penzugyi-intezmenyek-reszere) tájékoztató 25. pontjában szerepel az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet mellékleteiben szereplő mintalevelek struktúrájától, a szövegrészek sorrendjétől a pénzügyi intézmények nem térhettek el, és a táblázatokat, szövegrészeket nem alakíthatták át, azonban a pénzügyi intézmények által kialakítandó (addicionális) tájékoztatásra kijelölt, szabadon szövegezhető részekben tetszőlegesen tüntethettek fel a fogyasztó számára magyarázatokat, további táblázatokat, amennyiben azok a mintákban megadott adattartalomnak és információknak nem mondtak ellent.

 

Ahogy az az MNB honlapján (https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/celegyenesben-a-devizakolcsonok-elszamolasa-hatalyba-leptek-a-tisztesseges-hitelezes-szabalyai) 2015. február 02. napján megjelent sajtóközleményben  szerepel törvényi előírása alapján az elszámolás a deviza alapú hitelesek, illetve a törlesztőrészleteiket ténylegesen devizában fizető adósok esetében 2015. február 1-jei, a forinthitelesek esetében 2015. június 30-i fordulónappal történt.

A cikkben hivatkozott törvényi rendelkezést a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 2014. december 06. napjától hatályos 6.§ (5) bekezdése tartalmazza.

 

Az MNB honlapján elérhető GYIK-ban szereplő tájékoztatás szerint a forintosítás és az ehhez kapcsolódó kamatmódosulás időpontja jelzálog alapú szerződések esetében megegyezik az elszámolási törvényben a deviza alapú hitelekre vonatkozó elszámolási fordulónappal, ami minden esetben 2015. február 1. A forintalapú kölcsönök esetében a kamatmódosulás időpontja 2015. június 30. napja volt.

 

Az elszámolás módszertanának általános és különös szabályait az MNB 42/2014. (XI.07.) és 54/2014. (XII.10.) számú rendeletei tartalmazzák, melyek a fent hivatkozott tematikus aloldalon (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok/jogszabalyok-rendeletek) elérhetők és megtekinthetők. Az MNB honlapján 2015.03.31. napján megjelent (https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/az-elszamolas-szamitasi-modszertanat-is-vizsgalja-az-mnb) sajtóközleményében tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy már az elszámolások lebonyolítását megelőzően vizsgálta, hogy a piaci szereplők az MNB vonatkozó rendelete módszertanának megfelelően alakították-e ki az elszámolási alapelveket, s a számítási algoritmusokat. Az elszámolás jelentőségére tekintettel az MNB valamennyi érintett pénzügyi intézménynél átfogó, a folyamat teljes egészére kiterjedő témavizsgálatot is folytatott. Ennek során folyamatosan figyelemmel kísérte a feladatok jogszerű végrehajtását, többek között a fogyasztói követelés kiszámításának módszerét is. A témavizsgálat lezárása után az MNB honlapján megjelent sajtóközleményben adott tájékoztatást a témavizsgálat eredményéről (https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2017-evi-sajtokozlemenyek/nem-tart-fel-rendszerszintu-hibat-az-mnb-banki-elszamolasi-temavizsgalata). 

 

Amennyiben a fogyasztó a részére megküldött elszámolási, illetve forintosítási értesítő tartalmát vitatta, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül lehetősége volt írásban panaszt benyújtani a pénzügyi intézményhez. Amennyiben a pénzügyi intézmény a panaszt elutasította, az elutasítás kézhezvételétől számított 30 napon belül volt lehetősége a fogyasztónak arra, hogy az MNB szervezeti keretein belül működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezze. Ha a fogyasztó a PBT döntését nem fogadta el, ezt követően volt lehetőség a bíróság előtt nemperes eljárás kezdeményezésére. Amennyiben a fogyasztó nem élt ezekkel a lehetőségekkel, vagy azokat már kimerítette, akkor az elszámolást elfogadottnak kell tekinteni, azt vitatni már nem lehet.

 

Bízunk benne, hogy a tájékoztatással segítségére lehettünk.

 

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Információs Központ

 

Az MNB Ügyfélkapcsolati Információs Központjának elérhetőségei:
levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | személyes ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

| Telefon: +36 80 203 776 I e-mailcím: ugyfelszolgalat@mnb.hu 

 

 

-----------------------------------------------------------

 

AKI KI TUDJA A VÁLASZBÓL HÁMOZNI AZ ALÁBBI 8 KÉRDÉSRE A VÁLASZT, AZ KÉREM KÜLDJE EL E-MAILBEN:

hitelesmozgalom@gmail.com

 

 1. Az ismertetett táblázatban két helyen is szerepel az „értéknap” kifejezés. A két „értéknapnak” egy táblázaton belül ugyanannak a napnak kell lennie?
 2. A jogszabályokban „elszámolási fordulónap” kifejezés szerepel. Az értéknap és az elszámolási fordulónap ugyanazt jelenti (vagyis azonos dátumnak kell lennie)?
 3. Meghatározta az MNB rendeletben vagy más módon az értéknap illetve az elszámolási fordulónap időpontját?
 4. Meghatározta törvény vagy más jogszabály az értéknap illetve az elszámolási fordulónap időpontját?
 5. Az elszámoló levélben a pénzintézeteknek meg kellett-e adni az elszámolási fordulónap pontos időpontját?
 6. A kölcsön lefutásának teljes újraszámolását az „elszámolási fordulónapig” kellett számolni?
 7. Az újraszámolás végeredményeként kapott túlfizetést az „elszámolási fordulónapon” kellett beszámítani (a banki követelés csökkentése a tisztességtelenül felszámolt összeggel)?
 8. Az „elszámolási fordulónapon” kellett a banki követelést forintosítani?