Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.10.06

Állami Számvevőszék - átfogó vizsgálat kezdeményezése

 

Tisztelt Állami Számvevőszék!

 

asz-logo.jpg


 2013.08.20-n közérdekű adat igényléssel fordultunk a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. A Minisztérium válaszát csatoltuk (NGM válasz 2013.08.31.docx)

 

A válaszból azt a következtetést lehet levonni, hogy a Magyar Államkincstár a bankok bemondása alapján teljesít közpénzből kifizetéseket a bankok részére az árfolyamgát megállapodás keretében.

 

Az ezekkel a kifizetésekkel kapcsolatos aggályainkat két részre bontanánk:

1, Amennyiben a bankoknak általában véve a devizahitelekkel kapcsolatos követeléseit jogosnak és törvényesnek fogadjuk el.

2, Amennyiben a bankoknak általában vége a devizahitelekkel kapcsolatos követeléseit törvénytelennek tekintjük.

 

1, Amennyiben a bankoknak általában véve a devizahitelekkel kapcsolatos követeléseit jogosnak és törvényesnek fogadjuk el, akkor a közpénzből történő kifizetések azért aggályosak, mert ezek mindössze a bankok bemondása alapján valósulnak meg, a banki adatközlések valóságtartalmát senki sem ellenőrzi.

 

Hasonló esetben Önök korábban már fogalmaztak meg kritikát, így mindenképpen indokoltnak, és az Önök hatáskörébe tartozónak tartjuk jelen esetben is vizsgálat lefolytatását.

 

„JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 (2009 április)”

http://www.asz.hu/jelentes/0908/jelentes-a-lakastamogatasi-rendszer-hatekonysaganak-ellenorzeserol/0908j000.pdf

 

A 19- és 50. oldal tár fel jelentős hiányosságokat a hitelintézetek nyilvántartásának és adatszolgáltatásának ellenőrzésével kapcsolatban:

"A hitelintézetek a támogatásokat havonta állapítják meg és számolnak el a költségvetéssel. Az illetékes minisztériumok nem írták elő a támogatások elszámolásának egységes módszerét. Az adatszolgáltatás teljesítése, a támogatások kalkulációja érdekében a szükséges informatikai programokat a hitelintézetek maguk fejlesztették ki. A banki informatikai rendszerek minősítésére a kormányrendelet és egyéb jogszabály nem tartalmazott előírást. Az adatszolgáltatások tartalma a hitelintézetek felelősségi körébe tartozott, amelyeket érdemben nem ellenőrzött egyetlen, a lakáscélú támogatások nyújtásában részt vállaló állami szervezet sem."

 

megjegyzés: bővebben az ÁSZ vizsgálatról a honlapunkon

 

ÁSZ vizsgálat 2009 - lakáscélú állami támogatás

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/vizsgalatok/asz-vizsgalat-2009---lakascelu-allami-tamogtaas.html

 

2, Határozott álláspontunk azonban az – és ezt mára több jogerős bírósági döntés is alátámasztja (pl. Kúria Gfv.VII.30.078/2013/14. számú közbenső ítélete) – hogy a bankok devizahitelezéssel kapcsolatos követelései törvénytelenek, a követelt összegek jelentős része jogtalan követelés. Amennyiben a túlzott banki követelés a jövőben bíróságon bizonyítást nyer, abban az esetben az Államkincstár részére az eddig teljesített kifizetések visszatérítésre kell kerüljenek a bankok részéről. Erre jelen állás szerint semmilyen garanciát nem látunk.


Tekintettel arra, hogy alapos a gyanú, hogy a bankok követelései törvénytelenek és túlzóak, ezért álláspontunk szerint a jelenlegi kifizetések is törvénytelenek, mivel vitatható követelésekkel kapcsolatosak.

A helyzetet egy építkezéshez tudnánk hasonlítani. A kivitelezés költségei abban az esetben kerülhetnek kifizetésre, ha annak minősége megfelelő. Abban a pillanatban, amikor ezzel kapcsolatosan aggály merül fel, akkor szakértők bevonásával először tisztázzák a megvalósult helyzetet, és ennek a vizsgálatnak az eredményétől függően intézkednek a kifizetésről.


Esetünkben a banki követelésekkel szemben nem csak hogy komoly aggályok merültek fel, hanem jogerős bírósági határozat született arról, hogy ezek a szerződések semmisek (hiszen a Kúria által kifogásolt árfolyamrés szinte egyetlen szerződésben sincs költségként feltüntetve). Sorozatban születnek a bíróságokon - első és másodfokon egyaránt - a bankokat elmarasztaló ítéletek, ennek ellenére az Államkincstár a bankok bemondása alapján, vitatható követelésekre folyamatosan kifizetéseket teljesít, ami álláspontunk szerint elfogadhatatlan, és törvénytelen, akár a hűtlen kezelés gyanúját is felvetheti.

 

asz-bemutatkozo.png

 

 

Tisztelettel kérjük tehát Önöket, hogy a fenti szempontok szerint átfogó vizsgálatot lefolytatni szíveskedjenek:


1, Ellenőrizzék, vagy ellenőriztessék a bankok által benyújtott követelések összegszerűségének helyességét.


2, A vélelmezett jogtalanságok miatt tegyenek javaslatot a kifizetések leállítására mindaddig, amíg a banki követelések jogosságának mértéke teljes bizonyosságot nem nyer.

 

Köszönettel,

Fekete László aktivista

Hiteles Mozgalom munkaszervezet

Arany Liliom Alapítvány

 

 

melléklet 1:

 

NGM/19093/2013

 

Tisztelt Fekete László Úr!

 

Köszönettel vettük megkeresését, melyre szíves tájékoztatásul az alábbi választ adjuk:

 

1,

Szeretném kézhez kapni a devizahitelezéssel kapcsolatosan megkötött árfolyamgát megállapodások szövegét – lehetőleg másolati példányban. Tudomásom szerint ebből két féle született, két különböző időpontban.

Az árfolyamgátról a Kormány és a bankok között egy megállapodás született, a 2011. december 15-én a Bankszövetséggel kötött, mellékletként csatolt megállapodás, mely a jelenleg is működő Árfolyamgát 2. részleteit határozza meg.

 

2,

Kérem azoknak a személyeknek a nevét, akik ezeket a megállapodásokat aláírták – mindkét fél részéről. (Kormány / Bankok, vagy Bankszövetség)

A 2011. december 15-én a Bankszövetséggel kötött megállapodást levelünk mellékletében találja.

 

3,

Kérem azokat az összegeket tételesen felsorolni, melyeket az árfolyamgáttal kapcsolatosan a Kormány a bankok részére kifizetett. Pontosan mikor, mekkora összeg, melyik hazai pénzintézet javára, illetve ha a kifizetések a Bankszövetség felé lettek teljesítve, akkor azokat az összegeket.

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet alapján 2012 áprilisától történt kifizetéseket – évenkénti bontásban – a mellékelt táblázat tartalmazza. A kifizetések a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások részére történtek, a pénzügyi intézmények a náluk gyűjtőszámla hitelkeret szerződést kötött devizahitelesek részére jóváírják az egyes adósokat megillető összegeket.

Tájékoztatjuk, hogy a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások a táblázatban szereplő összegek felét – mint a mentesített követelésrészből rájuk eső részt  – pénzügyi  járadék formájában a központi költségvetés részére visszafizették.

 

4,

Kérem megválaszolni azt a kérdést, hogy a Kormány milyen elszámolás alapján teljesítette az árfolyamgáttal kapcsolatos kifizetéseket.

A fent hivatkozott jogszabály mellékletét képező elszámolási űrlap kitöltésével igényelhetik a mentesített követelésrészt, a közszférában dolgozó devizahitelesek kamattámogatását és  vissza nem térítendő támogatását.

 

5,

Kérem megnevezni azokat a személyeket, akik ezeket a kifizetéseket jóváhagyták.

A kifizetéseket a Magyar Államkincstár engedélyezi és teljesíti. A támogatási összegeket a hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók a mellékelt adatlapon igénylik.

 

6,

Mi alapján választják ki Önök a devizahitelezéssel kapcsolatos tárgyalásokhoz a tárgyaló partnereket? Gondolok itt arra, hogy a Bankszövetség évek óta Önöknek tárgyalópartner, azonban az adósokat évek óta képviselő civil szervezetek tárgyalóasztalhoz sem kerülhettek, holott ismereteim szerint jogilag a bankszövetség sem erősebb szerveződés, mint az említett civil szervezetek. Miért élvez a Bankszövetség ilyen kiváltságokat Önöknél?

A Nemzetgazdasági Minisztériumban 2013. július 30-án, keddi napon Varga Mihály miniszter úr tárgyalt a devizahitelesek jelentős részének érdekeit képviselő Civil Összefogás Fórum-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) tagjaival annak érdekében, hogy a devizahitelesek ügyében - különös tekintettel a lakáscélú devizaalapú jelzáloghitelekre - kompromisszumos és minden érintett bevonásával, szolidáris megoldás szülessen.

Az alapítvány által kezdeményezett találkozó elsődleges célja az volt, hogy az NGM megismerje a civilek képviselőinek véleményét a lakáscélú devizahitelek kivezetésének lehetőségeivel kapcsolatban, így a civilek javaslatait megismerve kezdtük el a tárgyalásokat a Magyar Bankszövetséggel.

  

Üdvözlettel,

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

 

 

 

 melléklet 2:

 

Az árfolyamgát okozta banki veszteség kompenzálása 16 milliárd Ft

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/az-arfolyamgat-okozta-banki-veszteseg-kompenzalasa-16-milliard-ft.html