Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.09.22

A Fővárosi Törvényszék elnökének válasza

 Tisztelt Szabó Úr!

 

A Hiteles Mozgalom ügyvezetőjeként írt, 2014. augusztus 18. napján kelt beadványában szereplő, a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-a rendelkezése szerint felfüggesztett peres eljárások folytatásával, a perek „gyorsításával” és a perek lezárásával kapcsolatos elektronikus beadványával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.


A bíróság elnökének mint igazgatási vezetőnek az ügyek elintézésének gyorsítása érdekében lehetséges, a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz.) 33. §-33/B. §-ai szerint biztosított eszköze a soron kívüli eljárás elrendelése.


A Büsz. alapján a bíróság elnöke az ügyfél kérelmére írásban elrendelheti a soron kívüli eljárást, különösen ha ez a kérelmező személyi körülményeire, az ügy tárgyára és jellegére tekintettel vagy a bíróság működésében felmerült objektív ok miatt indokolt.


A bíróság elnöke – külön kérelem nélkül – hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el különösen akkor, ha ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi, igazságügyi, illetve közérdek fűződik, ha az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés, ha a gyermekek jogait, illetve kiskorú ügyfél fontos érdekét érinti az ügy (pl. gyermek jogállása, gyermek elhelyezése, gyermekkel való kapcsolattartás, apaság megállapítása).

A soronkívüliség az ügynek a rendes ügymenetből történő kivételét jelenti, a soron kívül intézendő ügyben – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – minden intézkedést haladéktalanul kell megtenni; az elnök által elrendelt soron kívüli ügyintézés teljesítését legalább háromhavonta ellenőrzi kell, és mulasztás esetén meg kell tenni a szükséges intézkedést.

Önnek is tudomása van arról, hogy jelenleg folyamatban van a 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvény megalkotása.


Mivel várhatóan a létrehozandó törvény rendezi részben az Ön által felvetetteket, valamint az egyéb, a bíróság eljárásához kapcsolódó kérdéseket, a felfüggesztett perek folytatásakor a lezárásuk gyorsítása tekintetében hozandó esetlegesen szükséges vezetői döntéseket legkorábban e törvény végleges szövegének megismerését követően lesz alkalmam meghozni.


Ugyanakkor biztosíthatom arról, hogy amint a 2014. évi XXXVIII. törvény esetében, az „Elszámolási” törvény végrehajtása érdekében is élni fogok az igazgatási vezetőként rendelkezésemre álló lehetőségekkel.

 

Kérem mindezek szíves tudomásulvételét.

 


Budapest, 2014. szeptember 16.

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Fazekas Sándor

 

 

fazekas-sandor-fov-tov-elnok---foto.png

 

 

A feltett kérdéseink

 

 

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!                 birosag@fovarosit.birosag.hu

 

 

Augusztus 15.-én jelent meg a Fővárosi Törvényszék közleményére hivatkozva egy mti közlemény, mely az alábbi tájékoztatást is tartalmazza.

 

„…várhatóan az év vége felé lezárulhat a perfolyam és újraindulhatnak az adósok és pénzügyi intézmények közti - erre a néhány hónapra felfüggesztett - egyedi perek, amelyek akkor már rövid időn belül konkrét elszámolással lezárulhatnak.” 


ft-09.16.-01.pngEzen a napon egy másik mti hír is hasonlóan fogalmazott:

 

„várhatóan az év vége felé lezárulhat a perfolyam és újraindulhatnak az adósok és a pénzügyi intézmények közötti egyedi perek, amelyek már rövid időn belül konkrét elszámolással végződhetnek.”


 

ft-09.16.-02.png

 


A honlapjukon lévő közlemény azonban nem tartalmaz „rövid időn belül” és konkrét elszámolás”-ról szóló információt az egyedi perekkel kapcsolatban.

 

http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sites/fovarositorvenyszek.birosag.hu/files/field_attachment/140815_deviza_kozlemeny.pdf

 

 

 

Szeretnénk érdeklődni, hogy adtak-e korábban az mti-nek tájékoztatást arról, hogy miként próbálják a 2-3-4 éve húzódó, deviza elszámolású, fogyasztói,  bankkölcsönökhöz kapcsolódó egyedi pereket „rövid időn belül” lezárni. Miként tervezik a Fővárosi Törvényszéken konkrét elszámolással  lezárni a pereket, ha a felperesek keresete nem kéri a jogkövetkezmény kimondását, nem kér a bíróságtól konkrét elszámolást, hanem „csak” a részleges, illetve teljes semmiség kimondását kéri.

 

Többen személyesen is érintettek vagyunk pereinkkel a Fővárosi Törvényszéken, évek óta várjuk, hogy történjen valami előre lépés, legyen már döntés első fokon. Kíváncsiak vagyunk ezért azon terveikre, elképzeléseikre, hogy milyen módon kívánják gyorsítani majd a most felfüggesztett 4-5.000 pert.

 

Várjuk válaszukat, üdvözlettel:

 

Szabó József

Hiteles Mozgalom ügyvezető

Arany Liliom Alapítvány

 

 

 

Budapest, 2014. augusztus 18.

 

 

 

 

Megjegyzés:

 

Már tudjuk azt is, hogy nem mehet tovább az a per, mely nem tartalmazza a "jogkövetkezményről a nyilatkozatot."

 

Pont egy éve a Bankszövetség kérte, hogy így ne perelhessenek az adósok! 

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/az-allam-tervei/2013-szeptember--a-bankrendszer-kerte--hogy-az-adosok-ne-perelhessenek.html

 

 

 

Mai MTI hír: 

 

mti-a-torv-biz-uleserol-2014.09.22---kep.png